Connect with us

Społeczeństwo

Droga z klasą – Krajowa Rada BRD uruchamia wielkie szkolenia dla nauczycieli

Opublikowano

-

Jak uczyć dzieci i młodzież właściwego zachowania na drogach? Przede wszystkim ucząc tych, którzy przekazują tę wiedzę. Z takiego założenia wyszła Krajowa Rada BRD, która właśnie rozpoczyna wielkie doszkalanie polskich nauczycieli w ramach unijnego projektu

Minister infrastruktury i szef Krajowej Rady BRD Andrzej Adamczyk podczas konferencji inaugurującej projekt szkolenia nauczycieli Fot. MI

Minister infrastruktury i szef Krajowej Rady BRD Andrzej Adamczyk podczas konferencji inaugurującej projekt szkolenia nauczycieli Fot. MI

Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jeszcze w sierpniu podpisał umowę z firmą MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu Sp.k. na realizację projektu pt. „Ogólnopolskie szkolenia dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego” polegającego na zorganizowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskich szkoleń dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych w zakresie edukacji dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem szkoleń jest wyposażenie nauczycieli w niezbędną wiedzę i narzędzia do prowadzenia lekcji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na każdym etapie nauki dzieci i młodzieży – od nauczania przedszkolnego, poprzez szkołę podstawową, aż do szkoły ponadpodstawowej oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli, uzupełnienie ich stanu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na temat prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Wychowanie komunikacyjne dzieci i młodzieży jest jednym z elementów systemu działań profilaktycznych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy dążyć do ukształtowania w uczniach pożądanych postaw oraz do wyposażenia ich w umiejętności potrzebne w życiu codziennym. Szkolenia dla nauczycieli pozwolą na wsparcie systemu edukacji, dzięki czemu uczniowie zyskają wiedzę o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz jak bezpiecznie w nim uczestniczyć. Nowe narzędzie będzie z pewnością niezmiernie pomocne i chętnie wykorzystywane przez kadrę nauczycielską – powiedział przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach tego projektu powstała pierwsza rządowa platforma e-learningowa drogazklasa.pl. To tam dla nauczycieli zgromadzono wiedzę oraz materiały przydatne w prowadzeniu lekcji. Niestety, portal jest zamknięty i wymaga logowania – nie każdy może więc po prostu tam wejść i sprawdzić materiały. To niewątpliwy minus tego projektu. Pozostaje mieć nadzieję, że materiały zostaną otwarte do publicznego wglądu dla wszystkich, nie tylko nauczycieli zapisanych na szkolenia.

Nauczyciele będą mieli również możliwość wzięcia udziału w szkoleniu stacjonarnych w jednym
z szesnastu miast wojewódzkich. Szkolenie obejmować będzie tematy związane z platformą e-learningową, zasadami jej funkcjonowania oraz zawartą tematyką. Podczas szkoleń stacjonarnych uczestnicy zdobędą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać podczas zajęć z uczniami. Uczestnicy mogą dokonać rejestracji na szkolenia stacjonarne za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego online dostępnego na stronie www.akademiamddp.pl/droga-z-klasa. Szkolenia stacjonarne odbywać się będą od października do listopada 2020 roku.

luz