Connect with us

Odszkodowania poradnik

W kolejce po wypadku? Ubezpieczyciel sprawcy może zapłacić za prywatne leczenie

Opublikowano

-

Odszkodowanie z tytułu powstałego uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia nie jest jedynym świadczeniem, o które może ubiegać się osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym

Pacjenci u lekarza. Fot. CC0

Poszkodowany może z OC sprawcy domagać się zwrotu kosztów leczenie i rehabilitacji niefinansowanych z NFZ. Pacjenci u lekarza. Fot. CC0

Po wypadku trzeba się też liczyć z szeroko rozumianymi kosztami leczenia. Są to wszelkie wydatki, które osoba poszkodowana poniosła lub poniesie w przyszłości a które mają związek z wypadkiem komunikacyjnym i jego skutkami.
Poszkodowany w wypadku korzysta z leczenia i rehabilitacji w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jednak leczenie w ramach tego systemu jest ograniczone, bywa wydłużone a czasami wręcz niedostępne dla ofiary wypadku.

W takich sytuacjach osoby poszkodowane powinny pamiętać, że świadczenie ubezpieczyciela w ramach ubezpieczenia OC obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.), (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. sygn. akt: III CZP 63/15).

– Warto pamiętać, że poszkodowany nie ma obowiązku „oszczędzania” na swoim zdrowiu i starania się o to by leczenie było jak najtańsze – wskazuje mecenas Krzysztof Jaworski, ekspert Europejskiego Centrum Odszkodowań (EuCO). – Jeżeli na świadczenie refundowane przez NFZ trzeba czekać, a stan zdrowia poszkodowanego tego wymaga, pacjent ma prawo skorzystać ze świadczeń oferowanych przez niepubliczne ośrodki medyczne i prywatne gabinety lekarskie.

Dla niepełnosprawnych – całe nowe życie

Prawo cywilne chroni osoby poszkodowane i pozwala im na pełne zrekompensowanie poniesionej szkody. Ta zasada ma zastosowanie w pełnym zakresie w odniesieniu do szkody majątkowej. W przypadku zaś szkody niemajątkowej związanej z uszczerbkiem na zdrowiu, krzywdą po stracie osoby bliskiej ustawodawca pisze o sumie odpowiedniej.

– Przyjmuje się, że to osoba poszkodowana powinna wiedzieć, czego się domaga od sprawcy lub ubezpieczyciela sprawcy wypadku oraz, że to poszkodowany, roszczący powinien wyrazić swoje żądania oraz je udokumentować. I to okazuje się problemem. Wiele ofiar wypadków nie wie, że ma prawo do świadczeń, które nie polegają tylko na jednorazowej wypłacie, czyli nie są zadośćuczynieniem z tytułu uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia, krzywdy, bólu i cierpienia po stracie osoby bliskiej. – mówi Dariusz Mowel z EuCO.

Wszelkie „koszty”, czyli co?

Zgodnie z prawem (art. 444 § 1 k.c.) osoba poszkodowana i jej rodzina mogą domagać się od sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela pokrycia wszelkich kosztów poniesionych z powodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (również psychicznego). Te „wszelkie” koszty to w szczególności koszty:

– zakupu leków i innych środków farmakologicznych, opatrunków, środków ortopedycznych;
– diagnostyki, konsultacji i zabiegów medycznych lub rehabilitacyjnych;
– dojazdu na wizyty u lekarza lub fizjoterapeuty;
– dojazdu i pobytu osób bliskich w szpitalu;
– zakupu protez bądź innych aparatów (np. aparatu słuchowego);
– zakupu wózka inwalidzkiego lub specjalistycznego samochodu;
– dostosowania mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
– sprawowania opieki nad poszkodowanym, także przez członków rodziny;
– w przypadku śmierci – koszty pogrzebu (włączając w to zakup trumny, odzieży żałobnej, opłat związanych z pochówkiem, czy kosztów stypy).

Poszkodowany w wypadku powinien pomyśleć o swoim zdrowiu, o jak najlepszej opiece, najskuteczniejszej formie leczenia, rehabilitacji, dostosowaniu mieszkania do swojej niepełnosprawności. Wszystkie te działania mają pomagać w nadrobieniu tego, co sprawnej osobie odebrał sprawca wypadku, by jak najmniej odczuwał skutki tragicznego zdarzenia i nie zmagał się z dodatkowymi przeszkodami w postaci np. ograniczonego dostępu do publicznej służby zdrowia.

– By to wszystko było możliwe, poszkodowani powinni skorzystać z pomocy wykwalifikowanych pełnomocników, którzy pomogą między innymi starannie gromadzić wszelką dokumentację i dowody potwierdzające potrzeby osoby poszkodowanej – radzi Dariusz Mowel z EuCO.

Tekst powstał w ramach kampanii edukacyjnej „Sprawdź, co Ci się należy po wypadku” prowadzonej z ekspetami EuCO
EuCO BANNER DLUGI