Connect with us

Społeczeństwo

Różnica w jeździe w stanie nietrzeźwości a po użyciu alkoholu

Opublikowano

-

Według informacji podanych przez PAP policjanci zatrzymali do kontroli byłego zawodnika polskiej reprezentacji, w mediach podaje się, że wynik przeprowadzonego badania na obecność alkoholu w organizmie wykazał, że były reprezentant Polski prowadził pojazd będąc pod wpływem alkoholu wynoszącym 0,6 promila. Odnosząc się do medialnych informacji i używanych przy okazji komentowania tej sprawy określeń jak „jazda pod wpływem alkoholu” należy wyjaśnić, że w polskim prawie nie istnieje pojęcie jazdy pod wpływem alkoholu. Istnieje pojęcie jazdy w stanie nietrzeźwości i jazdy po użyciu alkoholu. Poniżej wyjaśnienie Kancelarii Adwokat24h.pl różnicy pomiędzy tymi dwoma definicjami.
Samochód na drodze Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

Kierującemu pojazdem mechanicznym, u którego w czasie kontroli stanu trzeźwości stwierdzono obecność alkoholu w organizmie może zostać postawiony zarzut popełnienia przestępstwa uregulowanego w art. 178a Kodeksu karnego, tj. jazdy w stanie nietrzeźwości albo wykroczenia uregulowanego w art. 87 Kodeksu wykroczeń, tj. jazdy po użyciu alkoholu. Oba przywołane wyżej źródła odpowiedzialności dotyczą jazdy pod wpływem alkoholu, jednakże zakwalifikowanie konkretnego zachowania jako przestępstwa z art. 178a Kodeksu karnego bądź wykroczenia z art. 87 Kodeksu wykroczeń uzależnione jest od stwierdzonego stężenia alkoholu w organizmie kierującego.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, jak również w stanie po użyciu alkoholu wiąże się z negatywnymi konsekwencjami prawnymi.
Odnosząc się do pojawiających się w ostatnich dniach komentarzy oraz artykułów związanych ze sprawą byłego reprezentanta Polski w piłce nożnej, jako adwokat specjalizujący się w prawie ruchu drogowego i w sprawach związanych z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji wyjaśniam, że opisywane stwierdzone stężenie alkoholu wynoszące 0,6 promila wyczerpuje znamiona przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości, o której stanowi art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości ma miejsce w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila albo
2) obecności alkoholu w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg/1 dm3.
Wykroczenie polegające na prowadzeniu pojazdu po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie kierującego wynosi lub prowadzi do:
1) stężenia alkoholu we krwi od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo
2) obecności alkoholu w wydychanym powietrzu od 0,1 mg/1 dm3 do 0,25 mg/1 dm3.

Stwierdzone stężenie alkoholu na poziomie 0,6 promila można przeliczyć na 0,3 mg/1 dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu i taki czyn stanowi przestępstwo.
Sankcja, jaką przewiduje ustawa karna za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości zaczyna się od grzywny do najsurowszej rodzajowo kary pozbawienia wolności do lat 2.
Z praktyki kancelarii Adwokat24h.pl wynika, że Sąd wymierzając rodzaj i wysokość kary zwraca uwagę na wszystkie okoliczności dotyczące zdarzenia oraz również dotychczasową postawę sprawcy. Środkiem karnym orzekanym przez Sąd za jazdę w stanie nietrzeźwości jest zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zgodnie z art. 42 § 2 Kodeksu karnego minimalny okres obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów w przypadku skazania za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości wynosi 3 lata.

Z punktu widzenia adwokata z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw osób kierujących pojazdem w stanie nietrzeźwości wskazuję, że w przypadku stwierdzonego stężenia alkoholu wynoszącego 0,6 promila, czyli przy nieznacznie przekroczonym progu 0,5 promila, od którego uzależniona jest karalność za to przestępstwo, Sąd może przychylić się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego.
Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest instytucją prawa karnego przewidzianą przez ustawodawcę w art. 66 Kodeksu karnego. W przypadku przychylenia się przez Sąd do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego Sąd ma możliwość całkowitego odstąpienia od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, bądź może orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres krótszy niż przewidziane w art. 42 § 2 Kodeksu karnego 3 lata.

Sankcja za wykroczenie uregulowane w art. 87 Kodeksu wykroczeń polegające na kierowaniu pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu to kara aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 zł. Za jazdę w stanie po użyciu alkoholu Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Kodeks wykroczeń przewiduje jednak okoliczności w których można zwrócić się do Sądu o całkowite odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych pomimo popełnienia wykroczenia kierowania po użyciu alkoholu. W takiej sytuacji, pomimo dokonanego zatrzymania dokumentu prawa jazdy, warto skontaktować się z doświadczonym w sprawach adwokatem i uzyskać profesjonalną pomoc w jak najszybszym odzyskaniu prawa jazdy.

Kierujący pojazdem, u którego stwierdzono stan nietrzeźwości bądź stan po użyciu alkoholu może skorzystać z przysługujących na gruncie obowiązujących przepisów prawa uprawnień, w tym prawa do obrony i pomocy adwokata. Adwokat udzieli pomocy w stresujących sytuacjach związanych ze składaniem wyjaśnień przed Policją oraz przed Sądem, wyjaśni skomplikowane przepisy prawne oraz będzie dążył do uzyskania najkorzystniejszego zakończenia prowadzonego postępowania. Należy pamiętać, że sankcje zaproponowane przez Policję często nie są najkorzystniejszym zakończeniem postępowania, warto więc skorzystać z porady profesjonalisty, który posiada wiedzę i doświadczenie w rozwiązywaniu problemów w dziedzinie ruchu drogowego i przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Artykuł sponsorowany