Connect with us

Rozmowy i opinie

Wiesław Nowak, ZUE: brak regulacji zapobiegających ofertom z rażąco niską ceną

Rażąco niskie ceny pojawiają się dziś bardziej na rynku infrastruktury miejskiej niż na rynku infrastruktury kolejowej – mówi Wiesław Nowak, prezes firmy ZUE

Opublikowano

-

Rażąco niskie ceny pojawiają się dziś bardziej na rynku infrastruktury miejskiej niż na rynku infrastruktury kolejowej – mówi Wiesław Nowak, prezes firmy ZUE

Wiesław Nowak prezes ZUE

Wiesław Nowak prezes ZUE. Fot. Newseria

Jak firma ZUE przygotowuje się do nowych inwestycji w kolejnej perspektywie UE?

Pracujemy w bardzo podobnych segmentach rynku – infrastruktury miejskiej i kolejowej. Potencjał, który posiadamy, możemy w swobodny sposób przemieszczać z jednego rynku na drugi. Oczywiście mam pełną świadomość i wiedzę na temat tego, iż w nowym rozdaniu unijnym bardzo duży nacisk kładziony jest na komunikację szynową, rozwój kolejnictwa i oczywiście przygotowujemy się do tego, żeby uczestniczyć w realizacji tych zadań w jak największym zakresie.

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku kolejowym?

Jeżeli idzie o rynek kolejowy to to, co przez lata było piętą achillesową tego rynku, czyli mała liczba przetargów w latach poprzednich, w tej chwili stała się czymś dobrym dla wykonawców. Dlatego, że PKP dysponuje jeszcze niewykorzystanymi środkami z funduszy unijnych z tego rozdania i w związku z tym cały czas są ogłaszane nowe zadania, które poszczególni wykonawcy mogą podejmować i realizować.
W ostatnich dniach złożyliśmy właśnie na rynku kolejowym najkorzystniejszą ofertę na rewitalizację odcinka Koniecpol – Częstochowa na kwotę ponad 35 mln zł. Także jest to rynek, na którym cały czas są zlecenia do wzięcia.

Oferty z rażąco niską ceną często pojawiają się w przetargach?

W chwili obecnej bardziej rażąco niskie ceny pojawiają się na rynku infrastruktury miejskiej niż na rynku infrastruktury kolejowej. Tym niemniej również na rynku infrastruktury kolejowej rywalizacja jest bardzo duża. W przetargu bierze udział zawsze od kilku do kilkunastu oferentów. Nie można powiedzieć, że wprowadzono regulacje prawne, które zapobiegałyby składaniu ofert z rażąco niską ceną.

źródło: newseria.pl