Connect with us

Społeczeństwo

Senat. Ostatnia szarża w obronie niskich mandatów

Opublikowano

-

Podczas dzisiejszych połączonych Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Infrastruktury senatorowie próbowali o połowę obniżyć rządową podwyżkę mandatów drogowych
Sala Senatu Fot. Katarzyna Czerwińska/CC BY 3.0

Sala Senatu Fot. Katarzyna Czerwińska/CC BY 3.0

Dziś posiedzenie miały połączone senackie komisje, które zajęły się poprawkami zgłoszonymi do rządowej nowelizacji urealniającej kary na drogach. Chodzi o podwyżkę mandatów drogowych, której nie dokonywano przez 26 lat. Podczas posiedzenia plenarnego Senatu nie wszystkim senatorom podobała się propozycja urealnienia kar po latach. Oponował m.in. senator Robert Dowhan.

Podczas posiedzenia komisji zgłoszono wiele poprawek, które miały na celu zbicie zaproponowanych przez rząd nowych stawek grzywien, czasem nawet o połowę.

Dwie poprawki dotyczyły maksymalnej grzywny, którą na kierowcę łamiącego prawo będzie mógł nałożyć sąd. Rząd zaproponował, by wzrosła z obecnych 5 tys. zł do 30 tys. zł. Senatorowie proponowali, by obniżyć tę sumę do 15 tys. zł. Poprawka nie została przyjęta. Proponowali też, by zamiast 30 tys. zł wyznaczyć kwotę wyrażoną jako czterokrotność średniego wynagrodzenia ogłaszanego przez prezesa ZUS. Ta poprawka też została odrzucona.

Chcieli radykalnie obniżyć wysokość przyszłych kar

Senatorowie zgłaszali też, by:

– obniżyć minimalną grzywnę za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych z 1500 zł do 750 zł (poprawka została odrzucona)

– ustanowić wyższy limit przekroczenia prędkości, od którego będzie groził minimalny mandat 800 zł. Zamiast 30 km/h proponowano ustalić 50 km/h (poprawka została odrzucona)

– za złamanie zakazu wyprzedzania obniżyć minimalny mandat z 1500 zł do 500 zł (poprawka została odrzucona)

– obniżyć minimalną grzywnę z 2 tys. zł do 1 tys. zł za wjeżdżanie na przejazd kolejowo-drogowy, gdy zakazują tego sygnały i gdy rogatki lub półrogatki zaczęły się opuszczać (poprawka została odrzucona)

– obniżyć maksymalną grzywnę którą mogą nakładać na kierowców funkcjonariusze policji z 5 tys. zł do 2 tys. zł i 1 tys. zł (poprawka została odrzucona)

– obniżyć maksymalną grzywnę którą mogą nakładać na kierowców funkcjonariusze policji z 5 tys. zł do 3 tys. zł (poprawka została odrzucona)

– ustalić okres, po którym kasują się punkty karne na rok, a nie dwa lata (poprawka została odrzucona)

Koniec z płaceniem podatku od odsetek za zwłokę w odszkodowaniach?

Na komisji przegłosowano tylko kilka poprawek. Wśród najważniejszych tę zgłoszoną przez senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego. Zwracało on uwagę, że sprawy sądowe dotyczące odszkodowań i zadośćuczynień dla ofiar wypadków ciągną się często latami. A gdy poszkodowani dostają w końcu należne im środki, powiększone o odsetki, to nawet odsetki uznawane są w polskim prawie za przychód, który zostaje opodatkowany. Senatorowie przyjęli poprawkę ustalającą, że to nie powinno być opodatkowane.

Jutro w Senacie głosowanie nad całością

Senackie komisje przedstawią jutro na sali plenarnej sprawozdanie z posiedzenia. Jutro także senatorowie już ostatecznie zagłosują w sprawie rządowej nowelizacji urealniającej kary na drogach. Wszystko wskazuje na to, że zostanie ona przez senatorów przyjęta.

Wówczas trafi do Sejmu, który rozpatrzy senackie poprawki. I stanie się to prawdopodobnie jeszcze na początku grudnia. Wówczas ustawa będzie już tylko czekała na podpis prezydenta.

luz