Connect with us

Badania

Ministerstwo bierze się za drogi samorządowe. Powstaną wytyczne do zarządzania prędkością

Samorządowcy dostaną wytyczne, jak zarządzać prędkością na podległych im drogach. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamówiło opracowanie naukowe i podręcznik. Wpłynęła jedna oferta za niecałe 350 tys. zł

Opublikowano

-

Samorządowcy dostaną wytyczne, jak zarządzać prędkością na podległych im drogach. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamówiło opracowanie naukowe i podręcznik. Wpłynęła jedna oferta za niecałe 350 tys. zł

Znak drogowy, ograniczenie prędkości do 70 km/h

Badanie i podręcznik zamówione przez MIiR mają powstać najpóźniej w 18 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Fot. rgbstock.com

MIiR chce pokazać samorządom, jak należy zarządzać prędkością na podległych im drogach. Opracowanie takich wytycznych i podręcznika dla zarządców dróg zamówiło pod koniec ubiegłego roku. Jak ustalił portal brd24.pl w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyło ją konsorcjum Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej i Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej z Gdańska.
– Zaoferowana przez konsorcjum cena realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 349 320,00 zł brutto – informuje wydział prasowy MIiR. – Obecnie trwają prace komisji a oferta podlega analizie pod względem formalnym i merytorycznym – zaznaczają urzędnicy.

Promocja skutecznych rozwiązań i ujednolicenie zasad

Jak wynika z dokumentacji przetargowej opracowanie wytycznych, które nadzorować będzie działający przy ministerstwie Sekretariat KRBRD, ma pomóc promować skuteczne rozwiązania w zakresie zarządzania prędkością na drogach.
Badanie zamówione przez ministerstwo ma oszacować skuteczność środków i metod dopuszczanych przez dzisiejsze przepisy. Ale nie tylko – mają się też pojawić wskazówki dotyczące środków i metod, które byłoby można zastosować po ewentualnej zmianie prawa krajowego.
Analiza ma objąć: stosowanie lokalnych ograniczeń prędkości, strefowanie prędkości, uspokajanie ruchu (w tym w strefach „Tempo 30”) oraz środki nadzoru w ramach zarządzania prędkością na drogach samorządowych.

Oprócz badania opracowany ma zostać także podręcznik zawierający wytyczne do zarządzania prędkością dla samorządowców. W nim – oprócz praktycznych wskazówek i przykładów dobrych praktyk, samorządowcy mają też dostać analizę obowiązującego stanu prawnego oraz porady dotyczące diagnozowania problemów i monitoringu zastosowanych rozwiązań.

Badanie i podręcznik mają być gotowe w maksymalnie 18 miesięcy od podpisania umowy między MIiR a wybranym wykonawcą.

ef