Connect with us

Rozmaitości

Co to jest CMR i z czego się składa?

Opublikowano

-

CMR jest międzynarodowym listem przewozowym. Warto wiedzieć, że zgodnie z przepisami polskiego prawa do przesyłek międzynarodowych niezbędne jest sporządzenie listu przewozowego. Warto na jego temat dowiedzieć się więcej i poznać elementy, z których się składa
Fot. materiał partnera

Fot. materiał partnera

Czym jest CMR?

W międzynarodowym transporcie samochodowym trzeba sporządzać listy przewozowe CMR. Tego typu dokumenty stanowią bowiem dowód zawarcia umowy przewozu. Dokument musi być odpowiednio wypełniony, gdyż wtedy chroni interesy każdej ze stron, a więc nadawcy i odbiorcy. Trzeba wiedzieć, że konwencja CMR została podpisana w 1956 r. w Genewie. I właśnie w niej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące międzynarodowego zarobkowego transportu drogowego towarów. W konwencji znajdziemy informacje dotyczące choćby opóźnień w dostawie czy też zasad postępowania w przypadku uszkodzenia towaru. W konwencji można znaleźć też zasady i zalecenia dotyczące przewozu towarów, które obowiązują przewoźników. CMR należy sporządzić w trzech bądź czterech kopiach, przy czym każda ma taką samą moc prawną. Każdy egzemplarz musi być również podpisany i ostemplowany. Pierwszy egzemplarz, a więc oryginał, ma kolor czerwony i przeznaczony jest dla nadawcy. Drugi w kolorze niebieskim otrzymuje odbiorca i jest to egzemplarz dołączony do przesyłki. Trzeci ma kolor zielony i otrzymuje go przewoźnik. Opcjonalne można posiadać czwarty egzemplarz w kolorze czarnym. Jest on najczęściej przeznaczony do celów administracyjnych czy też księgowych.

Co powinien zawierać międzynarodowy list przewozowy?

Każdy międzynarodowy list przewozowy powinien zawierać określone dane, które wpisuje się w ponumerowane pola. Trzeba umieścić miejsce i datę wystawienia CMR, ale też nazwisko i adres nadawcy. Kolejną informacją, jaką należy zawrzeć, jest nazwisko i adres przewoźnika. W CMR muszą znaleźć się także informacje takie jak: miejsce i data przyjęcia towaru, przewidziane miejsce wyładowania towaru, nazwisko i adres odbiorcy, określenie rodzaju towaru i sposób opakowania, w tym liczbę sztuk, wagę czy numery. Należy umieścić jeszcze koszty związane z przewozem, ewentualne koszty dodatkowe czy informacje niezbędne do załatwienia formalności celnych. Musi znaleźć się  w nim też oświadczenie, że przewóz podlega przepisom CMR. W razie potrzeby międzynarodowy list przewozowy może zawierać jeszcze informację o zakazie przeładunku, kwocie pobrania. Można umieścić też zadeklarowaną wartość towaru, informację dotyczącą ubezpieczenia przesyłki.

Rodzaje listów przewozowych międzynarodowych

W obrocie międzynarodowym oprócz transportu drogowego przewóz towarów realizowany jest drogą kolejową, morską czy też lotniczą. W takim przypadku również do przesyłek należy dołączyć list przewozowy międzynarodowy. W przypadku kolei list przewozowy określa się mianem CIM. Lotniczy list przewozowy to z kolei AWB. Decydując się na przewóz towarów drogą morską, należy dołączyć list przewozowy Konosament. Wiele osób decyduje się na transport samochodów drogą lądową. W tym przypadku także potrzebny jest dokument CMR.

Pamiętajcie, że za prawidłowe wypełnienie CMR odpowiada nadawca. Jednocześnie za część pozycji odpowiada przewoźnik, a dokładnie kierowca. Może on zostać ukarany za brak informacji, np. dotyczących daty i miejsca wystawienia CMR bądź za niewskazanie w dokumencie nazwy przewoźnika.

Artykuł powstał we współpracy z: giełda do transportu aut Prilo.com, dzięki której zlecisz transport samochodów.