Connect with us

Społeczeństwo

Raport brd24.pl: Średnio dziennie na pasach w Polsce potrącanych jest 11 pieszych

Opublikowano

-

Każdego dnia średnio 11 pieszych potrącanych jest na przejściach dla pieszych w Polsce. Najwięcej wypadków z pieszymi jest tam, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. Na przejściach wyposażonych w sygnalizację wypadków jest mniej i ich ciężkość jest znacznie mniejsza – wynika z raportu brd24.pl

Pieszy potrącony przez samochód. Fragment plakatu z kampanii WHO

Pieszy potrącony przez samochód. Fragment plakatu z kampanii WHO

Tych danych w oficjalnych Policja nie przedstawia w oficjalnych raportach. Do tej pory nie sięgał po nie też żaden z urzędników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo drogowe w Polsce – nie publikowała ich ani nie analizowała działająca w resorcie infrastruktury Krajowa Rada BRD. Jako dziennikarze sami poprosiliśmy Komendę Główną Policji o więcej szczegółów. Dzięki temu wiemy więcej o wypadkach na przejściach dla pieszych. To wstrząsające dane – wynika z nich, że średnio codziennie dochodzi do 11 potrąceń na pasach w Polsce.

W 2018 r. na przejściach dla pieszych w Polsce doszło do prawie 4 tys. wypadków. Życie na pasach straciło 271 pieszych i 14 rowerzystów – łącznie 285 osób. Rannych zostało 3 899 osób.

Sprawdziliśmy, w jakich dokładnie miejscach dochodzi do wypadków biorąc pod uwagę infrastrukturę drogi i organizację ruchu.

1. Rozkład wypadków i skutków na przejściach dla pieszych w ujęciu kategorii drogi:

Wnioski:
Do największej liczby wypadków (39%) na przejściach dla pieszych dochodzi na drogach powiatowych – drogi będące w zarządzie starosty lub prezydenta miasta (w miastach na prawach powiatu);

Choć ciężkość wypadków na przejściach na drogach powiatowych jest poniżej średniej, całkowita liczba potrąceń na przejściach zlokalizowanych na drogach powiatowych generuje drugą – co do wielkości – grupę ofiar śmiertelnych i najliczniejszą grupę rannych (i prawdopodobnie ciężko rannych);

Najwięcej ofiar śmiertelnych (33,6% – co trzecia ofiara śmiertelna) pochłonęły przejścia zlokalizowane na drogach krajowych;

Drogi krajowe charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem ciężkości wypadków. Prawie co siódme potrącenie na przejściu zlokalizowanym w ciągu drogi krajowej kończy się śmiercią.

W 13% wypadków nie zidentyfikowano statusu drogi, na której doszło do wypadku na przejściu, co może mieć pewien wpływ na omawianą statystykę.

2. Rozkład wypadków i skutków na przejściach dla pieszych w ujęciu dopuszczalnej prędkości:

Wnioski:
Do największej liczby wypadków (89%) z ofiarami śmiertelnymi dochodzi w miejscach, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h. Liczba ofiar śmiertelnych stanowi tam 81% wszystkich zabitych na przejściach;

Ciężkość wypadków wzrasta wraz z dopuszczaną prędkością. Istotny wzrost tego wskaźnika następuję dla prędkości dopuszczalnych powyżej 50 km/h.

Na przejściach, gdzie dopuszczana prędkość jest podwyższona do 70 km/h (typowa droga to cztery pasy rozdzielone azylem, bez sygnalizacji świetlnej), liczba wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych jest dwukrotnie wyższa, niż kiedy dopuszczalna prędkość wynosi 60 km/h.

3. Rozkład wypadków i skutków na przejściach dla pieszych w ujęciu geometrii drogi:

Wnioski:
Dla 51% zdarzeń, w których zginęło łącznie 54 osoby, a 2.098 zostało rannych nie odnotowano liczby pasów na przejściu dla pieszych. Dokładna analiza zagadnienia nie jest zatem możliwa.

