Connect with us

Społeczeństwo

Kolejna komisja do dorabiania. 43 urzędników resortu infrastruktury na liście. ITS ukrywa płace

Opublikowano

-

Aż 43 urzędników Ministerstwa Infrastruktury w komisji wydającej firmom transportowym certyfikat kompetencji zawodowych – ustalił portal brd24.pl. Komisja działa w podlegającym resortowi Instytucie Transportu Samochodowego. Jego dyrektor sam ustala zasady płac w komisji. ITS ukrywa, ile zarobili urzędnicy. W 2004 r. z taką samą komisją wybuchła afera – wówczas minister Marek Pol nakazał zwolnić podwładnych
Instytut Transportu Samochodowego, siedziba Fot. ITS

Instytut Transportu Samochodowego nie chce ujawnić, ile wydał przez ostanie lata na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej ds. certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Na zdjęciu siedziba ITS Fot. ITS

W ubiegłym miesiącu brd24.pl ujawnił, że urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury dorabiają w komisji, która układa i ocenia pytania na egzamin teoretyczny na prawo jazdy. Nasze śledztwo dziennikarskie dowiodło, że urzędniczka, która została zatrudniona w tym ciele pracowała nad rozporządzeniem określającym m.in. zasady wynagradzania tej komisji
[czytaj: Ministerstwo przyznaje: urzędniczka pisała rozporządzenie w sprawie komisji, w której potem dostała pracę]

Ustaliliśmy też, że nazwisko głównego specjalisty Departamentu Transportu Drogowego Tomasza Piętki zapisało się także jako autor pliku nowelizacji ustawy, która nakazywała powołanie takiej komisji.

Tylko w pięć ostatnich lat na wynagrodzenia tej komisji podatnicy wydali ponad 733 tys. zł. Członkowie tej komisji dopuszczali też pytania na państwowy egzamin z zewnętrznych firm – te reklamowały się potem logotypami na pytaniach, które widział każdy zdający egzamin na prawo jazdy w Polsce.
Oprócz urzędników w tej komisji zarabiali też zewnętrzni eksperci powoływani do niej w mało przejrzysty sposób – indywidualnie „zapraszani” do współpracy przez urzędników.
[czytaj więcej: Projekt Forsa+ w resorcie infrastruktury. Jak działa grupa trzymająca pytania na prawo jazdy]

Okazało się, że to nie jedyna komisja, w której do swoich etatów dorabiają urzędnicy resortu ministra Andrzeja Adamczyka. Ogromną ich grupę odkryliśmy na liście członków innej komisji – działającej w Instytucie Transportu Samochodowego. W dodatku są tu urzędnicy, którzy zarabiali też w poprzedniej komisji.

Przedsiębiorcy płacą 800 zł, komisja zarabia i dostaje zwroty za podróże oraz noclegi

Chodzi o komisję egzaminacyjną, która ocenia egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Taki certyfikat musi mieć co najmniej jedna osoba zarządzająca firmą transportową. A Polska jest potentatem transportowym w Unii Europejskiej. Każdy przedsiębiorca transportowy za taki certyfikat musi zapłacić w sumie 800 zł. Z tego 500 zł to koszt samego egzaminu organizowanego przez Instytut Transportu Samochodowego.

W tej komisji wysokość zarobków nie jest ustalana jawnie rozporządzeniem ministra. Pozwala ono kształtować poziom wynagrodzeń dyrektorowi Instytutu Transportu Samochodowego. Obecnie jest nim Marcin Ślęzak, który w ubiegłym tygodniu odebrał z rąk prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.

Stawki wynagrodzenia to nie wszystko. Ponieważ egzaminy odbywają się w różnych częściach kraju, Instytut płaci też członkom komisji za dojazd na egzamin – w tym pokrywa też koszty noclegu.

W 2004 r. minister po takiej aferze zwolnił urzędników, dziś ITS ukrywa przed nami zarobki

Poprosiliśmy Instytut Transport Samochodowego o podanie łącznych wynagrodzeń członków tej komisji od 2015 r. (włączając wydatki na delegacje i dojazdy). Jednak takich informacji nam nie przekazano.

Rzecznik ITS Mikołaj Krupiński w oficjalnej odpowiedzi wezwał naszą redakcję „do wykazania szczególnego interesu prawnego w pozyskaniu tej informacji w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego pisma”.
Naszym zdaniem wszyscy podatnicy mają interes prawny w tym, żeby dowiedzieć się, kto, jak i w jakich ciałach pobiera wynagrodzenie z publicznych pieniędzy – zwłaszcza, jeśli jednocześnie jest opłacanym przez podatników pracownikiem ministerstwa. I taką odpowiedź przekazaliśmy ITS.

Próba ukrywania przez Instytut zarobków członków komisji może niepokoić. Bo akurat w związku z taką samą komisją i dorabianiem w niej urzędników ministerstwa już raz w kraju wybuchła poważna afera.

W 2004 r. „Gazeta Wyborcza” opisała, jak urzędnicy dorabiają w tej samej komisji w ITS. „Czy dyrektorzy Ministerstwa Infrastruktury zrobili sobie maszynkę do robienia pieniędzy z egzaminów na certyfikaty dla przewoźników drogowych? Dwóch dyrektorów minister Marek Pol kazał już zwolnić. Nie wyklucza zainteresowania sprawą prokuratury” – czytamy w tekście z tamtego czasu.

Wówczas na liście szefów komisji egzaminacyjnej wydających certyfikacje znaleźli się pracownicy resortu ministra, pracownicy ITS i dwaj urzędnicy Rządowego Centrum Legislacji. W sumie – 24 osoby. Według „GW” każda z nich dorabiała od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych rocznie.

