Connect with us

Społeczeństwo

Blokada alkoholowa. Jaką można montować zgodnie z prawem?

Ministerstwo opublikowało spóźnione o rok rozporządzenie. Teraz kierowcy, którzy stracili prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu, mogą odzyskać uprawnienia – montując w samochodzie blokadę alkoholową. Jakie to powinno by

Opublikowano

-

Ministerstwo opublikowało spóźnione o rok rozporządzenie. Teraz kierowcy, którzy stracili prawo jazdy za prowadzenie pod wpływem alkoholu, mogą odzyskać uprawnienia – montując w samochodzie blokadę alkoholową. Jakie to powinno być urządzenie?

Blokada alkoholowa. Fot. draeger.com

Blokada alkoholowa. Fot. draeger.com

Jeszcze rząd PO-PSL zaostrzył kary wobec pijanych kierowców (choć eksperci wskazywali, że nie należy podwyższać kar, bo obecne i tak nie są egzekwowane). Przy okazji dano też możliwość skrócenia kary tym, którzy zostali złapani za jazdę po pijanemu. Mogą w sądzie ubiegać się o przywrócenie uprawnień do kierowania, jeśli zamontują blokadę alkoholową tzw. alkolock.
Przed rok brakowało w tej sprawie przepisów ministerstwa. Dopiero od 5 sierpnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie, które określa wymagania techniczne dla blokad alkoholowych.

Kto dzięki blokadzie może skrócić okres odebrania prawa jazdy?

O zwrot uprawnień do kierowania będzie się mógł ubiegać kierowca, który stracił prawo jazdy i upłynęła już połowa orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowca, któremu odebrano uprawnienia dożywotnio, będzie mógł się starać o to po upływie co najmniej 10 lat.

To sąd będzie decydował, czy kierowcę ponownie wpuścić za kierownicę. Będzie brał pod uwagę m.in. opinię o kierowcy przekazaną przez policjanta dzielnicowego. Ewentualne przywrócenie uprawnień będzie warunkowe – kierowca będzie musiał w swoim samochodzie zainstalować blokadę alkoholową – to alkomat, który nie pozwoli uruchomić silnika, gdy w wydychanym powietrzu wykryje obecność alkoholu. Dmuchać w blokadę alkoholową trzeba będzie nie tylko przy uruchomieniu pojazdu, ale też cyklicznie, w trakcie podróży.

Według szacunków o zwrot uprawnień może ubiegać się ok. 70 tys. kierowców z zatrzymanymi uprawnieniami.

Jaka blokada alkoholowa – co mówi rozporządzenie

To, jaką blokadę powinni zamontować kierowcy, którym sąd da zgodą na przywrócenie uprawnień do kierowania, określa „Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej”.

Zgodnie z nim dopuszczalna w Polsce blokada alkoholowa musi spełniać polskie normy:

PN-EN 50436-1: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców;

PN-EN 50436-2: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Takie alkomaty kosztują dziś od 4300 do 4800 zł. Montaż blokady kosztować będzie kilkaset złotych. Urządzenie będzie trzeba kalibrować raz na 12 miesięcy. Po montażu blokady właściciel pojazdu będzie musiał wykonać badanie w stacji diagnostycznej za 50 zł. Badanie na stacji trzeba będzie powtarzać co 12 miesięcy.

red