Connect with us

Społeczeństwo

Wypadki na drogach – porozmawiajmy. Akcja w szkołach po raz piąty

Dyskusje, debaty, akademie, apele – w tym roku uczniowie szkół, które włącza się w akcję Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”, będą rozmawiać o widoczności na drodze

Opublikowano

-

Dyskusje, debaty, akademie, apele – w tym roku uczniowie szkół, które włącza się w akcję Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”, będą rozmawiać o widoczności na drodze

wypadki-plakat_Internet

Fragment plakatu promującego akcję

Piąta ogólnopolska akcja w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod hasłem „Wypadki na drogach – porozmawiajmy” odbywać będzie się 18 i 19 grudnia 2014 r. Patronatem objęło ją Ministerstwo Edukacji Narodowej. – Kampania ta w szczególny sposób zwraca uwagę dzieci i młodzieży na niebezpieczeństwa związane z poruszaniem się po drogach i uczy odpowiedzialności – napisała w liście do kuratorów i nauczycieli minister Joanna Kluzik-Rostkowska. – Wspierając tę akcję wszyscy przyczyniamy się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo” zachęca szkoły nie tylko do aktywności w te dwa dni, ale też do włączania się w przedsięwzięcia towarzyszące m.in.: apele, akademie, konkursy, happeningi, spotkania z policjantami czy poszkodowanymi w wypadkach.

Alicja Fonżychowska ze Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” podkreśla, że formuła tej akcji wyróżnia ją z wielu innych działań dla dzieci i młodzieży w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego. –  Uczniowie mówią – są podmiotem –  dzielą się w sposób spontaniczny swoimi doświadczeniami, wymieniają poglądy, formułują wnioski, nierzadko bardzo dojrzałe i odpowiedzialne – mówi Fonżychowska.

Kampanię wspiera LeasePlan Fleet Management Polska. – Wierzymy, że edukacja z zakresu bezpiecznego zachowania na drodze powinna zaczynać się już na etapie szkolnym – mówi Artur Sulewski, przedstawiciel partnera kampanii. –  Młodzi użytkownicy dróg powinni znać zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym zarówno jako użytkownicy piesi jak i przyszli kierowcy. Dlatego postanowiliśmy aktywnie włączyć się do tegorocznej edycji  akcji.

Honorowy patronat nad kampanią oprócz MEN objęli także: Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,  Komendant  Główny Policji i Zespół Parlamentarny ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Jak wygląda program tej akcji dla szkół?

1. Poinformowanie uczestników o planowanym przedsięwzięciu, umieszczenie materiałów na stronie internetowej Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo” w celu zainspirowania i zorganizowania akcji w szkołach.
Podanie tematu przewodniego tegorocznej edycji, którym jest: widoczność w ruchu drogowym.

2. Zaproponowanie wcześniejszego przygotowania się uczniów, nauczycieli i dyrekcji szkół do efektywnego przeprowadzenia akcji w dniach jej realizacji.

3. Zapoznanie się przez uczestników z materiałami statystyczno-informacyjnymi (które, jako podstawa merytoryczna akcji zamieszczone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo”). Samodzielne przygotowanie wniosków jako podstawy do dyskusji w klasach.
4. Zaproponowanie, niezależnie od głównego akcentu, jakim powinny być dyskusje klasowe włączenia się uczestników w działania towarzyszące
np.: akademie, apele, konkursy, przedstawienia, psychodramy, happeningi, spotkania z policjantami w celu przybliżenia szczególnie tematu widoczności w ruchu drogowym, oraz pokazy służb ratowniczych, spotkania z poszkodowanymi w wypadkach…

5. Ogłoszenie konkursu dla uczniów-uczestników na wiersz, lub hasło na temat potrzeby bycia widocznym na drodze (szkoły podstawowe i gimnazja) oraz krótki utwór literacki (szkoły ponadgimnazjalne) o treści, związanej z tematem przewodnim.

6. Przygotowanie przez uczestników gazetek szkolnych lub klasowych, poświęconych akcji przed jej terminem, aby wszyscy uczniowie poczuli się zaproszeni do zabrania głosu i szukania wspólnych rozwiązań poprawy sytuacji.

7. Przeprowadzenie 18 lub (i) 19 grudnia 2014 r. (czwartek, piątek) w szkołach akcji na co najmniej jednej lekcji w postaci debaty uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Z uwagi na okres przedświąteczny uwzględnimy również realizację przedsięwzięcia w ciągu kilku wcześniejszych dni.
Preferowana forma: swobodna spontaniczna dyskusja, tematyka związana z tematem przewodnim, szczegóły wg scenariusza dyrekcji i nauczyciela.

8. Realizacja przedsięwzięć towarzyszących akcji przez uczniów i nauczycieli z uwzględnieniem zaangażowania dyrekcji szkół, pracowników i rodziców.

9. Sporządzenie relacji i sprawozdań przez nauczycieli i dyrektorów, przygotowanie i wykonanie przez uczniów prac konkursowych, indywidualnie lub grupowo.

10. Przekazanie przygotowanych materiałów do organizatora, wg zasad regulaminu przedsięwzięcia, jako materiału konkursowego, z którego
najciekawsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone.

11. Poinformowanie rodziców o przeprowadzonych dyskusjach i wnioskach z wypowiedzi dzieci i młodzieży przez nich samych, lub wychowawców.

12. Zapoznawanie się z materiałami i analiza nadesłanych prac przez jury konkursowe. Ogłoszenie listy nagrodzonych uczestników w 3 kategoriach: uczeń, nauczyciel, szkoła.

13. Zakończenie akcji oraz wręczenie nagród i wyróżnień w trakcie spotkania w Warszawie z udziałem zaproszonych gości , w tym przedstawicieli patronów.

14. Podziękowanie za udzielone patronaty, wsparcie dla akcji, wkład pracy ze strony szkół i nauczycieli, ale przede wszystkim uczniom za ich zaangażowanie.

15. Ewaluacja rezultatów przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego narzędzi : ankiet dla uczestników, relacji i sprawozdań, dokumentacji fotograficznej oraz wyników wizytacji w trakcie realizacji akcji.

16. Sporządzenie wniosków z piątej edycji programu oraz podsumowanie akcji. Przekazanie ich do wiadomości patronów, parlamentarzystów, Komendy Głównej Policji oraz mediów.

Szczegółowy regulamin akcji, harmonogramy i szersze informacje na stronie stowarzyszenia.

in