Connect with us

Społeczeństwo

Finowie pomogą nam poprawiać bezpieczeństwo na drogach

Sekretariat KRBRD będzie współpracować z organizacją odpowiadającą za bezpieczeństwo na drogach w Finlandii. To jeden z krajów UE, w którym na drogach ginie najmniej pieszych

Opublikowano

-

Sekretariat KRBRD będzie współpracować z organizacją odpowiadającą za bezpieczeństwo na drogach w Finlandii. To jeden z krajów UE, w którym na drogach ginie najmniej pieszych

Spotkanie Sekretariatu KRBRD z delegacją z Finlandii Fot. SKRBRD

Sekretarz KRBRD Konrad Romik (pierwszy z lewej) zapowiedział, że w Polsce nastąpi intensyfikacja działań edukacyjnych skierowanych do niechronionych uczestników ruchu. Fot. SKRBRD

Przedstawiciele Sekretariatu KRBRD spotkali się z fińską delegacją, w skład której wchodzili przedstawiciele fińskiego odpowiednika tej instytucji – Liikenneturva oraz dziennikarze zajmujący się tematyką bezpieczeństwa na drogach. Rozmawiano głównie o edukacji dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omawiano m.in. kwestie dotyczące najmłodszych uczestników ruchu drogowego i kampanii informacyjnych skierowanych do niechronionych uczestników dróg i działań podejmowanych wobec najstarszych użytkowników dróg.

W Polsce do tej pory w niewielkim zakresie skupiano się na działaniach skierowanych do seniorów – a tymczasem, tak jak w innych krajach Europy, z powodów demograficznych stanowić oni będą liczną grupę wśród użytkowników dróg. Dlatego m.in. w Wielkiej Brytanii już wdrażane są programy skierowane np. do starszych kierowców.

Więcej działań dla pieszych i nie tylko

Sekretarz KRBRD Konrad Romik zapowiedział na spotkaniu, że w Polsce zdynamizowane mają zostać działania edukacyjne, zwłaszcza w stosunku do niechronionych uczestników ruchu. To dobra zapowiedź. Polska jest jednym z najniebezpieczniejszych dla pieszych krajów UE. Z ostatniego dostępnego raportu ETSC, który porównywał dane z 2014 r., wynika, że więcej pieszych niż w Polsce ginie tylko na Litwie i w Rumunii (zobacz: Europejski raport o pieszych).
I w tym kontekście od Finów z pewnością wiele możemy się nauczyć. Pod względem najniższej liczby ofiar pieszych na milion mieszkańców Finlandia jest w czołówce europy – w ostatnim raporcie ETSC zajmowała pod tym względem piąte miejsce.

Możemy wiele skorzystać na współpracy z Finami nie tylko w kwestii poprawy bezpieczeństwa dla pieszych. Finlandia to jeden z krajów z czołówki jeśli w ogóle chodzi o bezpieczeństwo na drogach. W ostatnim dostępny europejskim porównaniu zajmował siódme miejsce. W 2014 r. w Finlandii w wypadkach ginęło 41 osób na milion mieszkańców. W Polsce ten wskaźnik wynosił – 84. (czytaj: Raport ETSC)

Z zapowiedzi Sekretarza KRBRD wynika, że Polska zamierza podjąć intensywniejsze działania nie tylko w sprawie edukacji, ale i inżynierii i nadzoru. O tym, że sama edukacja i kampanie społeczne nie są jedyną receptą najlepiej świadczy choćby przykład miasta Gdańsk. To tam oprócz działań edukacyjnych, trwa program obejmujący inwestycje infrastrukturalne (czytaj: Najlepszy wynik bezpieczeństwa na drogach w Gdańsku od lat).

Sekretariat KRBRD zapowiedział już, że pierwszym elementem współpracy z Finami w zakresie wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń, będzie wymiana szeroko rozumianych materiałów związanych z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

red