Connect with us

Społeczeństwo

NAGRANIE: 82-latek potrącił pieszą na pasach. Czy wiemy, jak w Polsce jeżdżą seniorzy?

82-letni kierowca potrącił kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych w Lublinie. W Polsce nie ma rozwiązań pomagających seniorom za kółkiem, ani sprawdzających czy jeszcze powinni prowadzić samochody

Opublikowano

-

82-letni kierowca potrącił kobietę przechodzącą przez przejście dla pieszych w Lublinie. W Polsce nie ma rozwiązań pomagających seniorom za kółkiem, ani sprawdzających czy jeszcze powinni prowadzić samochody

Do wypadku doszło 14 maja 2017 r. na ulicy Racławickich. Samochód suzuki, który jechał w kierunku al. Karśnickiej nie zatrzymał się przed oznakowanym przejściem, na którym znajdowali się piesi. Pojazd kierowany przez 82-latka wjechał w kobietę. 21-latka trafiła do szpitala. Jak wynika z informacji lubelskiej policji – życie poszkodowanej nie jest zagrożone.

Funkcjonariusze przebadali starszego kierowcę. Okazało się, że był trzeźwy. Policjanci zdecydowali o zatrzymaniu mu uprawnień do kierowania pojazdami. Nie wiadomo, dlaczego nie zachował szczególnej ostrożności przy dojeżdżaniu do przejścia dla pieszych i dlaczego nie dostrzegł, że jezdnię przekracza kilka osób.

Jak się pomaga seniorom kierowcom na świecie, a jak w Polsce

W wielu krajach Zachodniej Europy prowadzone są specjalistyczne programy skierowane do starszych kierowców – by zdali sobie sprawę, że ich percepcja pogarsza się z wiekiem. To na przykład dobrowolne szkolenia i warsztaty. Są też bardziej restrykcyjne podejścia.

Kanada:
W Kanadzie (prowincja Ontario)po ukończeniu 80. roku życia kierowca  otrzymuje list oraz specjalny formularz na 90 dni przed upływem wygaśnięcia terminu ważności starego prawa jazdy. W celu odnowienia (przedłużenia) prawa jazdy raz na 2 lata ma obowiązek wziąć udział w 3,5-godzinnych zajęciach organizowanych przez Ministra Transportu prowincji Ontario, podczas których musi:

– poddać się badaniom wzroku.

– zdać egzamin teoretyczny. Egzamin praktyczny jest przeprowadzany tylko w dwóch
następujących przypadkach: (jeśli badany kierowca w ciągu dwóch lat poprzedzających egzamin otrzymał punkty karne na skutek problemów z prowadzeniem pojazdu oraz jeśli ma problemy ze zrozumieniem pytań egzaminacyjnych i nie brał czynnego udziału w zajęciach),

– uczestniczyć w wykładzie trwającym 90 minut na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa
ruchu drogowego mających związek z wiekiem kierowcy, nowych rozwiązań prawnych oraz
wysłuchać porad dotyczących kierowania pojazdem.

USA
W Stanach Zjednoczonych istnieje obowiązek odnawiania prawa jazdy przez starszych kierowców. Procedurę przedłużania prawa jazdy regulują przepisy stanowe ale można określić następujące tendencje w tym zakresie:
– po ukończeniu przez kierowcę, w zależności od stanu, 65., 70. i więcej lat zwiększa się częstotliwość tej procedury – zwykle co 2 lata,
– odebranie uprawnień do kierowania pojazdem ma miejsce tylko w rzeczywiście uzasadnionych medycznie przypadkach. Uniemożliwienie prowadzenia samochodu jest traktowane jako bardzo poważne ograniczenie lub nawet wykluczenie starszej osoby z życia w społeczeństwie.

Na podstawie informacji o zastrzeżeniach dotyczących stanu zdrowia starszych kierowców zgłoszonych przez policję, sąd, rodzinę, przyjaciół (anonimowe zgłoszenia nie są rozpatrywane) odpowiednie wydziały ruchu drogowego (Departament of Motor Vehicles – DMV) mogą:
– wysłać do danego kierowcy kwestionariusz z prośbą o jego wypełnienie,
– zaprosić kierowcę na rozmowę w celu uzyskania dodatkowych informacji.
Po rozmowie zostaje podjęta odpowiednia decyzja o:
– przedłużeniu prawa jazdy,
lub
– wydaniu tymczasowego prawa jazdy do czasu ustalenia stanu zdrowia potwierdzającego zdolność kierowcy do prowadzenia samochodu,
– skierowaniu na egzamin teoretyczny (test pisemny) lub jazdę po mieściez egzaminatorem,
– cofnięciu prawa jazdy.

