Connect with us

Społeczeństwo

Jak powinna działać nowa instytucja ds. BRD w Polsce. Ujawniamy zalecenia Banku Światowego

Publikujemy zalecenia Banku Światowego, na podstawie których zdecydowano, że zostanie powołany rządowy pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co wskazali eksperci?

Opublikowano

-

Publikujemy zalecenia Banku Światowego, na podstawie których zdecydowano, że zostanie powołany rządowy pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co wskazali eksperci?

Bank Światowy. Fot. Victorgrigas/CC-ASA-3.0

To na podstawie tego dokumentu zdecydowano, że w Polsce potrzebny jest pełnomocnik rządu, który zajmie się sprawami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wstępny raport Banku Światowego na temat ulepszenia systemowego zarządzania BRD w kraju został zamówiony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i trafił do resortu jeszcze w grudniu. Teraz ministerstwo zdecydowało się go ujawnić.

Dobrowolna współpraca rządowych instytucji stwarza problemy

Eksperci wskazali przede wszystkim, że Polsce potrzebna jest mocna instytucja wiodąca w tym obszarze. Od dawna wskazywano (m.in. w ostatnim raporcie NIK), że dotychczasowa instytucja – działająca przy MIiR Krajowa Rada BRD – ma zbyt małe kompetencje, by właściwie dbać o bezpieczeństwo Polaków na drogach.

Zdaniem Banku Światowego nowa instytucja musi być silnie umocowana, by móc wywierać wpływ na wszystkie agencje i agendy rządowe zajmujące się w jakimś stopniu BRD.
„Bazując na obserwacjach i doświadczeniach Banku Światowego w realizacji inwestycji z zakresu bezpieczeństwa drogowego i technicznych projektów pomocniczych jest jasnym, że dobrowolna kooperacja między różnymi instytucjami rządowymi wykraczająca poza formalne lub proceduralne wymogi stwarza problemy” – piszą eksperci. I jako przykład takiej nieudanej struktury zarządzania podają właśnie KRBRD i działający przy niej Sekretariat.

Duży problem, więc blisko premiera

I właśnie z tego powodu BŚ proponuje, by nowa instytucja nie była osadzona w jednej z rządowych instytucji, ani nie była jej częścią. Musi ona bowiem monitorować i nadzorować wszystkie te instytucje i posiadać do tego odpowiednie narzędzia.

Bank Światowy zaleca wiec, by nowa instytucja wiodąca była osadzona w sferze premiera i mogła komunikować sprawy BRD bezpośrednio szefowi rządu. Tak wysoki poziom umieszczenia instytucji uzasadnia m.in. „wielkością społecznego i gospodarczego problemu z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce”.

Minimum trzy osoby na początek

Bank Światowy przedstawił też zarys nowej instytucji i podległych jej obszarów. Eksperci twierdzą, że na początku w nowej strukturze powinny pracować co najmniej trzy osoby, by mogło być to efektywne rozwiązanie.
To wskazanie nie zostało na razie w pełni wykorzystane przez MIiR. Projekt rozporządzenia, który powstał w resorcie, zakłada bowiem powołanie tylko jednej osoby – pełnomocnika rządu w randze wiceministra w MIiR.

Szefem musi być osoba ceniona i szanowana

W raporcie BŚ podkreślono też, że ważne jest to, kto będzie przewodził nowej instytucji. Zdaniem ekspertów musi być to osoba bardzo ceniona i szanowana. Tylko taka powinna zająć się bezpieczeństwem ruchu drogowego na poziomie rządowym, bowiem będzie to podkreśleniem wagi problemu.

To druga z rekomendacji, o której trudno powiedzieć, by została wstępnie zaplanowana przez rząd, jeśli prawdziwe okażą się informacje TVN24. Telewizja podała bowiem – zapewniając o pewności tej decyzji – że nowym pełnomocnikiem rządu ds. BRD ma zostać bydgoski poseł PO – Paweł Olszewski. Ten stosunkowo młody polityk w swojej zawodowej i politycznej karierze nigdy nie miał do czynienia z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem drogowym czy inżynierią drogową.

Potrzeba nowej ustawy, a na szybko – skorzystać z urzędników Sekretariatu KRBRD

W dokumencie BŚ podkreślono, że funkcjonowanie nowej struktury zarządzania BRD w Polsce wymagać będzie długich procedur formalnych związanych z przyjęciem i stworzeniem prawa dotyczącego bezpieczeństwa na drogach. Które powinno w efekcie zakładać stworzenie silnej i niezależnej struktury instytucji wiodącej w tej dziedzinie.

Jako szybkie i tymczasowe rozwiązanie eksperci sugerują ustanowienie nowej instytucji przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów i skorzystanie z pracy urzędników funkcjonującego obecnie Sekretariatu KRBRD. Eksperci proponują wprost, by stworzyć mocniejszą w kompetencje strukturę w MIiR podnosząc Sekretariat KRBRD do rangi departamentu w resorcie z dyrektorem na czele.

Kto powinien dysponować pieniędzmi na poprawę BRD

Eksperci wskazali też w raporcie kilka rozwiązań dotyczących tego, gdzie powinny zostać ulokowane pieniądze na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ich zdaniem może to być oddzielny budżet nowej instytucji, z którego czerpać będą podległe rządowe jednostki. Ale też każda z jednostek może wyznaczyć z własnych środków część przeznaczoną na BRD, którą dysponować będzie w porozumieniu z instytucją wiodącą.

Pobierz pełen raport Banku Światowego

luz