Connect with us

Badania

Węższa droga i liczba wypadków spada o połowę

Zwężenia jezdni, małe ronda, progi zwalniające – można poprawić bezpieczeństwo na drogach dzięki bezpiecznej infrastrukturze przekonują naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej

Opublikowano

-

Zwężenia jezdni, małe ronda, progi zwalniające – można poprawić bezpieczeństwo na drogach dzięki bezpiecznej infrastrukturze przekonują naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Politechniki Krakowskiej

znak_zwezenie

Społeczne kampanie są ważne, egzekwowanie prawa na drogach też. Ale inżynieria ma również olbrzymie znaczenie. To dzięki odpowiedniemu projektowaniu dróg i zarządzaniu ruchem można poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Jak? W dużym skrócie – można obniżyć potrzeby transportowe, zredukować ewentualne konflikty pomiędzy użytkownikami drogi, stworzyć warunki do podejmowania dobrych decyzji i wreszcie zredukować konsekwencje wypadków, jeśli już się wydarzą.
W praktyce oznacza to takie projektowanie dróg, by zminimalizować bezpośredni lub pośredni wpływ infrastruktury na powstawanie wypadku drogowego.

Eksperci są tego świadomi od dawna. Naukowcy z dwóch politechnik, w opracowaniu dotyczącym jeszcze poprzedniego programu poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach (GAMBIT 2005), nie mieli wątpliwości, że w Polsce można poprawić bezpieczeństwo dzięki infrastrukturze. Marcin  Budzyński i Lech Michalski z Politechniki Gdańskiej oraz prof. Stanisław Gaca z Politechniki Krakowskiej w opracowaniu „Bezpieczna infrastruktura drogowa – obecne wyzwania” podają przykłady brytyjskich badań.

  • mniej zderzeń o 53 proc. – taki był efekt zwężenia jezdni
  • mniej wypadków z pieszymi o 20 proc. – taką poprawę przyniosło zastosowanie wysp dzielących z przejściami dla pieszych (tzw. azyle dla pieszych)
  • mniej o 60 – 70 proc. zdarzeń – taki jest efekt zastosowania małych rond
  • średnio o 65 proc. zdarzeń – zastosowanie zwalniających progów osiedlowych o wysokości 7,5 cm i długości 4m.
  • 14 proc. mniej wypadków z rannymi – wprowadzenie bram wjazdowych na wjazdach do osiedli
  • redukcja prędkości średnio o 30 proc. – zastosowanie wyjazdów z wyniesieniami

luz

źródła:
„Bezpieczna infrastruktura drogowa – obecne wyzwania”; Marcin  Budzyński, Lech Michalski, Stanisław Gaca

Koornstra M. et al.: SUNflower: A comparative study of the development of road safety in Sweden, the United Kingdom, and the Netherlands. SWOV Institute for Road Safety Research, Leidschendam, The Netherlands 2002