Connect with us

Społeczeństwo

WORD Warszawa przeszkolił seniorów na Torze Modlin

Opublikowano

-

Kilkudziesięciu seniorów z Warszawy i okolic doskonaliło swoje umiejętności za kierownicą na Torze Modlin. Z zajęć z instruktorami doskonalenia techniki jazdy i psychologami transportu mogli skorzystać dzięki pilotażowemu programowi mazowieckiego samorządu realizowanego we współpracy z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego.

Uczestniczący w szkoleniu seniorzy musieli  między innymi zatrzymać się przed przeszkodą w postaci fontanny wodnej. Fot. Tor Modlin

Kierowcy w wieku powyżej 55 lat, którzy mieszkają na terenie gdzie działa WORD Warszawa spotkali się w  profesjonalnym Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy – Tor Modlin. Podzieleni na grupy brali udział w szkoleniu teoretycznym, które poprowadził neuropsycholog. Tam mogli porozmawiać m.in. o tym jak wraz z wiekiem zmienia się ich sprawność za kierownicą, jaki wpływ na bezpieczeństwo ma zażywanie substancji psychoaktywnych.

Seniorzy wzięli udział w zajęciach z neuropsychologiem. Fot. Tor Modlin

Podczas praktycznej części szkolenie kierowcy usiedli za kierownicą w towarzystwie instruktorów doskonalenia techniki jazdy. Podczas ćwiczeń na torze mogli się przekonać jaki wpływ na drogę hamowania na różnego rodzaju nawierzchni ma prędkość. W bezpiecznych warunkach sprawdzili także jak na koncentrację za kierownicą wpływa rozmowa telefoniczna, a nawet ta prowadzona z pasażerem. Zajęcia z instruktorami były też okazją do sprawdzenia tego na jakich zasadach działają systemy wspomagające kierowcę w samochodzie.

Szkolenia dla 700 seniorów

Szkolenia dla kierowców w wieku powyżej 55 lat zorganizowane zostały z inicjatywy samorządu województwa mazowieckiego. To odpowiedź lokalnych władz na niepokojący wzrost zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych. Mazowiecki samorząd podkreśla, że policyjne statystyki dotyczące wypadków z udziałem seniorów jednoznacznie wskazują na potrzebę podjęcia zdecydowanych działań oraz poszukiwania nowej formuły szkoleń. Tak powstał projekt profilaktycznych szkoleń skierowany do kierowców seniorów. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego z Mazowsza zawarły porozumienie dotyczące sfinansowania szkoleń dla blisko 700 seniorów.

Podczas z ćwiczeń z instruktorami seniorzy mogli się przekonać jak wygląda hamowanie na mokrej nawierzchni. Fot. Tor Modlin

– Senior wsiadając  do samochodu z instruktorem doskonalenia techniki jazdy ma szansę doświadczyć tego o czym może wie, ale nie do końca rozumie: czasu reakcji, pełnego panowania nad samochodem, właściwej obserwacji, pozycji ciała na siedzeniu, która z wiekiem zaczyna być trudniejsza – wylicza Tomasz Matuszewski, zastępca dyrektora WORD Warszawa i członek Mazowieckiej Rady BRD. – Osoby, które chciałyby wziąć udział w takim szkoleniu zapraszamy do zgłaszania się do WORD-ów działających na terenie ich miejsca zamieszkania – wskazuje Tomasz Matuszewski.

Kolejne szkolenie dla kierowców powyżej 55 roku życia mieszkających na terenie działania WORD Warszawa odbędzie się 9 września. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Agnieszka Niewińska

Tekst powstał we współpracy z WORD w Warszawie