Connect with us

Społeczeństwo

Jaki wpływ na wypadek ma infrastruktura? Dowiesz się na szkoleniu w Jaworznie

Opublikowano

-

Praktycy z Jaworzna, którzy osiągnęli Wizję Zero w swoim mieście i eksperci z Akademi BRD Saferoad zapraszają na szkolenie dotyczące wagi infrastruktury drogowej w analizach zdarzeń drogowych

Przejście dla pieszych w miejscowości Gościcino, na którym doszło do śmiertelnego potrącenia, jest zlokalizowane na wzniesieniu i nie ma tam ograniczenia prędkości na drodze krajowej. Fot. Policja

Analiza po wypadku na przejściu dla pieszych w miejscowości Gościcino Fot. Policja

W dniach 17 – 19 czerwca 2019 roku w Jaworznie odbędzie się szkolenie dotyczące ocenie przyczyn i skutków wypadków drogowych z uwzględnieniem infrastruktury. Organizuje ją eksperci BRD w obszarze projektowania bezpiecznych dróg z Akademii BRD Saferoad i Sławomir Pytel, ekspert z zakresu analiz zdarzeń drogowych. Gościem specjalnym będzie  Tomasz Tosza, zastępca Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

Mamy w Polsce problem z analizami zdarzeń na drogach

Szkolenie ma wskazać, jakie ograniczenia ma człowiek w ocenie sytuacji drogowej oraz jakie znaczenie ma infrastruktura w kreowaniu zachowania uczestników ruchu drogowego. Dlatego, choć udział wziąć w nim może każda instytucja, w której obszarze zainteresowań zawarte są zagadnienia dotyczące ruchu drogowego i wypadków drogowych, lub bezpieczeństwo ruchu drogowego, to będzie to przede wszystkim szkolenie kierowane do osób i instytucji zajmujących się ruchem drogowym oraz analizą zdarzeń drogowych. W szczególności zaś do tych instytucji, które korzystają z usług biegłych sądowych do spraw wypadków drogowych – czyli do policji, żandarmerii, inspektorów drogowych, prokuratur i sądów, i oczywiście do ekspertów zajmujących się analizami zdarzeń drogowych, w tym do biegłych sądowych.

– Chodzi nam o to, by zwiekszyć skuteczność współpracy organów procesowych z biegłymi – mówi Sławomir Pytel. – Zdarzenie drogowe rozgrywa się w trójwymiarowym obszarze: człowiek, pojazd, infrastruktura. Jeśli jeden z tych elementów ignorujemy, to mamy niepełny obraz tego co się stało. Widzimy na rozprawach, że decydenci procesowi problem infrastruktury ignorują i wynika to z braku wiedzy. Jeśli decydent procesowy chce dać odpowiednie zlecenie biegłemu, to musi wiedzieć, czego od niego oczekiwać. W Jaworznie to zmieniono i to stało się namacalne, realne, że przy analizach dotyczących wypadków i kolizji nie skupiano się jedynie na kierowcy czy innym uczestniku ruchu, ale także na tym, jak wpłynęła na to infrastruktura i jak ją zmienić, żeby w przyszłości pomogła zapobiegać takim zdarzeniom.

– Nie ma jednego powodu, z którego wynika, że polskie drogi są najbardziej śmiercionośne w Europie. Złe prawo, zła jego egzekucja, słabe orzecznictwo, źle zbierane dane statystyczne, niebezpiecznie zaprojektwane drogi, fatalnie wyszkoleni kierowcy… Każdy z tych elementów trzeba zmienić – mówi Tomasz Tosza. -.Poprawa w tylko jednej sferze nie przyniesie trwałych zmian. Wszyscy musimy wziąć na siebie odpowiedzialność. Szczególnie ważna jest jakość orzecznictwa, a ta zależy od pracy biegłych. Jeśli będą poslugiwać się „polską szkołą BRD” to nic się nie zmieni. Dlatego trzeba im pokazać jak bezpieczne zachowania wymusza infrastruktura – dodaje.

Nauka z wypoczynkiem

Podczas szkolenia przedstawione zostaną stosowane obecnie w Polsce urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Omawiane będą także problemy praktyczne związane z identyfikacją i interpretacją parametrów infrastruktury drogowej przez biegłych i policjantów w miejscu zdarzenia, na przykładach konkretnych rozwiązań układów drogowych, z uwzględnieniem wytwarzanych w Polsce urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Uczestnicy szkolenia będą mogli się uczyć od najlepszych pozyskiwania na miejscu wypadku danych, które są niezbędne przy odtwarzaniu zdarzeń drogowych. Tematyka obejmować będzie następujące zagadnienia:

– ograniczenia psychofizyczne człowieka
– stereotypy ograniczające sprawność uczestników ruchu drogowego,
– parametry geometryczne dróg i skrzyżowań,
– wymogi widoczności dziennej,
– wymogi widoczności nocnej,
– zależność prędkości i infrastruktury,
– ocena stanu zagrożenia,
– wady infrastruktury drogowej,

 

Miejsce szkolenia.
Szkolenie odbywać się będzie na terenie hotelu Aqua w Jaworznie, ul. Karola Pniaka 2. Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 550 zł brutto. Opłata oprócz ogólnych działań organizacyjnych, pokrywa koszty obiadów, kolacji, przerw kawowych oraz materiałów, które otrzymują uczestnicy.
Osoby, które są zainteresowane jedynie uczestnictwem w części seminaryjnej w dniu 18 czerwca 2019 roku, wnoszą opłatę w wysokości 400,- zł.

Więcej o szkoleniu – CZYTAJ NA TEJ STRONIE

Tekst powstał przy współpracy merytorycznej z ekspertami firmy Saferoad