Connect with us

Społeczeństwo

Ziobro walczył na rządzie o wpisanie obowiązku pieszych „sygnalizowania” zamiaru przejścia

Opublikowano

-

Na finiszu prac w rządzie minister sprawiedliwości parł do wpisania w ustawie obowiązku pieszych. Jego zdaniem powinni kierowcy sygnalizować zamiar przejścia przez jezdnię – ustalił brd24.pl. Tego zapisu nie udało mu się przeforsować. Wygrał za to bitwę o wpisanie zakazu korzystania z telefonów na przejściach

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości Źródło: MS

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości Źródło: MS

Ostateczny kształt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym ustalony został podczas obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów i podczas posiedzenia rządu. Z dokumentów, do których dotarliśmy wynika, że do ostatnich chwil minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro walczył o zapisanie w projekcie dodatkowego obowiązku dla pieszych – jego zdaniem powinni sygnalizować kierowcy to, że chcą przejść przez jezdnię. Taki obowiązek – według opracowania Krajowej Rady BRD mają jedynie piesi w Bułgarii, jednym z dwóch krajów UE, w którym na drogach ginie jeszcze więcej osób niż w Polsce. [czytaj: Jak kraje UE chronią pieszych]

Gdy projektem zajął się już Komitet Stały Rady Ministrów, szef resortu sprawiedliwości domagał się wciąż dopisania kolejnego obowiązku dla pieszych.

W piśmie numer DLPK-V.454.64.2020 Ziobro ostrzegał, że bez naniesienia jego uwag, zmiany prawa dotyczące pieszych mogą spowodować „skutek odwrotny od zamierzonego”, bo jego zdaniem piesi zaczną się bardziej ryzykownie zachowywać. Dlatego szef resortu sprawiedliwości domagał się dopisania do projektu dwóch zmian.

Sygnalizowanie i upewnianie się – odrzucone

Pierwsza zmiana w nowelizacji miała zobowiązać pieszych do sygnalizowania kierowcom zamiaru przejścia.

W ramach niniejszego projektu należy zatem ustanowić przepisy nakładające na pieszego, który zamierza wejść na jezdnię, obowiązek zasygnalizowania tego kierującemu, a następnie upewnienia się, że kierujący zbliżającym się do przejścia dla pieszych pojazdem ustąpił mu pierwszeństwa zatrzymując pojazd” – czytamy w piśmie resortu Ziobry.

Byłby to przepis podobny do obowiązującego w Bułgarii. Choć tamtejszy jest jeszcze bardziej szczegółowy, bo wskazuje, jak pieszy ma swój zamiar manifestować:
„Gdy pieszy stojący na brzegu jezdni lub na chodniku sygnalizuje ręką zamiar skorzystania z przejścia dla pieszych, kierujący pojazdem niebędącym pojazdem szynowym jest zobowiązany zatrzymać się, aby umożliwić pieszemu przejście; przy czym kierowca winien upewnić się, że zatrzymanie nie będzie stanowić zagrożenia dla ruchu” (Ustawa o ruchu drogowym).

Przed tym zapisem przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury swój projekt ochronili. Odrzucono też propozycję Zbigniewa Ziobry polegającą na wpisaniu w ustawie konkretnego obowiązku upewniania się pieszego, że może wejść na przejście. Resort infrastruktury wyjaśniał podczas prac rządowych, że takie zadanie wypełnia już obowiązek zachowania szczególnej ostrożności.

Nie został więc zmodyfikowany art. 13 Prawa o ruchu drogowym, gdzie minister sprawiedliwości chciał dopisać ustęp:
„1a. Pieszy ma obowiązek upewnić się, że może bezpiecznie wejść na przejście dla pieszych, 
a w szczególności, że kierujący pojazdem zbliżającym się do tego przejścia ustąpił mu pierwszeństwa zatrzymując pojazd”.

Zakaz telefonów – przyjęty

Trzecia propozycja ministra sprawiedliwości została jednak wpisana do projektu. To stąd, po pracach rządowych, nagle w ustawie pojawił się zapis, który nie był społecznie konsultowany wcześniej – zakazujący pieszym korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych.

„Uzasadnione jest również wprowadzenie regulacji zakazujących pieszemu korzystania w trakcie wchodzenia na jezdnię lub torowisko
i znajdowania się na nich (także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych)
z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń upośledzających prawidłową percepcję, zwłaszcza wzrokową, a tym samym ocenę w zakresie bezpiecznego wejścia i pokonania jezdni lub torowiska” – przekonywał rząd Zbigniew Ziobro w piśmie DLPK-V.454.64.2020.

I zaproponował dodanie punktu 8 do Art. 14 Prawa o ruchu drogowym. W ten sposób pieszym ma mieć zakaz:

„8) korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia na jezdnię lub torowisko lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na przejściu dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni lub torowisku lub przejściu dla pieszych.”.

Dokładnie taki zapis został wpisany do projektu nowelizacji, który obecnie procedowany jest w Sejmie.

luz