Connect with us

Społeczeństwo

Nowelizacja ws. pieszych przyjęta przez komisję. Głosowanie w styczniu

Opublikowano

-

Kierowca ma ustępować już pieszemu wchodzącemu na pasy, a w miastach maksymalna prędkość wyniesie 50 km/h przez całą dobę. Komisja Infrastruktury przyjęła dziś bez poprawek nowelizację Prawa o ruchu drogowym zaproponowaną przez rząd Mateusza Morawieckiego. Sejm zagłosuje nad jej przyjęciem w styczniu

Posłowie na sejmowej Komisji Infrastruktury. Za stołem od lewej: wiceprzewodniczący komisji Cezary Grabarczyk (KO), przewodniczący komisji Paweł Olszewski (KO) i wiceprzewodniczący komisji Jerzy Polaczek (PiS) Źródło: Sejm

Posłowie na sejmowej Komisji Infrastruktury. Za stołem od lewej: wiceprzewodniczący komisji Cezary Grabarczyk (KO), przewodniczący komisji Paweł Olszewski (KO) i wiceprzewodniczący komisji Jerzy Polaczek (PiS) Źródło: Sejm

Posłowie sejmowej Komisji Infrastruktury przegłosowali dziś i przyjęli rządową nowelizację zmieniającą zasady na polskich drogach. Taką wersję zarekomendują Sejmowi do przegłosowania w styczniu.

Co zmieni nowelizacja?

Najważniejszą zmianą jest obowiązek kierowcy w zachowaniu się przed przejściem dla pieszych. Po kilkudziesięciu latach od niewłaściwego zaimplementowania Konwencji Wiedeńskiej w polskim prawie, teraz kierowca będzie miał w ustawie jasny nakaz zmniejszenia prędkości przed przejściem dla pieszych i nie narażania pieszych znajdujących się na przejściu, ale także dopiero na nie wchodzących. Już pieszy wchodzący będzie miał pierwszeństwo.

Z kolei pieszym nowelizacja zakaże używania telefonów komórkowych i „urządzeń elektronicznych”, ale tylko w sposób, który uniemożliwia im właściwą obserwację tego, co dzieje się na drodze – to ustawodawca wyraźnie zaznaczył.

Kolejna wielka zmiana dołączy Polskę do tego, co dekady temu przyjęła cała UE – w obszarze zabudowanym będzie w obowiązywała jedna prędkość maksymalna w dzień i w nocy – 50 km/h.

Na drogach ekspresowych i autostradach kierowcy zmuszeni zostaną do zachowywania bezpiecznej odległości wynoszącej połowę prędkości pojazdu wyrażoną w metrach.

Utrzymano zapis, że nowelizacja wejdzie w życie 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Apel do samorządowców o pilne zajęcie się przebudową przejść

Na komisji posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy zgłaszali poprawki, które jeszcze lepiej oddawałyby ducha Konwencji Wiedeńskiej. Proponowano, by pierwszeństwo miał nie tylko pieszy znajdujący się na pasach oraz na nie wchodzący, ale także oczekujący. Posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zaproponowała zapisy najbliższe tym, które obowiązują w wielu krajach zachodniej Europy – by pierwszeństwo miał pieszy „oczekujący z wyraźnym zamiarem wejścia na przejście”.

Przedstawiciele strony rządowej byli jednak nieugięci. Wiceminister Rafał Weber twierdził, że nie wiadomo by było, co to oznacza „zamiar” wejścia na przejście. To argument o tyle nietrafiony, że rząd też nie sprecyzował we własnych zapisach tego, co oznacza „wchodzący” na przejście.

Poprawki KO i Lewicy odrzucone zostały w głosowaniu. Jednak – co trzeba oddać – poszerzenie pierwszeństwa na pieszego „wchodzącego” i tak jest w Polsce krokiem rewolucyjnym.

Po raz pierwszy od dawna posłowie Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Obywatelskiej i Lewicy byli zgodni, wspólnie popierając nowelizację, która może poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. „Bezpieczeństwo ma pierwszeństwo” – podsumował po głosowaniu Paweł Olszewski, szef Komisji Infrastruktury i wyraził zadowolenie, że po nieudanym procedowaniu takiego projektu w 2015 r. tym razem politycy byli zgodni w tym, że czas na bezpieczniejsze drogi dla pieszych i kierowców.

Wiceszef Komisji Infrastruktury Jerzy Polaczek podczas posiedzenia publicznie zaapelował do samorządowców o pilne rozpoczęcie przebudowy przejść dla pieszych na bezpieczniejsze, bo będzie to niezbędne w obliczu nadciągającej nowelizacji prawa. Polaczek stwierdził, że zmiana przepisów przyjęta przez posłów powinna być jasnym sygnałem dla zarządców dróg, że już teraz powinni zająć się szybkim dostosowaniem przejść dla pieszych do lepszych standardów. Polecił im skorzystanie z wytycznych dotyczących budowy przejść dla pieszych, które dostępne są na stronie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kiedy nowe prawo wejdzie w życie?

Na drugie czytanie projekt trafi do Sejmu dopiero w połowie stycznia – na kolejne posiedzenie Sejmu. Sprawozdawcą Komisji Infrastruktury będzie poseł Jerzy Polaczek. Raczej przesądzone jest, że projekt szybko przejdzie też trzecie czytanie i trafi pod głosowanie. Wówczas zostanie przesłany do Senatu, a potem – po głosowaniu w Sejmie nad ewentualnymi poprawkami senatorów – przekazany zostanie do podpisu przez prezydenta i publikacji.

ZOBACZ PEŁEN PROJEKT NOWELIZACJI W PDF

luz