Connect with us

Badania

Niewielka poprawa bezpieczeństwa na drogach UE. Polska zawyża średnią

Komisja Europejska podsumowała bezpieczeństwo na drogach w 2014 r. W ciągu roku liczba ofiar zmniejszyła się tylko o 1 proc. To najmniejsza poprawa od lat. Polska w czołówce najniebezpieczniejszych krajów

Opublikowano

-

Komisja Europejska podsumowała bezpieczeństwo na drogach w 2014 r. W ciągu roku liczba ofiar zmniejszyła się tylko o 1 proc. To najmniejsza poprawa od lat. Polska w czołówce najniebezpieczniejszych krajów

Ostatni raport Komisji Europejskiej nie napawa optymizmem. Od lat liczba ofiar na drogach UE zauważalnie się zmniejszała. Jeszcze w 2010 r. zginęło 31,5 tys. osób, a już w 2013 r. o ponad 5 tys. mniej. Ale w 2014 r. ten spadek nagle wyhamował. Liczba ofiar na drogach w UE zmniejszyła się tylko o 300 osób i wyniosła 25,7 tys.

Planowany spadek liczby ofiar wypadków drogowych w UE (niebieski) i rzeczywisty spadek (czerwony). Źródło: Raport KE 2015
wykres2_spadek_liczby_ofiar_w_UE_KE2014

To stawia pod poważnym znakiem zapytania osiągnięcie celu, który zaplanowano. Trudno będzie w takim tempie zmniejszyć liczbę ginących w UE w wypadkach drogowych do niecałych 16 tys. w 2020 r. Trzeba przyspieszyć ze zmianami. Zwłaszcza w krajach, w których sytuacja jest najgorsza. A wśród nich jest – niestety – Polska.

Średnia liczba ofiar wypadków drogowych w krajach UE w przeliczeniu na milion mieszkańców. Źródło: Raport KE

wykres1_liczba_ofiar_na_milion_mieszkancow_KE2014

Polska na końcu listy
W całej Unii w ubiegłym roku ginęło średnio 51 osób na milion mieszkańców. W tak ujętej statystyce Polska znalazła się w czołówce krajów z najwyższym wskaźnikiem – przekraczającym 80 ofiar na milion mieszkańców. W naszym kraju wyniósł on dokładnie 84. Gorzej jest tylko na Łotwie (105), w Rumunii (91), Bułgarii (90) i na Litwie (90).

Średnia liczba ofiar w krajach UE na milion mieszkańców w 2010 r. i w 2014 r. Źródło: Raport KE

wykres3_liczba_ofiar_na_milion_mieszkancow_KE2014

To blisko trzy razy więcej ofiar na milion mieszkańców niż w najlepszych pod tym względem krajach członkowskich, w których wskaźnik oscyluje wokół 30 – Malta (26), Holandia (28), Wielka Brytania (28), Szwecja (29), Dania (33).
Choć i najlepsze kraje mają własny problem. – Od 2010 r. kraje z najniższym wskaźnikiem odnotowują niższy niż reszta postęp w tym zakresie albo nawet stagnację w zakresie liczby ofiar na milion mieszkańców – piszą autorzy raportu Komisji Europejskiej.

Polski kłopot z pieszymi
Raport KE szczegółowo przedstawia też, jak wygląda bezpieczeństwo pieszych w krajach członkowskich. W Polsce – o czym m.in. na naszym portalu piszemy od dawna – sytuacja pieszych jest dramatycznie zła. Aż 34 proc. osób ginących w naszym kraju w wypadkach to piesi. Tak wysoki odsetek wśród ofiar wypadków stanowią oni jeszcze tylko na Łotwie (39 proc.) i w Rumunii (39 proc.).
Unijna średnia w 2014 r. wyniosła 22 proc. W najlepszych krajach odsetek pieszych wśród ofiar nie przekracza 15 proc. (Holandia, Finlandia, Belgia, Francja, Austria, Słowenia).

Odsetek pieszych wśród całej liczby ofiar wypadków drogowych w poszczególnych krajach UE. Źródło: Raport KE

wykres4_odsetek_pieszych_wsrod_ofiar_wypadkow_KE2014

Jak podsumowują autorzy unijnego raportu, piesi giną głównie na obszarach miejskich (69 proc. wszystkich ofiar). Najczęściej w wypadkach życie tracą najstarsi piesi – ok. 44 proc. ofiar stanowią osoby w wieku 65. lat i starsze. Dzieci i młodzież giną jako piesi najrzadziej – 4 proc. zmarłych pieszych w 2014 r. stanowiły osoby poniżej 15 roku życia, 2 proc. – w wieku 15-17 lat, a 6 proc. – w wieku 18-24 lata.

Zobacz raport Komisji Europejskiej

red