Connect with us

Społeczeństwo

Warsztaty z bezpieczeństwa dla seniorów. Jest przetarg na ogólnopolską akcję

Co najmniej 1 tys. pieszych i rowerzystów w wieku 60+ zamierza przeszkolić w tym roku Krajowa Rada BRD. Szuka partnera, który przeprowadzi ogólnopolską akcję obejmującą 34 warsztaty

Opublikowano

-

Co najmniej 1 tys. pieszych i rowerzystów w wieku 60+ zamierza przeszkolić w tym roku Krajowa Rada BRD. Szuka partnera, który przeprowadzi  ogólnopolską akcję obejmującą 34 warsztaty

Ofiary śmiertelne wśród pieszych w Warszawie to głównie osoby w wieku 60 plus. Fot. CC0

34 warsztaty z bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów 60 plus KRBRD chce przeprowadzić do końca listopada 2018 r. Fot. CC0

Warsztat rowerowy z bezpłatnym przeglądem techniczny rowerów, przeprowadzeniem drobnych napraw i uzupełnieniem braków w oświetleniu oraz wykłady z BRD z elementami dyskusji, konsultacji i studium przypadku – tak mają wyglądać warsztaty dla pieszych i rowerzystów 60+, na które przetarg ogłosiła Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Rada postanowiła szeroko edukować seniorów, bo – jak pisze w zamówieniu – osób starszych przybywa, a rocznie uczestniczą w 18 proc. wypadków. Wśród pieszych i rowerzystów najliczniejszą grupę ofiar wypadków stanowią seniorzy.

Najnowsze przepisy i efekty uboczne leków

Krajowa Rada BRD chce, by na warsztatach pokazane zostały seniorom zagrożenia wynikające z niezachowania szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drodze oraz pozytywne wzorce, które seniorzy mogliby naśladować. Warsztaty mają ich zapoznać z aktualnymi przepisami i przekonać, że dla ich nieprzestrzegania nie może być żadnej tolerancji.

Piesi i rowerzyści 60+ mają też zdobyć wiedzę na temat korzystania z elementów odblaskowych, dowiedzą się jakie obowiązkowe wyposażenie powinien mieć rower. Jednymi z zagadnień, które mają zostać omówione na warsztatach są fizjologiczne zmiany związane z wiekiem i ich wpływ na percepcję oraz możliwości psychomotoryczne. A te – jak na przykład wzrok – z wiekiem ulegają pogorszeniu. Seniorzy mają dowiedzieć się także o ubocznych efektach przyjmowania leków i ich wpływie na zdolność poruszania się w ruchu drogowym.

Warsztaty dla seniorów mają się odbyć do 30 listopada w 16 województwach. Na Mazowszu planowane są aż cztery takie spotkania (dwa w Warszawie), w pozostałych województwach wybrano po dwa miasta: „lokalizacje zostały wytypowane i wskazane jako obszar o najwyższym wskaźniku zagrożenia utraty życia i zdrowia grupy docelowej” – pisze KRBRD w zamówieniu. Zwraca też uwagę na wymóg przeszkolenia w ramach akcji co najmniej 1 tys. seniorów i konieczność informowania o akcji m.in. na portalu „Senior Bezpieczny na Drodze”. Oferty można składać do 23 kwietnia.

Drogi niebezpieczne dla starszych

Niedawno pisaliśmy na brd24.pl, że w Warszawie osoby starsze, to najbardziej narażona na niebezpieczeństwo grupa pieszych. Osoby 60+ stanowiły aż 64 proc. wszystkich zabitych pieszych w 2017 r. w stolicy – było ich aż 20 na 31 wszystkich zabitych. A kolejnych siedem śmiertelnych ofiar wśród pieszych było w wieku 40-59 lat. W pozostałych grupach wiekowych (25-39; 18-24; 15-17) zginęło po jednym pieszym.

KRBRD wylicza, że najczęstsze przyczyny wypadków drogowych powodowanych przez pieszych powyżej 60 roku życia to: nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem (ok. 54 proc.); przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (ok. 16 proc.) i wejście na jezdnię przy czerwonym świetle (ok. 9 proc.).

Robert Zawadka egzaminator oraz ratownik medyczny z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie, który prowadzi warsztaty dla seniorów tłumaczył nam dlaczego to seniorzy są tak narażoną na niebezpieczeństwo grupą. – Powody są co najmniej dwa. Pierwszy to nieznajomość przepisów dotyczących ruchu pieszych, drugi to bezgraniczne zaufanie do kierowców, że są w stanie zatrzymać pojazd w każdej sytuacji, w każdym miejscu – mówił Zawadka. Zwracał też uwagę, że seniorzy nie radzą sobie z szumem informacyjnym. Kiedy przez media przetoczyła się debata o pierwszeństwie pieszego zbliżającego się do przejścia wielu seniorów uznało, że ten przepis już obowiązuje. – senatorowie ten projekt odrzucili, argumentując, że wprowadzenie samego suchego przepisu nie rozwiąże problemu tak jak to było chociażby z rowerzystami. Seniorzy nie mogą uwierzyć kiedy mówię im, że nowelizacja przepisu nie nastąpiła – opowiadał  egzaminator i ratownik medyczny z WORD w Warszawie.

Agnieszka Niewińska