Connect with us

Społeczeństwo

Nawet po 100 tys. zł od PZU na projekty poprawiające bezpieczeństwo. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku

Opublikowano

-

Do jutra społeczności lokalne i organizacje pozarządowe mogą składać do PZU wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo. Można otrzymać wsparcie w wysokości 100 tys. zł

Pieniądze Fot. CC0

Wnioski od dofinansowanie można składać do 20 grudnia. Fot. CC0

Wsparciem w ramach programu PZU „Pomoc To Moc. objęte zostają projekty, które propagują zdrowy tryb życia i przyczyniają się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Aby otrzymać dofinasowanie z tegorocznej puli, należy wypełnić wniosek do 20 grudnia 2019 r. za pośrednictwem strony  pomoctomoc.pzu.pl

Do października 2019 r.  PZU wsparło już 79 inicjatyw i projektów. W Warszawie odbył się cykl rodzinnych rajdów rowerowych. Dzieci i rodzice, którzy wzięli w nich udział, mogli m.in. poznać zasady bezpiecznej jazdy rowerem, przepisy ruchu drogowego nauczyć się dbać o swój jednoślad.

Dzięki środkom z programu „Pomoc To Moc” mieszkańcy Wężysk (woj. lubuskie)  mogą korzystać z miasteczka ruchu drogowego i sześciu gier podwórkowych.

500 projektów, 12 mln zł

Żeby włączyć się do akcji, wystarczy określić potrzebę lokalnej społeczności, która wymaga rozwiązania i zwiększy bezpieczeństwo w okolicy. Na stronie akcji pomoctomoc.pzu.pl zamieszczona mapa pomaga w znalezieniu partnera, np. fundacji lub stowarzyszenia, we współpracy z którym może zostać zrealizowany pomysł. Partnerem może być również organizacja, która dotychczas nie współpracowała przy programie „Pomoc To Moc”.

Eksperci z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oceniają projekty i wybierają najciekawsze propozycje. Inicjatywy, które zostaną zakwalifikowane, biorą udział w plebiscycie na stronie pomoctomoc.pzu.pl. Te z największą liczbą głosów zostaną zrealizowane.

– Jesteśmy świadomi, że jako największy ubezpieczyciel w Polsce mamy bardzo duży wpływ na otoczenie. Od momentu uruchomienia programu „Pomoc To Moc” w 2018 r. dofinansowaliśmy niemal 500 projektów, na które przeznaczyliśmy 12 milionów złotych. Cieszy nas tak duże zaangażowanie społeczności lokalnych w aranżowanie zmian w swoim otoczeniu – powiedziała Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Prewencji i CSR w PZU.

AN