Analiza pozostałych 49% zdarzeń pozwala stwierdzić, że do największej liczby wypadków na przejściach dla pieszych dochodzi na drogach jedno-jezdniowych o dwóch pasach ruchu w przeciwnych kierunkach (przekrój 1×2).

SEWiK nie gromadzi danych o tym, czy przejście dla pieszych – na którym doszło do zdarzenia – wyposażone jest w azyl, co nie pozawala na głębszą analizę zagadnienia.

Co najmniej 50 osób straciło życie na szerokich przejściach tj. o więcej niż dwa pasy ruchu. Przejścia o liczbie pasów więcej niż 4 powinny być zgodnie z prawem wyposażone w azyl [1] – wiemy, że nie wszystkie tzw. „szerokie” przejścia są dostosowane do tego prawa, a zarządcy dróg nie spieszą się z naprawieniem problemu.

[1] Dz.U.2016.0.124 t.j. – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

§127 Przejścia dla pieszych
9. Na przejściu dla pieszych powinna być umieszczona wyspa dzieląca jezdnię ograniczona krawężnikami o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m, w szczególności:
1) na jezdni dwukierunkowej między skrzyżowaniami, o liczbie pasów co najmniej 4;
2) na skrzyżowaniu bez wyspy dzielącej kierunki ruchu, jeżeli liczba pasów ruchu wynosi co najmniej 4;
3) między jezdnią a torowiskiem, w wypadku wydzielonego torowiska tramwajowego;
4) na odcinku drogi dwupasowej z uspokojeniem ruchu.

4. Rozkład wypadków i skutków na przejściach dla pieszych w ujęciu organizacji ruchu (sygnalizacja świetlna):

Wnioski:
Do 80% wypadków (85% ofiar śmiertelnych) dochodzi na przejściach dla pieszych, które nie są wyposażone w sygnalizację świetlną.

Pomimo funkcjonowania sygnalizacji świetlnej na przejściu, doszło do 705 zdarzeń, w których 26 osób straciło życie. Częściej wykroczenie niestosowania się do sygnalizacji świetlnej popełniali kierujący, jednak ciężkość wypadków jest znacznie wyższa, kiedy to pieszy popełni takie wykroczenie.

Największą ciężkością wypadków charakteryzują się przejścia dla pieszych, które są wyposażone w sygnalizację świetlną, jednak w momencie zdarzenia, sygnalizacja nie funkcjonowała – w wielu miejscach sygnalizacje są wyłączane w godzinach nocnych.

Podsumowanie

1. W Polsce, każdego dnia dochodzi (średnio statystycznie) do 11 potrąceń na przejściach dla pieszych;

2. W 2018 r., w co czternastym wypadku na przejściu dla pieszych zginął człowiek 
(7 ofiar śmiertelnych na 100 wypadków);

3. Do największej liczby wypadków na przejściach dla pieszych dochodzi na drogach powiatowych, oraz o przekroju drogi 1×2 (jedna jezdnia z dwoma pasami w przeciwnych kierunkach);

4. Najwięcej ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych odnotowano na drogach krajowych;

5. Na przejściach dla pieszych z działającą sygnalizacją świetlną doszło do 705 wypadków – co stanowi dość wysoki odsetek (17,7%) wszystkich zdarzeń na przejściach dla pieszych. Jednocześnie na tego typu przejściach ciężkość wypadków jest najniższa;

6. W zdarzeniach na przejściach dla pieszych, gdzie dopuszczalne prędkości są większe niż 50 km/h, szanse pieszego na przeżycie wypadku drastycznie maleją – w takich miejscach w 2018 r. zginęła co trzecia potrącona osoba.

7. Ciężkość wypadków jest o połowę mniejsza w przypadku zastosowania przejścia z sygnalizacją od przejścia bez sygnalizacji świetlnej.

Wiesław Migdałek