Ponadto starsi kierowcy, którzy zaczynają mieć problemy z prowadzeniem samochodu podlegają wielu ograniczeniom, jak:
– kierowanie samochodem wyłącznie w dzień,
– prowadzenie samochodu z ograniczoną prędkością,
– poruszanie się samochodem wyłącznie w określonej odległości od miejsca zamieszkania.

Niemcy
Niemiecki dobrowolny program edukacyjny składa się z czterech kolejnych seminariów w formie warsztatów. Uczestnicy są zachęcani do oceny własnych zachowań i przyzwyczajeń jako kierowców za pomocą dyskusji i wymiany doświadczeń. Kursy umożliwiają starszym kierowcom zapoznanie się z najnowszymi przepisami związanymi z prowadzeniem samochodu i rozwiązanie problemów, które wynikają z ich własnych doświadczeń w prowadzeniu pojazdu.

Holandia
Holenderski program BROEM przeznaczony jest dla kierowców w wieku 50. i więcej lat. Obejmuje ocenę stylu prowadzenia samochodu, wzroku i czasu reakcji oraz kurs „odświeżający” wiedzę o zasadach drogowych. Uzupełnieniem zajęć praktycznych jest podręcznik z informacjami o wpływie wieku na prowadzenie samochodu wraz z zaleceniami dla starszych kierowców. Po ukończeniu jazdy każdy uczestnik otrzymuje raport o jego mocnych i słabych stronach z sugestiami sposobu ich poprawy. Uczestnictwo w zajęciach BROEM jest dobrowolne.

Kraje skandynawskie
W krajach skandynawskich prowadzone są dobrowolne szkolenia oraz wydawane są specjalne materiały informacyjno-edukacyjne przeznaczone dla starszych kierowców, np.:
– Kurs sprawnościowy dla kierowcy-seniora – dedykowany osobom po 65. roku życia. Ma pomóc seniorom w rozumieniu konsekwencji starzenia się dla prowadzenia pojazdu i własnych ograniczeń, zapoznać z typowymi niebezpiecznymi sytuacjami z udziałem starszych kierowców oraz sposobami uniknięcia ryzyka.
– Samoocena kierowcy-seniora – to 32-stronicowy podręcznik zawierający test, którego wynik może wskazać na konieczność wizyty u lekarza w celu sprawdzenia stanu zdrowia kierowcy oraz potrzebę odbycia zajęć z instruktorem nauki jazdy. Podręcznik obejmuje również rady dotyczące bezpiecznej jazdy. Fińska Administracja Pojazdów (AKE) przekazuje go nieodpłatnie każdemu kierowcy po 70. roku życia, który odnawia swoje prawo jazdy.

Australia
W Australii funkcjonuje projet Years ahead (Naprzód seniorzy). Obejmuje trzy części:
Część 1. Wybór bezpiecznego pojazdu (dlaczego bezpieczne samochody są tak ważne dla kierowców-seniorów);
Część 2. Program bezpieczeństwa dla starszych uczestników ruchu, planowanie przemieszczania się (dla tych, którzy nie prowadzą już samochodu).
Część 3. to jednogodzinne spotkanie pracowników Automobilklubu stanu Victoria (RACV) z seniorami, podczas którego informuje się ich o zagrożeniach i przekazuje zalecenia jak bezpiecznie prowadzić samochód (zdolność do kierowania samochodem, wpływ stanu zdrowia i leków na prowadzenie samochodu, ocena własnych zdolności do prowadzenia samochodu, informacje o innych możliwościach przemieszczania się oraz planowanie przemieszczania się).

Polska
W Polsce prawo jazdy wydawane jest bezterminowo bez względu na wiek kierowcy. Nie prowadzi się żadnych działań skierowanych do starszych kierowców (choć narzędzia istnieją – np. opracowany przez Instytut Transportu Samochodowego pakiet edukacyjny „Kierowca 50+” przeznaczony do realizacji dla ośrodków szkolących kierowców kat. B)

red

źródło: policja, opracowania ITS