Connect with us

Badania

56,6 mld zł – tyle obecnie kosztują Polskę rocznie wypadki drogowe

Opublikowano

-

56,6 mld złotych – tyle kosztowała nas wypadki i kolizje drogowe do których doszło w 2018 r. na polskich drogach, wynika z raportu na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To dużo więcej niż w 2020 r. wydamy na program 500 plus

Koszty zdarzeń drogowych w Polsce w 2018 r. wyniosły 56,6 mld zł. Najwięcej – 64 proc. – z tej kwoty to kosztu związane z ciężko rannymi w wypadkach

„W 2018 roku koszty społeczne wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce oszacowano na poziomie 56,6 mld złotych” – napisali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, w raporcie zamówionym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Krajowa Rada BRD opublikowała raport ostatniego dnia 2019 r. Wcześniej nie ujawniała opracowania. Jeszcze w poprzedniej kadencji Sejmu wytknął to w interpelacji ówczesny poseł PO-KO Józef Lassota. „Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po objęciu rządów przez PiS przestała publikować raporty o kosztach wypadków drogowych, wcześniej prezentowane systematycznie co roku od 2011 r. Sekretariat Rady stwierdził jednak, że zgodnie z ustawą takie raporty powinny być opracowywane >>co najmniej raz na trzy lata<<. I to właśnie minimum postanowiła wykorzystać Rada kierowana przez Pana Ministra” – wytykał Lassota i dopytywał, kiedy zostanie opublikowany raport za rok 2018.
W tej kadencji Sejmu publikacji raportu domagała się też w interpelacji posłanka Lewicy i szefowa Parlamentarnego Zespołu ds. BRD Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Koszty ciągle rosną

Z raportu KRBRD wynika, że koszty wypadków drogowych wyniosły 44,9 mld zł, a kolizji drogowych 11,7 mld zł. Łącznie koszty zdarzeń drogowych stanowiły aż 2,7 proc. polskiego PKB.

Kwoty, jakie tracimy w skutek wypadków drogowych, przewyższają nawet wydatki na poszerzony program 500 plus. W budżecie na 2020 rok na ten cel zapisano 41, 2 mld zł. To o blisko 15,5 mld mniej niż koszty jakie ponosimy w związku z kolizjami i wypadkami drogowymi.

Twórcy raportu szacując koszty wypadków drogowych wzięli pod uwagę wiele czynników – nie tylko te związane z przyjazdem i czynnościami służb na miejscu zdarzenia czy kosztów medycznych, utratą mienia ale także postępowań przed sądem, koszty jakie wynikają z wypłaty odszkodowań czy rent dla rannych, starty związane z brakiem aktywności zawodowej podczas leczenia i rehabilitacji, straty gospodarcze dla kraju związane z utratą kapitału ludzkiego jaki stanowili zmarli w wypadkach drogowych.

 

Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach wyliczyli też jednostkowe koszty wypadków i kolizji drogowych  2018 r. Koszt jednostkowy ofiary śmiertelnej wynosił w ubiegłym roku 2,4 mln zł; osoby ciężko rannej – 3,3 mln zł; lekko rannej – 48,2 tys. zł. Jednostkowy  koszt wypadku drogowego  to 1,4 mln zł, a kolizji drogowej – 26,7 tys. zł. Największy udział w kosztach wszystkich zdarzeń drogowych miało województwo mazowieckie – 12 proc. kosztów całkowitych.

Koszty wypadków drogowych i kolizji w Polsce rosną. W porównaniu z 2015 r. kiedy to przeprowadzono poprzednią analizy kosztów zdarzeń drogowych, wzrost ten wyniósł 11 proc. I to pomimo tego, że „w 2018 roku w stosunku do 2015 roku spadła liczba wypadków i ich ofiar oraz wzrosła liczba kolizji”.

 

W raporcie naukowcy zakładają, że do 2023 r. koszty wypadków drogowych będą w Polsce spadać – ale to założenie uda się spełnić tylko wówczas, gdy rządowe plany ograniczania wypadków i ofiar zaczną być realizowane. Na razie – jak wynika ze wstępnych policyjnych danych za 2019 r. – jesteśmy pod tym względem w głębokiej stagnacji i po raz kolejny ofiar śmiertelnych wypadków było więcej niż rok wcześniej.

AN

POBIERZ PEŁEN RAPORT KRBRD