Connect with us

Społeczeństwo

Wpadka policji z Iławy. Doradza rodzicom cytując nieistniejące przepisy

Opublikowano

-

Policja z Iławy zamieściła komunikat pouczający rodziców na temat właściwego przewożenia dzieci w samochodach. Cytuje w nim jednak przepisy, które dawno temu się zmieniły

Komenda Powiatowa Policji w Iławie zamieściła niedawno komunikat skierowany do rodziców. „Wielkimi krokami zbliżają się wakacje. To czas odpoczynku, urlopów, wyjazdów i spotkań z rodziną i przyjaciółmi. Dlatego policjanci przypominają, o tym jak prawidłowo przewozić dzieci samochodami” – czytamy w nim. Problem w tym, że policjanci podali rodzicom przepisy, które od dawna brzmią inaczej.

Iławscy policjanci przytoczyli bowiem nieaktualny już fragment Prawa o ruchu drogowym, w którym obowiązek przewożenia dzieci w fotelikach wyznaczała cezura wieku – kiedyś dzieci miały obowiązek jazdy w foteliku do 12. roku życia.

Fragment komunikatu KPP w Iławie z cytowaniem nieaktualnych przepisów dotyczących przewozu dzieci Źródło: KPP Iława

Fragment komunikatu KPP w Iławie z cytowaniem nieaktualnych przepisów dotyczących przewozu dzieci Źródło: KPP Iława

Już od 7 lat inaczej mamy wozić dzieci

To prawo zostało jednak zmienione na rozsądniejsze już siedem lat temu (dokładnie 18 maja 2015 r.). Od tego czasu wskazówką do przewożenia dzieci nie jest wiek 12 lat. Musimy wozić dziecko w foteliku bez względu na wiek aż do momentu, gdy nie przekroczy 150 cm wzrostu.

W dodatku od 2015 r. policjant może ukarać grzywną nie tylko za brak urządzenia do przewożenia dzieci, ale także, gdy to urządzenie nie jest dopasowane do rozmiaru i wagi dziecka oraz gdy nie jest ono poprawnie zainstalowane a dziecko nie jest w nim poprawnie zabezpieczone.

Siedem lat temu wprowadzono także dwa wyjątki. Można wozić trzecie dziecko z tyłu bez fotelika, zapięte jedynie w pas dla dorosłych, gdy nie ma już możliwości dostawienia w pojeździe trzeciego fotelika. Takie dziecko musi mieć co najmniej 3 lata. Jest to wyjątek szalenie niebezpieczny – taki przewóz trzeciego dziecka oznacza narażanie go na śmierć w przypadku zderzenia.

Jest też drugi wyjątek. Można wieźć na tylnym siedzeniu dziecko bez fotelika – w samych pasach –  gdy jest tak duże i ciężkie, że nie mieści się w foteliku. Musi mieć ono jednak co najmniej 135 cm wzrostu.

Aktualne przepisy dotyczące przewozu dzieci opisuje Art. 39 Prawa o ruchu drogowym w punktach 3 i 4:

3. W pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, wyposażonym w pasy bezpieczeństwa lub urządzenia przytrzymujące dla dzieci, dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu jest przewożone, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 3b, w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci, zgodnym z:
1) masą i wzrostem dziecka oraz
2)właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

3a.Foteliki bezpieczeństwa dla dziecka oraz inne urządzenia przytrzymujące dla dzieci są instalowane w pojeździe, zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, wskazującymi, w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane.

3b. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, N2 i N3, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, dziecka mającego co najmniej 135 cm wzrostu przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa w przypadkach, kiedy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci zgodnego z warunkami, o których mowa w ust. 3.

3c. Zezwala się na przewożenie w pojeździe kategorii M1, N1, o których mowa w załączniku nr 2 do ustawy, na tylnym siedzeniu pojazdu, trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat, przytrzymywanego za pomocą pasów bezpieczeństwa, w przypadku gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach bezpieczeństwa dla dziecka lub innych urządzeniach przytrzymujących dla dzieci, zainstalowanych na tylnych siedzeniach pojazdu i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego fotelika bezpieczeństwa dla dziecka lub innego urządzenia przytrzymującego dla dzieci.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przewozu dziecka:
1) taksówką;
2) specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 36 zespoły ratownictwa medycznego ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459);
3) pojazdem Policji, Straży Granicznej lub straży gminnej (miejskiej);
4) mającego zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do przewożenia w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.

ai