Connect with us

Społeczeństwo

Pod patronatem brd24.pl – konferencja w NIK „Bezpieczny transport w Polsce”

W czwartek 18 lutego Najwyższa Izba Kontroli, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Bank Światowy przedstawią wnioski ze swoich najnowszych raportów dotyczących sytuacji na drogach w Polsce

Opublikowano

-

W czwartek 18 lutego Najwyższa Izba Kontroli, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce oraz Bank Światowy przedstawią wnioski ze swoich najnowszych raportów dotyczących sytuacji na drogach w Polsce

Konferencja NIK, BŚ i ONZ

Choć dotychczasowe działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach przynoszą wymierne efekty, nadal w tej kwestii pozostaje wiele do zrobienia.

Podczas konferencji, która odbędzie się 18 lutego w siedzibie NIK w Warszawie, zaprezentowany zostanie zbiór rekomendacji  zarówno NIK, jak i Banku Światowego, dotyczących bezpieczeństwa transportu drogowego. Konferencja stanowić będzie także podsumowanie prowadzonego od roku 2014 przez UN Global Compact w Polsce programu „Bezpieczny transport”, którego rezultatem była publikacja zawierająca ekspercką ocenę sytuacji drogowej w Polsce.
Najciekawsze przykłady i innowacyjne rozwiązania, zarówno biznesowe jak i instytucjonalne, poprawiające bezpieczeństwo drogowe zostaną zaprezentowane podczas case study.

Konferencję zamknie debata w formie okrągłego stołu, podsumowująca rekomendacje płynące z ubiegłorocznych raportów i prezentująca strategie związane z bezpieczeństwem transportu drogowego na rok 2016.

Program „Bezpieczny Transport” realizowany jest przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ – Global Compact w Polsce, m.in. we współpracy z Najwyższą Izbą Kontroli i Partnerstwem Bezpieczeństwa Drogowego. Jego działania objęte zostały patronatem Komisji Europejskiej, władz centralnych (Ministerstwo Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Środowiska), Krajowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego oraz władz lokalnych, Policji i innych instytucji.

W konferencji udział wezmą m.in. przedstawiciele NIK, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Banku Światowego dla Polski, Europy i Azji Centralnej, przedstawiciele Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Poland,  Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Swój głos w debacie zaprezentują  także przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń związanych z bezpieczeństwem drogowym oraz przedstawiciele świata biznesu.

Przebieg konferencji transmitowany będzie na żywo w Internecie. Medialnym patronem został portal brd24.pl

W TYM OKNIE BĘDZIE MOŻNA OGLĄDAĆ TRANSMISJĘ ONLINE:

red