Connect with us

Rozmaitości

Kogo obowiązuje PIT-36l? Jak go wypełnić?

Opublikowano

-

Formularz deklaracji podatkowej PIT-36l to rozwiązanie kierowane jedynie do wąskiej grupy podatników. Niemniej jednak jego uzupełnienie jest równie proste co powszechnego formularza PIT-37. Sprawdź nasze rady i dowiedz się, kiedy i w jaki sposób należy wypełnić ten formularz! 
Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

  1. Kto powinien wypełnić formularz podatkowy PIT-36l?
  2. Kiedy można zadeklarować wybór formy liniowej opodatkowania?
  3. Czy w przypadku rozliczania się liniowo możliwe jest rozliczenie się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko?
  4. Czy do formularza PIT-36l występuje wygodny program do rozliczeń?
  5. Jakie ulgi przysługują osobom rozliczającym się z wykorzystanie formularza PIT-36l?
  6. Jakie załączniki należy dodać do formularza podczas składania go w urzędzie?
  7. Do kiedy należy złożyć prawidłowo wypełniony formularz PIT-36l?
  8. Gdzie trzeba złożyć formularz podatkowy PIT-36l?

PIT36l to jeden z dostępnych formularzy podatkowych. Ich celem jest przekazanie do Urzędu Skarbowego deklaracji na temat otrzymywanych przychodów, a w konsekwencji także wyliczenia podatku dochodowego. Niemniej jednak należy mieć świadomość, kto ma obowiązek wypełniać akurat ten formularz.

Kto powinien wypełnić formularz podatkowy PIT-36l?

PIT 36l to formularz deklaracji podatkowej obowiązujący jedynie osoby, które uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, a także wybrały formę podatku liniowego jako sposób wyliczania podatku dochodowego od wysokości swoich rocznych dochodów.

Kiedy można zadeklarować wybór formy liniowej opodatkowania?

Podatek liniowy 2023, który zobowiązuje do wypełnienia formularza PIT-36l należało zadeklarować do dnia 20 stycznia 2022 roku. Dzięki temu zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i rozliczające działy produkcji rolnej, mają prawo oraz obowiązek skorzystać z formularza deklaracji podatkowej PIT-36l.

Czy w przypadku rozliczania się liniowo możliwe jest rozliczenie się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

PIT 36l za 2022 to jeden z dostępnych obecnie formularzy deklaracji podatkowej zawierającej dane na temat dochodu. Niemniej jednak, PIT 36 l charakteryzuje się inną formą wyliczania wysokości podatku dochodowego. W tym przypadku przedsiębiorca nie ma prawa skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub dzieckiem, będąc osobą samotnie wychowującą.
Dodatkowo jest to formularz przeznaczony wyłącznie do rozliczania dochodu z działalności gospodarczej. W jego treści nie można zawrzeć dochodów osobistych.

Czy do formularza PIT-36l występuje wygodny program do rozliczeń?

Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

Obecnie formularz PIT-36l online pozwala na szybkie i bezproblemowe wypełnienie oraz przekazanie. Instrukcja jest klarowna i w pełni darmowa. Rozliczanie deklaracji w ten sposób jest w pełni legalne i przebiega dokładnie w ten sam sposób co w trakcie tradycyjnego procesu.

Jakie ulgi przysługują osobom rozliczającym się z wykorzystanie formularza PIT-36l?

Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

PIT 36L to formularz deklaracji podatkowej dla osób, które na początku roku wybrały liniowy sposób ustalania wysokości podatku dochodowego. Wiąże się to jednak z pewnymi konsekwencjami. Nie tylko nie można rozliczyć się z małżonkiem, ale także nie ma możliwości zastosowania żadnych ulg oraz odliczeń od podatku i dochodu. Jedyne co można załączyć to ulga od składek ZUS, IKZE oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Istnieje możliwość odliczenia także kosztów uzyskania przychodów.

Jakie załączniki należy dodać do formularza podczas składania go w urzędzie?

Jeśli wiesz już PIT 36l co to, zapoznaj się również z informacjami na temat załączników, które stanowią uzupełnienie formularza deklaracji podatkowej PIT-36l.

Jest to przede wszystkim PIT/B obejmujący informacje na temat wysokości dochodu lub straty za rok 2022. W jego treści należy uwzględnić wszystkie dane działalności gospodarczej, ale również bilans przychodów i kosztów. W przypadku spółki należy uzupełnić wszystkie informacje na temat spółki, której jest się wspólnikiem.

Natomiast załącznik PIT/ZG dotyczy przychodów uzyskiwanych poza granicami kraju oraz wysokości zaliczek pobranych na poczet podatku dochodowego.

Do kiedy należy złożyć prawidłowo wypełniony formularz PIT-36l?

Jeśli zastanawiasz się, PIT 36l do kiedy należy złożyć, zapoznaj się z zasadą, która obejmuje większość formularz deklaracji podatkowych. W tym przypadku podobnie jak dla formularzy z dochodów prywatnych datą graniczną jest ostatni dzień kwietnia. Jeśli wypada on w niedzielę lub święto, termin zostaje przełożony na następny dzień roboczy. W przypadku roku 2023 ostateczny termin rozliczania formularza PIT-36l przypada na 2 maja.

Gdzie trzeba złożyć formularz podatkowy PIT-36l?

Fot. mat. reklamodawcy

Fot. mat. reklamodawcy

Obecnie wszystkie formularze deklaracji podatkowej PIT, zarówno wersja PIT-36l, jak i pozostałe, można złożyć na kilka sposobów. Tradycyjny obejmuje wypełnienie papierowego formularza oraz złożenie go osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym. Wygodniejszą formą jest wysłanie go pocztą, należy także pamiętać, że w tym przypadku data stempla oznacza datę złożenia.

Obecnie coraz więcej osób korzysta z formy zdalnej.

Artykuł sponsorowany