Connect with us

Rozmaitości

Czym się różni zlecenie spedycyjne od zlecenia transportowego?

Opublikowano

-

Wiele przedsiębiorstw transportowych korzysta z pomocy spedytorów. Mogą oni być zatrudnieni w danej firmie lub pracować na własną rękę. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna. To oni przyjmują zlecenie transportowe, organizują sposób przewozu, wybierając odpowiedniego przewoźnika za pomocą zlecenia transportowego. Jednak zdarza się także, że spedytor, przyjmując dane zlecenie, mając na celu natychmiastowe odsprzedanie go kolejnej firmie. Na czym polegają różnice między takimi zleceniami? Na czym polega odpowiedzialność poszczególnych przedsiębiorstw?
Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

Zlecenie spedycyjne

Zlecenie spedycyjne, jak każda umowa między stronami, może przybierać różne formy. Najbardziej popularna jest forma pisemna, ale wystarczy już połączenie telefoniczne, żeby kolejna firma wzięła na siebie przewóz danego ładunku, którego rodzaj determinuje wybór odpowiedniego przedsiębiorstwa.

Aby transport doszedł do skutku, powinna zostać uwzględniona stawka i termin płatności. Równie ważne są takie zagadnienia jak ubezpieczenie towaru czy czas przewozu. W przypadku powstania szkody, co nie zdarza się rzadko, powyższe zlecenie jest najważniejszym dokumentem, na którego podstawie będzie przebiegać jej likwidacja. Tyczy się to zarówno uszkodzeń ładunku, jak i środka transportu. Zlecenie sprawdza także, czy spedytor dokonał wszystkich swoich obowiązków.

Co zawiera zlecenie spedycyjne? Po pierwsze, powinno posiadać oznaczenie numeryczne oraz nazwę „zlecenie spedycyjne”. Kolejnym słowem, które powinno się w nim znaleźć, to „stawka”, określająca kwotę, którą spedytor zapłaci firmę za zorganizowanie przewozu. Na koniec powinna zostać określona podstawa prawna, według której zostaną określone prawa i obowiązki stron.

Zlecenie transportowe

Zlecenie transportowe obowiązuje w czasie wykonywania usługi transportowej. Najpopularniejszym miejscem, w którym występują są giełdy transportowe, na których ładunki zdobywają praktycznie wszyscy przewoźnicy. Warunki przewozu są ustalane w formie licytacji. To wtedy określa się fracht, czyli kwotę za przewóz ładunku czy dochodzi do wyboru środka transportu. Umowa wygasa w momencie przesłania przez przewoźnika wszystkich dokumentów związanych z transportem, które powinny zostać podpisane zarówno przez nadawcę, przewoźnika oraz odbiorcę ładunku.

Co można znaleźć w zleceniu transportowym? Najkrócej mówiąc, takie same dane, jak w zleceniu spedycyjnym, czyli numer zlecenia, zakres praw i obowiązków zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz słowo „fracht”, które określa wysokość wynagrodzenia za transport.

Różnice

Jakie są wobec tego różnice między powyższymi zleceniami? Po pierwsze, zakres odpowiedzialności. W zleceniu spedycyjnym, spedytor nie ponosi odpowiedzialności za działania kolejnych firm związanych z tym zleceniem. Nie interesuje go, kto wykona zlecenie transportowe oraz stawka, zaproponowana przez kolejnego spedytora przedsiębiorstwu transportowemu. Zmienia się to w momencie, gdy spedytor wykona usługę za pomocą własnej floty. Wtedy zyskuje on prawa i obowiązki każdego przewoźnika.

Zlecenie transportowe sprawia, że jedynym odpowiedzialnym za ładunek jest przewoźnik. Przyjmuje się, że pierwszy przewoźnik bierze pełną odpowiedzialność za kolejne przedsiębiorstwa. W momencie obowiązywania takiego zlecenia, poziom odpowiedzialności spedytora określa Kodeks Cywilny.

Więcej na temat spedycji międzynarodowej dowiesz się na https://pks-sa.com/oferta/spedycja-miedzynarodowa.html

Artykuł sponsorowany