Connect with us

Społeczeństwo

Dramat egzekucji mandatów od policji. Tylko co trzeci kierowca płaci, miliardy złotych uciekają

Opublikowano

-

W latach 2016-2018 wystawiono kierowcom mandaty na ponad 2,1 mld zł. Tymczasem do budżetu wpłynęło zaledwie 1,3 mld zł. Znacznej części kar nie udaje się wyegzekwować na czas i zaległości się przedawniają – wskazał NIK, który po raz kolejny postuluje by usunięcie punktów karnych zgromadzonych przez kierowców uzależnić od zapłacenia mandatu

Policjanci wypisujący mandat. Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Policja

NIK alarmuje: na niezapłaconych mandatach budżet państwa traci miliony. Fot. CC0

Ściągalność mandatów systematycznie spada. Jak podał NIK w latach 2011-2012 skuteczność w egzekwowaniu mandatów wynosiła 42,1 proc. W latach 2016-2018 już tylko 35,5 proc.

– Aż połowa ukaranych nie płaci mandatów na czym budżet płaci miliony złotych. W latach 2016-2018 wystawiona mandaty na ponad 2 mld zł a do budżetu wpłynęło tylko 1 mld 300 mln zł. Znacznej części kar po prostu nie udaje się wyegzekwować na czas i zaległości te ulęgają przedawnieniu – mówi Ksenia Maćczak, rzeczniczka NIK.

NIK podkreśla, że na koniec 2018 r. nieopłaconych było 1,9 mln mandatów wystawionych jeszcze w 2016 r., co oznacza, że były zagrożone przedawnieniem.

Na problem nieopłaconych mandatów i straty Skarbu Państwa z tego tytułu NIK zwrócił uwagę już w 2013 r. Rekomendował wówczas wprowadzenie rozwiązania, które powiązałoby zapłacenie mandatu z redukcją punktów karnych. – Ścisłe powiązanie redukcji punktów karnych z zapłaceniem mandatu może tylko skuteczniej mobilizować kierowców do płacenie. To z kolei może znacząco poprawić skuteczność ścigania należności i zwiększyć wpływy do budżetu – zwraca uwagę Maćczak.

Jedna człowiek i 500 mandatów

NIK, który skontrolował komendy policji (to policja wystawia 95 proc. wszystkich mandatów) i stwierdził, że ogromne opóźnienia we wprowadzaniu do systemu PUE Mandaty informacji o nałożonych grzywnach. Mniej niż 1 proc. mandatów wprowadzono do systemu w wymaganym terminie 7 dni, a ponad 5 proc. mandatów wprowadzono do systemu dopiero po upływie ponad 365 dni. Niewprowadzone do systemu dane sprawiają, że nie można ich od razu egzekwować. Czas mija, mandaty się przedawniają, a kierowcom wykroczenia uchodzą płazem.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że w dalszym ciągu problemem wpływającym na niską skuteczność egzekucji jest zjawisko wielokrotnego nakładania kar finansowych na te same osoby. W latach 2016-2018 były przypadki ukarania tej samej osoby 330 mandatami. Na cztery osoby nałożono więcej niż 500 mandatów. Rekordzista otrzymał w tym okresie mandaty na kwotę przekraczającą 147 tys. zł.

Za fotoradary kierowcy też nie płacą – jest luka prawna

Przed dwoma dniami na brd24.pl ujawniliśmy z kolei, że z powodu luki prawnej kierowcy przyłapani przez fotoradar na łamaniu prawa na drodze nie ponoszą z tego tytułu konsekwencji. Sprawę po prostu „przeczekują”. Zwyczajnie nie odpowiadają na wezwania ze strony CANARD.  I robi tak coraz więcej z nich. W ubiegły roku na wezwanie nie odpowiedziało:

26 proc. przyłapanych przez rejestratory przejazdu na czerwonym świetle (w 2017 r. – 21 proc.)
30 proc. przyłapanych na przekraczaniu prędkości przez fotoradary (w 2017 r. – 13 proc.)
33 proc. przyłapanych na przekraczaniu prędkości przez odcinkowe pomiary prędkości (w 2017 r. – 21 proc.)

Co dalej dzieje się z takimi sprawami? Najczęściej nic. W ubiegłym roku CANARD wnioski do sądu o ukaranie skierował w odniesieniu do zaledwie 0,5 proc. wszystkich  zarejestrowanych w ubiegłym roku wykroczeń. A i to nie wszystkie sądy uznawały nie odpowiadanie na wezwanie CANARD za wykroczenie.