Connect with us

Społeczeństwo

Nagły zwrot w UE. Seniorzy nie będą mieli krócej ważnego prawa jazdy!

Opublikowano

-

W Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego przepadł wczoraj forsowany przez Zielonych pomysł, by kierowcy po 70. roku życia mieli krócej ważne uprawnienia do kierowania. Za to same uprawnienia kierowców mają być ważne co najmniej 15 lat, a w przypadku kierowców zawodowych – pięć lat
Starsza kobieta w samochodzie. Fot. Tauno Tõhk/CC BY-SA 2.0

Starsza kobieta w samochodzie. Fot. Tauno Tõhk/CC BY-SA 2.0

Nie wejdą w życie forsowane przez Partię Zielonych nowe zasady wobec kierowców  po 70. roku życia. Proponowano, by seniorzy musieli po przekroczeniu tego roku życia częściej poddawać się badaniom, które  przedłużałyby ważność ich uprawnień do kierowania pojazdami. Argumentowano to m.in. starzejąca się populacją Europy i faktem, że coraz więcej wśród prowadzących pojazdy na drogach będzie kierowców starszych. Ci wprawdzie powodują mniej wypadków niż najbardziej  niebezpieczna grupa ludzi młodych, jednak ze względu na fizjologiczne ograniczenia – gorszą percepcję, dłuższy czas reakcji – też powinni zmieniać swój styl jazdy, a czasem nawet odkładać prawo jazdy na półkę.

Nagły zwrot nastąpił wczoraj (7 grudnia) podczas głosowania w Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego. Z proponowanych zmian usunięto propozycję skrócenia ważności prawa jazdy osób po 70.  roku życia. Już wcześniej grupa EPL wskazywała, że  wprowadzenie obostrzeń dotyczących terminowości uprawnień dla osób starszych byłoby ich dyskryminacją. Tak samo uznano podczas głosowania w Komisji Transportu. Ostatecznie więc seniorzy nie będą mieli ograniczeń w dostępie do prowadzenia pojazdów. Będą podlegać takim samy regułom, jak inny. A te reguły mogą się zmienić – projekt zmian zakłada, że prawo jazdy ma być ważne na określony czas. Zgodzono się, że ma to być 15  lat, a w przypadku kierowców zawodowych – 5 lat.

Niepewnym jest jeszcze los obowiązku badań lekarskich przy odnawianiu uprawnień do kierowania. Ministrowie ds. transportu z krajów członkowskich zgodzili się na zezwolenie krajom na wprowadzanie takich badań lekarskich, jednak zgodzili się też, że każdy kraj może zdecydować, iż to sam kierowca w ramach samooceny będzie stwierdzał, czy jego zdrowie pozwala na prowadzenie pojazdów.

Partia Zielonych optuje, by badania lekarskie były wymogiem, a nie opcją przy odnawianiu uprawnień. Tej propozycji nie popierają konserwatyści. Przeciw temu występowała wczoraj m.in. europosłanka Elżbieta Łukacijewska – główna negocjatorka europejskich konserwatystów w sprawie zmian dotyczących prawa jazdy. Zaznaczała, że grupa EPP będzie walczyć o to, by „zachować mobilność i niezależność obywateli” bez narażania ich na „niepotrzebne przeszkody biurokratyczne”.

Obowiązkowe badania lub ich brak rozstrzygnięte zostaną dopiero w głosowanie w tej sprawie w Parlamencie Europejskim, co nastąpić ma w styczniu lub lutym.

Unijni politycy są w sprawie zmian w prawach jazdy mocno podzieleni. Wczorajszy projekt Komisja Transportu przyjęła 22 głosami przeciw 21 głosom i 2 wstrzymującym się.

Seniorzy powodują najmniej wypadków

To, że to nie seniorzy są najniebezpieczniejsi na drogach, widać dobrze w  polskich danych dotyczących wypadków drogowych. W 2022 r. grupa kierowców 60+ spowodowała w Polsce 3551 wypadki, w których zginęło  361 osób, a 4027 zostało rannych. W liczbach bezwzględnych jest to skala porównywalna z liczbą wypadków powodowanych przez kierowców młodych – grupa wiekowa 18-24  lata odpowiadała w poprzednim roku za 3059 wpadki, w których życie straciło 281 osób, a rannych zostało 3910 osób.

Jednak grupa 60+ jest bardzo liczna i gdy weźmie się pod uwagę skalę populacji w przedziałach wiekowych, to jak na dłoni widać, że najstarsi kierowcy jeżdżą nad Wisłą najbezpieczniej. Wskaźnik liczby wypadków powodowanych na 10 tys. osób w populacji ujawnia, iż najczęściej na drogach zagrażali nam w 2022 r. kierowcy w wieku 18-24 lata.  Dla nich ten wskaźnik wyniósł 12,01. Drugą grupą najczęściej powodującą wypadki są kierowcy w wielu 25-39 lat (wskaźnik: 7,26), a trzecią kierowcy w wieku 40-59 lat (wskaźnik 5,34).

Wskaźnik powodowanych wypadków na 10 tys. osób dla kierowców  z grupy 60+ wyniósł w ubiegłym roku w Polsce zaledwie 3,64. I lepszy wynik mieli tylko nastolatkowie w wieku 15-17 lat (wskaźnik: 1,8) czy dzieci w wieku 7-14 lat (wskaźnik: 0,83).

Kierujący pojazdami jako sprawcy wypadków w podziale na grupy wiekowe w 2022 r. Źródło: Komenda Główna Policji

Kierujący pojazdami jako sprawcy wypadków w podziale na grupy wiekowe w 2022 r. Źródło: Komenda Główna Policji

Łukasz Zboralski