Connect with us

Rozmaitości

Takiej usługi carsharingowej jeszcze nie było w Polsce

W Warszawie ruszą nietypowe usługi car-sharing. Instytut Transportu Samochodowego planuje platformę z samochodami dostosowanymi dla niepełnosprawnych

Opublikowano

-

W Warszawie ruszą nietypowe usługi carsharing. Instytut Transportu Samochodowego planuje platformę z samochodami dostosowanymi dla niepełnosprawnych

Mobi-ON Fot. ITS

Mobi-ON Fot. ITS

Z blisko 4 mln Polaków, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ok. 200 tys. posiada uprawnienia do kierowania pojazdami. Jeszcze mniej ma własne auto. Powód w większości przypadków jest ten sam – fundusze. Po pierwsze na zakup pojazdu, po drugie na specjalistyczną adaptację, która może pochłonąć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Wychodząc naprzeciw potrzeb osób z dysfunkcjami narządów ruchu Instytut Transportu Samochodowego powołał w 2015 roku Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych – pierwszą w Polsce instytucję, która w kompleksowy sposób umożliwia osobom niepełnosprawnym ruchowo mobilność na poziomie osób w pełni zdrowych.

– W ramach rozszerzania oferty Centrum przygotujemy platformę car-sharingową działającą pilotażowo na terenie Warszawy – mówi prof. Marcin Ślęzak, dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, w którym funkcjonuje Centrum. – Rozwiązanie bazujące na istniejących już technologiach dedykujemy osobom niepełnosprawnym, które potrzebują okazjonalnego i wyspecjalizowanego środka lokomocji. Wychodzimy z prostego założenia, że przy ograniczonych funduszach lepiej jest wypożyczyć, niż kupować auto, które i tak przez większość czasu stoi nieużywane.

Platforma car-sharingowa dla osób niepełnosprawnych zostanie stworzona w kooperacji z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenia stołecznej uczelni zostaną wykorzystane m.in. w zakresie opracowania i realizacji koncepcji od strony informatycznej oraz podsystemu analizy danych i wspomagania podejmowania decyzji.

– Jako uczelnia wyższa jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje. Chcemy przy tym likwidować bariery, które uniemożliwiają osobom niepełnosprawnym aktywne uczestniczenie w życiu społecznym. Jedną z takich przeszkód jest brak specjalistycznej mobilności. Jestem przekonany, że współpraca z Instytutem Transportu Samochodowego jest fundamentem jakże potrzebnego przedsięwzięcia, które łączy w swojej idei ludzi – podkreślił rektor Uniwersytetu ks. prof. Stanisław Dziekoński.

List intencyjny będący wyrazem woli współpracy na rzecz nowoczesnej platformy car-sharingowej dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu został podpisany 3 września 2018 roku.
Celem porozumienia jest podjęcie działań przez UKSW i ITS w zakresie utworzenia krajowej, dedykowanej usługi transportowej o profilu wypożyczalni, przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, zwanej roboczo „Mobi-ON”.

Zgodnie z założeniami platforma będzie świadczyła pilotażowe usługi transportowe w Warszawie bazując w pierwszej kolejności na dziesięciu pojazdach ITS dostosowanych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

red