Connect with us

Społeczeństwo

Ubezpieczenia OC znów wzrosną

KNF wydała rekomendacje dotyczące wypłacania zadośćuczynień z umów OC. Od razu zapowiedziano kolejne podwyżki polis pod pozorem zabezpieczenia klientów. Tak argumentowano i poprzednie podwyżki, lecz kierowcy odczuli jedynie lżejsze portfele

Opublikowano

-

KNF wydała rekomendacje dotyczące wypłacania zadośćuczynień z umów OC. Od razu zapowiedziano kolejne podwyżki polis pod pozorem zabezpieczenia klientów. Tak argumentowano i poprzednie podwyżki, lecz kierowcy odczuli jedynie lżejsze portfele

Polisa OC AC Fot. rgbstock.com/brd24.pl

W czerwcu Komisja Nadzoru Finansowego wydała rekomendacje „dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”. Mają one regulować i standaryzować procedury likwidacji szkód osobowych, by było to korzystniejsze dla poszkodowanych.

Równocześnie z informacją o rekomendacjach, podniosły się głosy o koniecznych podwyżkach cen polis za ubezpieczenie OC. Część specjalistów przekonuje nawet, że to potrzebny i dobry krok, bo skończy się „wojna cenowa”, a skorzystają na tym nie tylko zakłady ubezpieczeń ale i klienci. Dzięki podwyżce ma być mniej problemów przede wszystkim przy wypłacie odszkodowania.

Gdyby podwyżki cen zadziałały w ten sposób, oznaczałoby to koniec kancelarii prawnych i odszkodowawczych zajmujących się ubezpieczeniami i odszkodowaniami.

Nic takiego nie przewiduję. Bo podobnie miało być po wprowadzeniu KNF wytycznych dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych – „ceny polis wzrosną, ale za tym pójdzie lepsza obsługa szkód i wyższe (czytaj adekwatne) wypłaty”. Ale oprócz tego, że składki na ubezpieczenia komunikacyjne znacząco wzrosły w ostatnich 12 miesiącach, nic się nie zmieniło.

Poprzednie wytyczne KNF są oczywiście wcielane w życie. Lecz miejsce poprawionych procedur, zajmują inne, tak samo niekorzystne dla klientów zakładów ubezpieczeń. W rzeczywistości, dla przeciętnego poszkodowanego niewiele się nie zmieniło, a np. wyliczane przez ubezpieczycieli kosztorysy naprawy pojazdu i co za tym idzie wypłacane kwoty, choć inaczej liczone i opisywane, są wciąż zaniżane jak dotychczas albo w bardzo zbliżonej wysokości. Dopiero orzeczenia sądowe przyznają odszkodowania odzwierciedlające realną wysokość i zakres szkody, czyli w znacznie wyższej kwocie niż te tzw. „bezsporne”, wypłacane przez zakłady ubezpieczeń.

Podobnie jest w zakresie obsługi procedur likwidacji szkód. Wydaje się nawet, choć może to mylne wrażenie (bo nie poparte namacalnymi danymi), że obsługa, szczególnie w zakresie merytoryki i poprawności zajmowanych stanowisk u niektórych ubezpieczycieli, jest słabsza niż dotychczas a problem ciągle się pogłębia.

Nie ma co się łudzić, że kolejne wytyczne KNF przyniosą większe (czyli adekwatne) wypłaty odszkodowań. W tej kwestii zmieni się niewiele. Podwyżek polis OC za to, skoro są zapowiedziane, możemy być pewni.

Łukasz Hećman

Autor jest prawnikiem w Kancelarii prawnej WSS