Connect with us

Społeczeństwo

Od 1 stycznia 2017 r. piesi będą mieli pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na pasy!

Sukces posłanki Beaty Bublewicz (PO). Posłowie zagłosowali za jej projektem i piesi w Polsce będą mieli pierwszeństwo jeszcze przed wkroczeniem na pasy

Opublikowano

-

Sukces posłanki Beaty Bublewicz (PO). Posłowie zagłosowali za jej projektem i piesi w Polsce będą mieli pierwszeństwo jeszcze  przed wkroczeniem na pasy

Posłanka Beata Bublewicz (PO). Fot. Marcin Kaliszka/RallyFoto.pl

Po blisko dwóch latach posłanka Beata Bublewicz (PO) dopięła swego – jej projekt w sprawie pieszych został przyjęty przez Sejm. Fot. Marcin Kaliszka/RallyFoto.pl

Posłowie przyjęli w głosowaniu projekt posłanki Beaty Bublewicz (PO). Proponowana przez nią nowelizacja Prawa o ruchu drogowym daje pieszym pierwszeństwo jeszcze zanim wejdą na pasy (dziś pierwszeństwo mają dopiero wówczas, gdy postawią nogę na przejściu).
Za przyjęciem projektu głosowało 215 posłów, przeciw było 187.
Żeby przepisy zaczęły obowiązywać, ustawę musi jeszcze zatwierdzić Senat, a następnie musi ją podpisać jeszcze prezydent.

Co się zmienia?

Projekt zakłada, że od 1 stycznia 2017 roku kierowcy będą musieli ustępować pieszym oczekującym na wejście na zebry. Nie będzie jednak tak, że piesi będą mogli na nie wtargnąć i wymusić pierwszeństwo – nadal muszą zachować szczególną ostrożność, a nowy przepis zobowiązuje ich dodatkowo do zatrzymania się przed wejściem na przejście. Zgodnie z przyjętą nowelizacją piesi nie będą mieli pierwszeństwa przed tramwajami.

Zmianie przepisów będzie towarzyszyć długa kampania społeczna, która ma przygotować pieszych i innych uczestników ruchu do tej poważnej zmiany. Do tej pory nie określono nawet jednak, czy są pieniądze na taki cel i ile ich potrzeba.

Propozycja zmiany wzbudzała wiele kontrowersji. Przez ponad 1,5 roku kłócili się o nią sami posłowie w sejmowej Komisji Infrastruktury. Podzieleni byli też eksperci. Wielu z nich wspierało pomysł Bublewicz. Ale część wskazywała, że taka zmiana w prawie może okazać się niebezpieczna.

– Chodzi bardziej o kulturę na drogach niż obowiązujące przepisy – komentował dla brd24.pl Janusz Popiel, prezes Stowarzyszenia Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Alter Ego. – A tego nie zmieni po prostu wprowadzenie nowego przepisu – zaznaczał i wytykał jeszcze inny mankament. – Zgodnie z tymi zapisami pierwszeństwo będą mieć piesi znajdujący się na pasach i także piesi oczekujący na przejście, ale co z wkraczającymi na przejście? Rozumiem, że takich będzie można potrącić czy rozjechać i nikt nie poniesie konsekwencji?

Stojący pieszy ignorowany

Jedną z kontrowersji jest zmuszenie w przepisach pieszych do zatrzymania się przed przejściem. Eksperci wskazywali, że to może być działanie dezorientujące kierowców.
– To jest trochę nielogiczne, że pieszy, który chce przejść, ma się zatrzymać – mówił brd24.pl Jacek Grunt-Mejer, psycholog transportu z UW. –  I jest to nienaturalne z pozycji innych uczestników ruchu. Kierowca, gdy ma pierwszeństwo, to jedzie. A nie staje, żeby jechać. Trzeba też zaznaczyć aspekt psychologii poznawczej – pieszy w ruchu jest lepiej widoczny niż stojący. Bo stoi zwykle przy jakiejś infrastrukturze drogowej – koszu na śmieci czy słupie – z którą się może zlewać w oczach kierujących samochodami.

Ujawnione niedawno wyniki badania Fundacji PZU pokazały, że kierowcy najczęściej ignorują pieszych stojących i oczekujących na możliwość przekroczenia przejścia. Aż 62 proc. badanych widząc stojącego pieszego utrzymywało prędkość lub nawet ją zwiększało. Zaledwie co czwarty kierowca zatrzymywał się, by przepuścić oczekującego na przejście człowieka. Z kolei aż 80 proc. badanych kierowców przepuszczało pieszych, którzy do przejścia akurat podchodzili (byli w ruchu).

Polska jak UE

Po przyjęciu zmian prawo w Polsce zacznie być podobne do tego, które obowiązuje w wielu krajach UE. Do tej pory polskie przepisy dla pieszych były jednymi z najgorzej chroniących tę grupę w Europie.
Zdecydowana większość krajów uwzględnionych w zestawieniu stawia na ochronę pieszego już w momencie, gdy zbliży się on do przejścia dla pieszych i sygnalizuje zamiar przekroczenia jezdni. Tak jest w Szwajcarii, Norwegii, Niemczech, Holandii, Danii, Czechach, Bułgarii, Belgii i Austrii.
Obowiązek ustąpienia pieszym w tym momencie mają również kierowcy we Francji i Norwegii. Ale w tych krajach kierowcy muszą też ustąpić nawet wówczas, gdy pieszy zbliża się do jezdni i nie sygnalizuje wyraźnie zamiaru jej przekroczenia.

Zobacz, jak kraje UE chronią pieszych

 

Pełna treść ustawy przyjętej dziś w Sejmie:

USTAWA

z dnia .……………… 2015 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku lub – w przypadku oczekiwania na możliwość wejścia na przejście dla pieszych – powstrzymania się od wejścia na nie;”;
2) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju.
1b. Przed wejściem na przejście dla pieszych, pieszy jest obowiązany zatrzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeństwa.”;
3) w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub oczekuje na możliwość wejścia na nie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierujący tramwajem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

red