Connect with us

Społeczeństwo

Polscy studenci z międzynarodową nagrodą za poprawę bezpieczeństwa w swoim mieście

Sylwia Pogodzińska i Dawid Dudek z Politechniki Krakowskiej znaleźli się w gronie nagrodzonych w konkursie YEARS (Young Europeans Acting for Road Safety) organizowanym przez Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu. Polscy studenci zaprojektowali i wdrożyli projekt poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w Krakowie

Opublikowano

-

Sylwia Pogodzińska i Dawid Dudek z Politechniki Krakowskiej znaleźli się w gronie nagrodzonych w konkursie YEARS (Young Europeans Acting for Road Safety) organizowanym przez Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu. Zaprojektowali zmiany na przejściu dla pieszych w Krakowie tak, by było bezpieczniej

Fot. Twitter

Projekt YEARS angażuje młodych ludzi w zadania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach w ich lokalnej społeczności Fot. Twitter

Studenci Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej – Sylwia Pogodzińska i Dawid Dudek pod lupę wzięli przejście dla pieszych przy ul. Okulickiego w Krakowie. Już wcześniej mieszkańcy apelowali do radnych o zmiany na tym przejściu, bo dochodziło tam do wypadków. Ruch był bardzo duży, oświetlenie przejścia słabe, a było ono często wykorzystywane przez pieszych – zwłaszcza starszych i chorych, bo prowadzi ono do szpitala im. Rydygiera.

Studenci, którzy brali udział w europejskim projekcie YEARS (Young Europeans Acting for Road Safety – w tłum. Młodzi Europejczycy Działają na Rzecz Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym) dokonali na przejściu niezbędnych pomiarów, stworzyli projekt przebudowy, który przewidywał szeroki dwumetrowy azyl dla pieszych i dwie lampy – dodatkowo oświetlające pieszych. Kosztorys sporządzony przez studentów zakładał, że wydatek na przebudowę to ok. 30 tys. zł.

Polska dwójka wyłoniona spośród 43 zespołów 

Działania studentów Politechniki Krakowskiej docenili eksperci Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) organizatora YEARS. Dzisiaj podczas specjalnej uroczystości w Brukseli Sylwia Pogodzińska i Dawid Dudek obok trzech innych zespołów (z Wilna, Mediolanu i Neaoplu) zostali nagrodzeni przez ETSC.

– To naprawdę inspirujące kiedy widzi się jak ci młodzi ludzie biorą sprawy bezpieczeństwa na drodze we własne ręce. Zidentyfikowali niebezpieczne miejsca solidnie badając dane, zaprojektowali innowacyjne rozwiązania, szukali wsparcia dla realizacji projektu i starali się o nagłośnienie go w mediach – komplementował studentów Antonio Avenoso, dyrektor ETSC. – Z ludźmi, którzy mają taki talent i determinację Europa może być spokojna o to, że młode pokolenie inżynierów jest gotowe i chce odegrać rolę w zmniejszeniu liczby śmiertelnych wypadków drogowych i poważnych obrażeń  z jakimi mamy do czynienia każdego roku.

Zwycięskie drużyny wyłoniono spośród 43, które zgłosiły się do udziału w YEARS. – Przedstawione pomysły opierały się głównie na projektach infrastrukturalnych proponujących tanie rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo na danym obszarze. Do realizacji projektu dotyczącego bezpieczeństwa ruchu drogowego w swoim kraju wybrano 22 studentów inżynierów (11 dwuosobowych grup). Projekty były monitorowane i oceniane przez zespół ETSC oraz jury oceniające – tłumaczy nam Priscilla Le Lièvre z ETSC.

AN