Connect with us

Regulamin portalu

1. Serwis internetowy brd24.pl, którego wydawcą jest firma Twemedia.pl, podlega ochronie przewidzianej przez polskie i międzynarodowe prawo, w tym przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Wydawca zastrzega sobie wszelkie prawa do serwisu, w tym do jego poszczególnych elementów (teksty, elementy graficzne, materiały audio-wideo) z wyłączeniem materiałów nieautorskich publikowanych na zasadzie wolnych licencji umożliwiających kopiowanie i powielanie na zasadzie uznania autorstwa.

3. Korzystanie z serwisu nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do materiałów w nim zamieszczonych.

4. Zabronione jest: kopiowanie, modyfikowanie i powielanie serwisu lub jego części, a także pojedynczych utworów/tekstów w celach komercyjnych; rozpowszechnianie (w tym także w mediach) zamieszczonych w serwisie tekstów, zdjęć i innych materiałów na zasadach innych niż dozwolony użytek określony przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy o ochronie baz danych, ale korzystanie to nie może naruszać interesu Wydawcy serwisu.

5. Możliwe jest zamieszczanie w innych serwisach odnośników prowadzących do materiałów opublikowanych w serwisie nie dotyczy to jednak stron internetowych naruszających prawo, dobra osób trzecich lub godzących w zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

6. Możliwe jest nabycie licencji na korzystanie z określonych materiałów opublikowanych w serwisie. W tym celu należy skontaktować się z Wydawcą: redakcja@brd24.pl

7. Jeśli nie wynika to z konkretnych usług udostępnianych przez Wydawcę w serwisie, treści udostępniane są użytkownikom nieodpłatnie. Możliwość nieodpłatnego udostępniania treści wiąże się z uprawnieniem Wydawcy do prezentowania użytkownikom reklam.