Connect with us

Społeczeństwo

Koszmarny spot „edukacyjny” poznańskiej policji. Nie uczcie się tego!

Opublikowano

-

Poznańscy policjanci pokazali spot „Świeć przykładem” i sami zaświecili ignorancją, która może być groźna dla ludzi. Oto, dlaczego

Jak zwykle, gdy nadchodzi jesień, polscy policjanci rytualnie zajmują się opowiadaniem Polakom o tym, jakim zbawiennym lekiem na wypadki są odblaski dla pieszych. Sęk w tym, że od lat robią to nieudolnie, a czasem nawet szkodliwie. Tym razem „błysnęła” odblaskami Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu. Zainaugurowała akcję IV edycje akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Świeć Przykładem – bądź widoczny!” takim oto spotem umieszczonym na oficjalnej stronie:

Policjanci z Poznania pokazali pieszego idącego nocą już nie tylko po jezdni (obowiązkowo powinien poruszać się poboczem – a dopiero, gdy nie istnieje taka możliwość może iść skrajem jezdni), ale idącego prawą stroną drogi! Najkoszmarniejszy i rzeczywiście groźny błąd. Tego uczy się już dzieci w przedszkolach – że prawo nakazuje nam chodzić lewą stroną drogi.

Tymczasem w policyjnym spocie pieszy nie dość, że prezentuje łamanie prawa, to jeszcze nie zostało to w żaden sposób skomentowane. Na końcu klipu pojawia się jedynie hasło „Odblaski to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo to życie” – jakby jedynym remedium na wadliwe i niebezpieczne sytuacje było obwieszanie się świecidełkami.

Taki rodzaj edukacji może okazać się groźny dla ludzi. Mogą uznać, że najważniejszym jest noszenie odblasków – a jednocześnie uznawać, że można poruszać się prawą stroną drogi.
Spot Komendy Wojewódzkiej Policji powinien zostać natychmiast usunięty z Internetu i wrócić poprawiony – z komentarzem o tym, że przede wszystkim zgodnie z prawem i naprawdę bezpiecznie należy poruszać się zgodnie z tym, co zapisano w Prawie o ruchu drogowym.

Przypomnijmy więc Art. 11. czyli – Zasady korzystania przez pieszego z chodnika, pobocza, drogi dla pieszych i jezdni

1. Pieszy jest obowiązany korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku – z pobocza. Jeżeli nie ma pobocza lub czasowo nie można z niego korzystać, pieszy może korzystać z jezdni, pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.
2. Pieszy idący po poboczu lub jezdni jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
3. Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim. Na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
4. Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca rowerowi.
4a. Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.
5. Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

I na koniec – jakże znamiennym jest to, że potrzeby obowiązku odblaskowego w Polsce nawet w kampaniach trudno dowieść bez pokazywania łamania prawa przez pieszych.
Wnikliwym polecam to wytłumaczenie: „Polski fetysz odblaskowy – dlaczego zawraca nam głowę coś, co zgodnie z prawem nie ma nawet zastosowania?”.

A poza tym – noście odblaski! Tylko najpierw naprawdę zadbajcie o swoje życie jako piesi poruszając się po drodze we właściwy sposób.

Łukasz Zboralski