Connect with us

Społeczeństwo

CANARD zapowiada: rejestracja przejazdów na czerwonym świetle już za chwilę

Za kilka dni ruszą rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, ustawione na 20 skrzyżowaniach w Polsce, do końca roku – system odcinkowego pomiaru prędkości. Jeździmy bezpieczniej – mimo wzrostu liczby urządzeń monitorujących, rejestrowanych przez nie wykroczeń jest coraz mniej.

Opublikowano

-

Za kilka dni ruszą rejestratory przejazdu na czerwonym świetle, ustawione na 20 skrzyżowaniach w Polsce, do końca roku – system odcinkowego pomiaru prędkości. W listopadzie 2015 do sieci zostanie włączony ostatni fotoradar w zarządzie GITD, których łącznie na polskich drogach będzie 400. Mimo wzrostu liczby urządzeń, rejestrowanych przez nie wykroczeń jest coraz mniej.

Oznaczenie odcinkowego pomiaru prędkości, fot. CANARD

Oznaczenie odcinkowego pomiaru prędkości, fot. CANARD

– Bardzo pozytywnie oceniamy dotychczasowe działanie systemu, choć nie wszystkie jego elementy zostały już uruchomione – uważa Marcin Flieger, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), działającej w strukturach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. – Dosłownie na dniach ruszy system rejestrowania przejazdów na czerwonym świetle, bo proces odbioru wszystkich 20 instalacji został już zakończony, sukcesywnie będziemy także uruchamiać kolejne urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości. Z przewidzianych 29 lokalizacji odebraliśmy już 14 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości, a kolejne są na ukończeniu.

Do końca trzeciego kwartału 2015 roku zweryfikowano łącznie 840 tys. naruszeń, których skutkiem było wystawienie 480 tys. wezwań. W 2014 r. urządzenia zarejestrowały 1,519 mln wykroczeń, czego skutkiem była wysyłka 875 tys. wezwań do właścicieli pojazdów. Spadek jest wyraźny mimo wzrostu liczby ustawionych urządzeń – w czerwcu 2014 roku GITD podpisał umowę na zakup i instalację 100 nowych fotoradarów, z których ostatni zostanie podłączony do sieci w tym miesiącu. Wcześniej CANARD zarządzał siecią 300 urządzeń. – Potencjalnie rozwój infrastruktury kontrolno – pomiarowej mógł więc zaowocować większą liczbą zarejestrowanych wykroczeń, jednak zachowanie kierowców poruszających się w sąsiedztwie fotoradarów przeczy temu założeniu – mówi Marcin Flieger. – W porównaniu do okresu przed ustawieniem fotoradarów zanotowaliśmy w ich lokalizacjach spadek liczby wypadków o 27,2 proc., spadek liczby zabitych o 51,9 proc., a rannych o 33,6 proc. Oznacza to, że system działa prewencyjnie, a tym samym realizowane jest jego podstawowe zadanie, jakim jest ochrona zdrowia i życia.

odcinkowy pomiar  lokalizacje

źródło: CANARD

rejestratory czerwone lokalizacje

źródło: CANARD

 

Sieć automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym składa się z 400 stacjonarnych urządzeń rejestrujących, 29 jednostek mobilnych, 29 urządzeń do odcinkowego pomiaru prędkości oraz 20 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle. Inwestycja, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), kosztowała ponad 188 mln zł. Oprócz zakupu i montażu sprzętu projekt obejmował także budowę centrum CANARD w Warszawie oraz przygotowanie oprogramowania systemowego i infrastruktury sieciowej.

– Planujemy wejść w kolejną unijną perspektywę finansową, jeśli chodzi o rozwój systemu, przy czym to długa droga. Do połowy listopada musimy złozyc tzw. fiszkę projektową, związaną z dalszymi działaniami. Ale to dopiero sam początek drogi – tłumaczy portalowi brd24.pl Marcin Flieger. – Jak będzie wyglądać taka rozbudowa? Powiedzmy otwarcie, przy tym rozwoju systemów, także związanych z brd, pięć lat to cała epoka, dlatego bierzemy pod uwagę, że być może, biorąc pod uwagę chęć utrzymania elektronicznego nadzoru na wysokim poziomie, będziemy kupować zupełnie nowe urządzenia lub tworzyć nowy system. To jest nasz plan, ale co z niego wyjdzie, zobaczymy. Na pewno zależy nam na tym, żeby liczbę wypadków i ofiar w Polsce sprowadzić do jak najmniejszych liczb.

Nie wiadomo natomiast, jaki los spotka gminne fotoradary. Na razie do CANARD trafiają pierwsze wnioski sondażowe, związane z ewentualnym przejmowaniem tego sprzętu. Jak zapowiada szef Centrum, każdy taki wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Wszystko zależy od tego, czy da się je zintegrować z systemem centralnym, jakie byłoby koszty takich działań i czy takie przejęcie byłoby w ogóle uzasadnione.

Wojciech Romański