Connect with us

Badania

Europa ma problem z ginącymi pieszymi i rowerzystami. Polska nie pomaga

Opublikowano

-

Ponad 22 pieszych na milion mieszkańców  – średnio tyle pieszych ginęło w Polsce w latach 2016-2018 – wynika z raportu Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). To jeden z najgorszych wyników w Europie. Rowerzyści też nie mogą czuć się w Polsce bezpiecznie – zabitych wśród nich było więcej niż wynosi unijna średnia

Piesi zabici w latach 2016-2018 w przeliczeniu na milion mieszkańców (na podstawie danych policyjnych). Polska znalazła się na szarym końcu ze wskaźnikiem 22,1 zabitych pieszych na milion mieszkańców. Źródło: ETSC

Europejską Radę Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) w najnowszym raporcie „PIN Flash 38” zwraca uwagę, że o ile przez lata udaje się w znacznym stopniu ograniczać ludzi ginących w wypadkach w samochodach, to nie ma już takiej poprawy jeśli chodzi o niechronionych uczestników ruchu drogowego  – pieszych i rowerzystów.
W przypadku pieszych w latach 2010+2018 zanotowano spadek zabitych o 2,6 proc.; a liczba ofiar  śmiertelnych w pojazdach spadła w tym okresie o 3,1 proc.
Tylko w 2018 r. w państwach Unii Europejskiej zginęło 5180 pieszych. To 21 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków.

Sytuacja pieszych – Polska w ogonie UE

Polska znalazła się w grupie krajów, które na przestrzeni lat 2010-2018 znacznie zredukowały liczbę zabitych pieszych. W 2010 r. zginęło 1236 pieszych, w 2018 r. 803. To daje średni spadek śmiertelności o 6,4 proc. rocznie w latach 2010-2018.

Jednak na tle innych krajów Europy, wciąż wyglądamy bardzo źle. W Norwegii rocznie ginie dwóch pieszych na milion mieszkańców, w Holandii trzech, w Szwecji czterech. A w Polsce – 22,1 pieszych na milion mieszkańców. Więcej pieszych niż w Polsce ginie tylko na Litwie (24,9 na milion mieszkańców), Łotwie (26,9) i w Rumunii (36,5). To uśrednione dane z lat 2016-2018. Należy więc zaznaczyć, że na Litwie w 2019 r. – po zmianie prawa ws. pierwszeństwa pieszych – liczba zabitych pieszych spadła prawie o połowę. Ten kraj w statystyce umierających pieszych jest już więc także przed Polską.

Najczęściej na śmierć narażeni są piesi po 65 roku życia. Choć w całej UE to 20 proc. populacji, to jeśli chodzi o ofiary śmiertelne wśród pieszych osoby po 65 roku życia stanowią 47 proc. W przeliczeniu na milion osób po 65 roku życia w Norwegii ginie ich sześć, w Holandii i Szwecji po 9, w Danii i Finlandii 13, w Irlandii 14. Unijna Średnia to 24,5. Tymczasem w Polsce na milion osób po 65 roku życia ginie aż 50! Gorzej niż w Polsce sytuacja wygląda tylko w kilku innych krajach – w Rumunii (83 zabitych na milion osób 65 +), na Litwie (62), w Bułgarii (51) .

Zabici rowerzyści – ponad unijną średnią

W 2018 r. na europejskich drogach zginęło 2160 rowerzystów. Od 2010 r. śmierć poniosło ich aż 19 450. Rowerzyści stanowią 8 proc. śmiertelnych ofiar wypadków w UE. Jeszcze w 2010 r. było ich wśród ofiar 7 proc. Śmiertelność wśród rowerzystów spada bardzo wolno. Udało się obniżyć ich liczbę średnio zaledwie o 0,4 proc. w latach 2010-2018.

W Polsce liczba ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów spadła średnio o 2 proc. rocznie. ETSC zwraca uwagę, że przyczyniły się do tego działania władz lokalnych, które zaczęły budować strategie rozbudowy bezpiecznej sieci dróg dla rowerów. Mimo tego sytuacja rowerzystów w Polsce i tak jest co najmniej niepokojąca. Unijna średnia jeśli chodzi o zabitych rowerzystów na milion mieszkańców w latach 2016-2018 to 4,2. W Polsce ten wskaźnik wynosi 6,7 i nasz kraj znalazł się w grupie państw z najgorszym wynikiem. Większa śmiertelność rowerzystów jest tylko w Serbii (6,8), Belgii (7,1), na Węgrzech (7,6), w Rumunii (9,4) i w Holandii (12,1), gdzie jazda rowerem jest najbardziej rozpowszechniona.

Rowerzyści zabici w latach 2016-2018 w przeliczeniu na milion mieszkańców (na podstawie danych policyjnych). Źródło: ETSC

ETSC rekomendowało państwom kilka działań, które pomogą w zmniejszeniu liczby ofiar śmiertelnych wśród pieszych i rowerzystów. Zachęca decydentów do wprowadzania w miastach stref tempo 30 i uspokajania ruchu za pomocą przebudowy infrastruktury; ograniczenia ruchu samochodowego; budowania bezpiecznych dla pieszych przejść, skrzyżowań i chodników; separowania ruchu rowerowego od samochodów oraz skuteczniejszego egzekwowania na uczestnikach ruchu przestrzegania przepisów.

W raporcie zwrócono uwagę, że polski rząd zaplanował zmiany legislacyjne, które mają poprawić sytuację z ginącymi pieszymi w naszym kraju – wzmocnienie prawnej ochrony pieszych znajdujących się przed przejściami.

AN