Connect with us

Społeczeństwo

Punkty karne – ile i za co? Wiemy, jak będzie wyglądał nowy taryfikator od grudnia

Opublikowano

-

Jutro Sejm rozpocznie pierwsze czytanie nowelizacji, która ma podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa na drogach. Do projektu dołączono nowy taryfikator punktów karnych. Wiemy, ile punktów i za co kierowcy mają dostawać od 1 grudnia
Funkcjonariusze z grupy SPEED skupiają się na kierowcach przekraczających prędkość. Fot. Policja

Funkcjonariusz policji w radiowozie Fot. Policja

Sejm rozpocznie jutro prace nad nowelizacją zaostrzającą kary dla piratów drogowych. W projekcie zapisano m.in. nowy taryfikator punktów karnych. Są w nim duże podwyżki za niektóre przewinienia.

Oto, ile punktów karnych i za co dostaną kierowcy, jeśli parlament przegłosuje zmiany:

PLANOWANY TARYFIKATOR PUNKTÓW KARNYCH OD 1 GRUDNIA 2021 ROKU

Naruszenia o charakterze szczególnym

15 – niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym

6 – naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było uszkodzenie mienia lub naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni

15  – kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu

10 – nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

15  – kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

– naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które nie spowodowało uszkodzenia mienia oraz obrażeń ciała

6 – spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa innej osoby poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu

– używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

Naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się kierujących wobec pieszych

15 – omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym

15 – wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi

15 – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu

15 – nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża

15 – niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

8 – nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania

6 – naruszenie zakazu rozdzielania kolumn pieszych

6 – jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

6 – naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

Naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych

15 – niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

8 – niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

5 – niezastosowanie się do znaku B-2 „zakaz wjazdu”

5 – niezastosowanie się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

5 – niezastosowanie się do znaku B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”

5 – niezastosowanie się do znaku C-1 do C-12 „nakaz jazdy…”

5 – niezastosowanie się do znaków F-10, F-11, F-15 do F-19, kierunki na pasach ruchu określające dozwolony kierunek jazdy z poszczególnych pasów ruchu lub sposób ich wykorzystania

5 – niezastosowanie się do znaków P8a do P8c „strzałka kierunkowa”

5 – niezastosowanie się do znaku P-4 „linia podwójna ciągła”

4 – niezastosowanie się do znaku B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”

3 – niezastosowanie się do znaku B-3 do B-7 „zakaz wjazdu…”

2 – niezastosowanie się do znaku B13 do B19 „zakaz wjazdu…”

1 – niezastosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych

6 – niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”

– niestosowanie się do znaków D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

5 – niestosowanie się do znaków P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego  samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

– niestosowanie się do znaków B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-19 „strefa ograniczonego postoju”

Naruszenie przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

8 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej

8 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu

8 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym

8 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom

5 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas zmiany pasa ruchu

5 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunków ruchu lub torów jazdy pojazdów poruszających się po tej samej drodze

5 – nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu

5 – nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

5 – naruszenie zakazu zawracania

2 – utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie manewru

10 – naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

Naruszanie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

15 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, za wyjątkiem naruszenia określonego kodem E 08 (o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym)

13 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h

10 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości  od 31 do 40 km/h

6 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 21 do 30 km/h

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 11 do 20 km/h

2 – jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym

15 – przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym

Naruszenie przepisów dotyczących wyprzedzania

7 – nieupewnienie się co do możliwości wyprzedzania

6 – wyprzedzanie z niewłaściwej strony

15 – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

– naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi

8 – naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

8 – niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

– zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

6 – wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

Naruszenie przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

4 – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do świtu

2 – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

2 – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w okresie od świtu do zmierzchu

4 – niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł w tunelu, niezależnie od pory doby

2 – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych przednich

2 – naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych tylnych

3 – pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

3 – korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

– naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie

2 – naruszenie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie

2 – omijanie pojazdu z niewłaściwej strony

2 – naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju z wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 21 (zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu)

1 – kierowanie pojazdem pomimo dopuszczenia pojazdu do ruchu

3 – nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

3 – wyposażenie pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie to zakłócające albo przewożenie w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia

– naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”

2 – naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

2 – naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym

5 – naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w w ręku

10 – naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone

10 – naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontunuowania jazdy

2 – naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

3 – zakrywanie (zasłanianie świateł) oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

1 – ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

2 – wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministerstwu Obrony Narodowej

5 – ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu

8 – zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu

5 – kierowanie pojazdem nie mając do tego uprawnień

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób

6 – przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

4 – przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych

2 – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

1 – naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez kierującego innym pojazdem

2 – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

1 – naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego innym pojazdem

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1 osobę

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 2 osoby

3 – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 3 osoby

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 4 osoby

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 5 osób

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 6 osób

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 7 osób

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 8 osób

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 9 osób

10  – przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi: 1o osób lub więcej

3 – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: liczba osób przekracza 5

3 – naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie rolniczej, jeśli: osoby znajdują się między ładunkiem a przednią ścianą przyczepy

2 – naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08, C 07 – C 16, C 17 i C 18

2 – naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E 01 – E 05 i E 08

oprac. brd24