Connect with us

Społeczeństwo

Stawki OC i AC wzrosną. List KNF nie pozostawia złudzeń

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała list do zakładów ubezpieczeń.Wyraziła zaniepokojenie pogorszeniem się rentowności sektora i wskazuje na konieczność zmian w kalkulowaniu składek. Wzrost stawek AC i OC wydaje się nieunikniony

Opublikowano

-

Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała list do zakładów ubezpieczeń.Wyraziła zaniepokojenie pogorszeniem się rentowności sektora i wskazuje na konieczność zmian w kalkulowaniu składek. Wzrost stawek AC i OC wydaje się nieunikniony

Polisa OC AC Fot. rgbstock.com/brd24.pl

Polisa OC AC Fot. rgbstock.com/brd24.pl

Zakłady ubezpieczeń prześcigają się w zniżkach i promocyjnych ofertach, a mimo to z perspektywy ubezpieczającego trudno jest powiedzieć, że objęcie pełną ochroną ubezpieczeniową pojazdu w ramach AutoCasco, jest ubezpieczeniem tanim. Niestety będzie tylko drożej.

Według analizy przeprowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, w ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost kosztów akwizycji i przede wszystkim wysokości wypłacanych odszkodowań (choć ten drugi przypadek to raczej efekt skuteczności w dochodzeniu odszkodowań przez profesjonalnych pełnomocników i częstszych batalii sądowych niż woli ubezpieczycieli – prawo w tej kwestii jest raczej niezmienne od lat), tym samy w ocenie organu nadzorczego, kalkulacja składki i związanego z ochroną ubezpieczeniową ryzyka wymaga weryfikacji.

W piśmie skierowanym do towarzystw ubezpieczeniowych, KNF wskazuje oczywiście nie tylko na konieczność weryfikacji wysokości składek, ale również na inne aspekty takie jak: dokonanie przeglądu procesu likwidacji szkód, relacji z pośrednikami ubezpieczeniowymi czy klientami, aby w ten sposób szacowanie poziomu kosztów było bardziej adekwatne.

Dla przeciętnego ubezpieczającego swój pojazd oznacza to, że jedyną zmianą, którą odczuje, będzie ta w portfelu. Wątpliwe, by za tym poszła jakakolwiek inna, bardziej neutralna dla ubezpieczających zmiana np. w procesie likwidacji.

Skąd założenie, że zakłady ubezpieczeń ugną się i podniosą ceny, choć może nie specjalnie nawet mają na to ochotę? Wzrost składki, skoro muszą zrobić to wszyscy, jest najprostszym działaniem i zapewne najskuteczniejszym, przynoszącym szybko wymierne efekty liczbowe.
A podjąć działania muszą wszystkie towarzystwa i to dość szybko, gdyż jak czytamy w ostatniej części pisma, organ nadzoru oczekuje podjęcia działań bez zbędnej zwłoki. Jednocześnie KNF przypomina, że ma prawo podjąć szereg działań nadzorczych gdy np. uzna, iż „postawa określonego podmiotu nie pozwala na prognozowanie poprawy”. W ramach nadzoru może m.in. nałożyć karę finansową na ubezpieczyciela bądź cofnąć zakładowi ubezpieczeń zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Krótko mówiąc, podwyżki cen składek OC i AC wydają się nieuniknione i zapewne nastąpi to w nieodległej przyszłości.

Łukasz Hećman

Autor jest prawnikiem w Kancelarii prawnej WSS