43 urzędników resortu na liście komisji i rozporządzenie, które zagwarantowało im posady szefów

Czy sytuacja z 2004 r. właśnie się powtarza? Można mieć takie podejrzenie. W 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa, w którym urzędnicy resortu zagwarantowali sobie trzymanie w ręku posady przewodniczącego komisji gzaminacyjnej na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

A dokładniej rzecz biorąc posadę zagwarantowali sobie w tym rozporządzeniu pracownicy Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury. W rozporządzeniu zapisano bowiem:

„§ 3. 1. Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego wyznaczanego przez ministra właściwego do spraw transportu spośród osób zatrudnionych w komórce właściwej do spraw transportu drogowego urzędu obsługującego tego ministra, posiadającego ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i co najmniej 5-letni staż pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym z transportem drogowym, oraz dwóch członków wyznaczanych przez kierownika jednostki, przy której działają komisje egzaminacyjne, po jednym spośród osób zatrudnionych w tej jednostce oraz spośród przedstawicieli polskich organizacji działających na rzecz transportu drogowego”.

Przypomnijmy – to urzędnicy tego samego departamentu zarządzają też inną komisją, w której dorabiają – zajmującą się pytaniami na egzamin na prawo jazdy. Szefem komisji ds. pytań egzaminacyjnych od początku jej utworzenia rozporządzeniem był główny specjalista z Departamentu Transportu Drogowego Tomasz Piętka, którego inicjał i nazwisko odkryliśmy jako autora pliku nowelizacji ustawy w sprawie powołania takiej komisji. Piętka do dziś jest sekretarzem w tym ciele.
[czytaj więcej: Urzędnik, który został szefem komisji, pisał ustawę ją wprowadzającą? Ciekawy trop w dokumencie]

Stąd nie jest dziwnym, że na liście urzędników zatrudnionych w komisji działającej w ITS, do której dotarliśmy, jest wielu pracowników owego Departamentu Transportu Drogowego. W sumie – jak ustaliliśmy – od 1 lipca 2013 r. przez komisję przewinęło się aż 43 urzędników resortu.

Wśród nich są też urzędnicy, którzy jednocześnie dorabiają w komisji ds. pytań na prawo jazdy – to:

Tomasz Behrendt – zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury,
Jarosław Żuk – pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,
Łukasz Mucha – pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,
Marcin Kichler – pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,
Małgorzata Świderska – pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury.

Oto pełna lista urzędników z resortu ministra Andrzeja Adamczyka, którzy dorabiali w komisji w Instytucie Transportu Samochodowego (przy tych, których udało się nam odnaleźć w sieci, wpisujemy dokładnie afiliacje ministerialnych departamentów, wytłuszczonym drukiem wskazujemy tych, którzy byli w komisji od czasu wydania nowego rozporządzenia w 2017 r.):

1. Behrendt Tomasz
– zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury,

2. Berradjem Marcin
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

3. Bocheński Tomasz
– radca ministra w Departamencie Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury,

4. Bolimowski Ryszard
– główny specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

5. Bożyk Maciej
– naczelnik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

6. Gruszka Rafał
– zastępca dyrektora Departamentu Spraw Obronnych Ministerstwa Infrastruktury (obecnie prawdopodobnie zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad)

7. Hołownia Paweł
– radca prawny w Ministerstwie Infrastruktury?

8. Kałużna-Maciołek Magdalena
– główny specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

9. Kędzierska Magdalena
– główny specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

10. Kichler Marcin
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

11. Kowalczyk Anna
– główny specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

12. Kowalska Hanna
– naczelnik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

13. Kozera Tomasz
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

14. Kozłowski Michał
– specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

15. Krasowski Michał
– starszy specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

16. Król Jerzy
– naczelnik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

17. Krukowska Anna
– radca ministra w Departamencie Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

18. Kuzka Grzegorz
– zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Infrastruktury,

19. Lewandowska Tina
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

20. Lewczak Krzysztof
– naczelnik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

21. Maciejewska Agnieszka
– pracownik Ministerstwa Infrastruktury

22. Michalski Tomasz
– pracownik Ministerstwa Infrastruktury

23. Mizgajska-Kępa Katarzyna
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

24. Mucha Grzegorz
– naczelnik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

25. Mucha Łukasz
– naczelnik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

26. Nowakowska Agnieszka
– starszy specjalista w Departamencie Dróg i Autostrad Ministerstwa Infrastruktury

27. Orczyk Michał
– zastępca dyrektora departamentu Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji?

28. Piwowar Sławomir
– główny specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

29. Plak-Nowicka Barbara
– naczelnik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

30. Rajska-Stasiak Agnieszka
– specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

31. Rybak Anna
– starszy specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

32. Stączek Ewelina
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

33. Straczuk Monika
– główny specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

34. Świderska Małgorzata
– starszy specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

35. Urbanik Roman
– specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

36. Wachnik Artur
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, (od końca 2020 r. prawdopodobnie główny specjalista w GITD)

37. Wiszniewska Anna
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury (obecnie już pracowniczka Sekretariatu Krajowej Rady BRD)

38. Wiśnicki Tomasz
– specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

39. Wirant Iwona
– specjalista w Departamencie Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury

40. Zaniewska Katarzyna
– główny specjalista w Departamencie Prawnym

41. Zbucki Jakub
– specjalista Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

42. Żuk Jarosław
– pracownik Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury,

43. Żukowska Monika
– pracownik Ministerstwa Infrastruktury

Łukasz Zboralski