Connect with us

Społeczeństwo

GDDKiA ma projekt nowego oznakowania dróg szybkiego ruchu. Ma podnieść bezpieczeństwo

Opublikowano

-

Jednakowej wielkości strzałki nad tablicami kierunkowymi czy ponumerowane węzły, które mają pomóc w zapamiętywaniu zjazdów – to tylko niektóre elementy projektu zmian w oznakowaniu

Przykład jednego z elementów zmian w oznakowaniu dróg. Fot. GDDKiA

Prace nad projektem zmian oznakowania dróg szybkiego ruchu GDDKiA rozpoczęła w 2012 r. W kolejnych latach wdrażała to oznakowanie na nowo oddawanych odcinkach dróg ekspresowych i autostrad. Jest on wzorowane na obowiązującym oznakowaniu z uwzględnieniem najlepszych rozwiązań – z Stanów Zjednoczonych oraz Niemiec i Austrii.

Zaprojektowane zmiany w oznakowaniu zostały zbadane w ramach projektu naukowego realizowanego w ramach inicjatywy „Rozwój Innowacji Drogowych”. Na zlecenie GDDKiA i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) konsorcjum, któremu przewodziła Politechnika Krakowska przebadało kierowców i dokonało analizy, której efektem ma być propozycja ujednoliconego i bardziej intuicyjnego oznakowania dróg szybkiego ruchu.

Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia, że w ramach propozycji nowego oznakowania znalazło się wyznaczenie i oznakowanie na stałe objazdów prowadzących od jednego do kolejnego węzła. Węzły miałyby być opatrzone nie tylko nazwą, ale także numerem. – To rozwiązanie pozawala na łatwiejsze zapamiętywanie określonych zjazdów. Jest to szczególnie pomocne w przypadku kierowców z zagranicy – mówi Jan Krynicki. – Propozycja zakłada również umieszczenie jednakowej wielkości strzałek nad tablicami kierunkowymi znajdującymi się nad pasami ruchu. To pomoże we właściwym wyborze pasa – np. do zjazdu z trasy lub zmianę drogi – dodaje.

Intuicyjne rozwiązania poprawią bezpieczeństwo?

Jak informuje GDDKiA kompleksowa propozycja nowego oznakowania, współtworzona z Ministerstwem Infrastruktury jest w fazie finalnych uzgodnień m.in. z Państwową Strażą Pożarną, Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, Policją oraz MSWiA.  – Oznakowanie zostało już zastosowane na niektórych nowych odcinkach tras i te właśnie odcinki tras podlegały naukowym badaniom w ramach wspólnego projektu z NCBiR. Wyniki analizujemy wraz z Ministerstwem Infrastruktury. Zależy nam bowiem na jak najbardziej efektywnym, intuicyjnym rozwiązaniu, które będzie służyć kierowcom i bezpieczeństwu w ruchu drogowym – wyjaśnia rzecznik GDDKiA.

Kiedy nowe oznaczenie mogłoby się pojawić na wszystkich drogach szybkiego ruchu? – Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury trwają analizy przekazanej przez GDDKiA dokumentacji przeprowadzonego badania w tym zakresie. Decyzje co do dalszych działań zapadną po ich zakończeniu – poinformował nas Szymon Huptyś, rzecznik prasowy resortu infrastruktury.

Przykład jednego z elementów zmian w oznakowaniu dróg. Fot. GDDKiA

GDDKiA wspólnie z policją i strażą pożarną opracowuje także ujednolicony model działania w sytuacjach kiedy trzeba ewakuować z drogi podróżujących nią kierowców. – Finalizujemy ustalenia, zarówno w formie rozmów jak i praktycznych ćwiczeń doprecyzowujące jedynie istniejące już procedury ewakuacji podróżnych z zablokowanych odcinków dróg szybkiego ruchu. Nowe, uszczegółowione schematy działań sukcesywnie wdrażamy w całej Polsce – podkreśla Jan Krynicki.

Chodzi m.in. o wypracowanie wspólnych dla wszystkich służb mechanizmów działania i szybkiego podejmowania decyzji w sytuacjach, kiedy dochodzi do zdarzenia w efekcie którego na drodze przez dłuższy czas nie będzie możliwości wznowienia ruchu.  – Trzeba tu pamiętać że nie każda brama awaryjna doprowadzi zablokowany ruch do kolejnego węzła. Stąd odpowiedni przepływ informacji i znajomość zarówno procedur, jak i „awaryjnej infrastruktury” jest taka ważna – dodaje Krynicki.

NIK: Elektroniczne tablice najczęściej wyświetlają pogodę

GDDKiA realizuje również zadanie budowy Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR). W jego ramach powstają cztery regionalne centra zarządzania ruchem i jedno główne. Widocznymi elementami tego systemu są chociażby elektroniczne tablice o zmiennej treści zainstalowane na drogach. Za ich pomocą można podać kierowcom informacje o utrudnieniach na drodze, ograniczeniach prędkości, czy przypomnieć o zasadach bezpiecznej jazdy. Wiele innych elementów KSZR GDDKiA realizuje w ramach budowanych obecnie nowych dróg. Chodzi tu chociażby o przepusty dla światłowodów, czy miejsca przygotowane do montażu urządzeń badających ruch.

To, że tablice elektroniczne nie są na polskich drogach wykorzystywane informował przed trzema miesiącami NIK. Pisaliśmy na ten temat na brd24.pl. Podczas kontroli Izba ustaliła, że choć tablice miały informować o sytuacji na drodze, utrudnieniach, możliwych objazdach, najczęściej wyświetlają prognozę pogody lub od lat są nieużywane.  „Na drodze ekspresowej S8 woj. łódzkiego 55 tablic zmiennej treści przez blisko 6 lat nie wyświetlało żadnych komunikatów, gdyż zarządca drogi nie włączył ich do eksploatacji pomimo dokonania odbioru od wykonawcy” – poinformował NIK.

AN