Connect with us

Badania

Zbadali, jak jeżdżą motocykliści w Polsce. 60 proc. z nich przekracza prędkość w mieście

Opublikowano

-

Prawie 60 proc. motocyklistów w Polsce przekracza dopuszczalne prędkości w obszarze zabudowanym – wynika z badania Krajowej Rady BRD. Kierowcy jednośladów pędzili tak w 2022 r., gdy obowiązywały już nowe, wysokie stawki mandatów
Motocyklista na zakręcie Fot. CC0

Motocykliści mają w Polsce za często kłopot z odróżnieniem drogi publicznej od toru wyścigowego Fot. CC0

Zatrważające dane na temat tego, jak po polskich drogach poruszają się motocykliści płyną z badania ich zachowań, które zamówiła Krajowa Rada BRD. Przeprowadzono je w ubiegłym roku (od 10 maja do 10 czerwca) na 45 odcinkach pomiarowych na terenie trzech województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.

60 proc. przekracza prędkości w obszarze zabudowanym

Jednym z aspektów tych analiz było sprawdzenie, z jakimi prędkościami poruszają się kierowcy jednośladów. Badano to w 27 lokalizacjach, z czego 18 lokalizacji znajdowało się w obszarze zabudowanym a 9 poza nim.

W ramach obszaru zabudowanego przebadano 9 odcinków ulic jednojezdniowych i 9 odcinków ulic dwujezdniowych.  Były to ulice w Warszawie, Płocku, Radomiu, Katowicach, Częstochowie, Tychach, Poznaniu, Kaliszu i w Koninie.

Wyniki zatrważające. Motocykliści masowo przekraczają w Polsce prędkości w obszarze zabudowanym. Ogółem 58,9 proc. z nich popełnia to wykroczenie.

Na ulicach jednojezdniowych odnotowano 59,3 proc. przekroczeń prędkości dopuszczalnej, a na ulicach dwujezdniowych 58,4 proc. W przypadku przekroczeń prędkości o ponad 10 km/h odsetek ten wyniósł 27,4 proc. dla ulic jednojezdniowych i 38,0 proc. dla ulic dwujezdniowych.

85 proc. zbadanych uczestników ruchu drogowego poruszających się ulicami jednojezdniowymi jechało z prędkością równą lub mniejszą niż 67 km/h. Ten sam odsetek motocyklistów zarejestrowanych na ulicach dwujezdniowych poruszał się z prędkością 97 km/h lub niższą.

WYKRES: Liczba i udział przekroczeń prędkości motocyklistów w przedziałach prędkości

Liczba i udział przekroczeń prędkości motocyklistów w przedziałach prędkości

Prawie połowa jeździ za szybko poza obszarem zabudowanym

Poza obszarem zabudowanym pomiary prędkości motocyklistów prowadzono na 3 odcinkach dróg zamiejskich jednojezdniowych klasy G lub GP, 3 odcinkach dróg dwujezdniowych klasy G lub GP oraz 3 odcinkach dróg ekspresowych.

Prędkość jednośladów mierzono na: drodze wojewódzkiej nr 801 w woj. mazowieckim, drodze wojewódzkiej 908 w woj. śląskim, drodze krajowej nr 11 w woj. wielkopolskim, drodze krajowej nr 1 w woj. śląskim, drodze krajowej nr 92 w woj. wielkopolskim, na drodze ekspresowej S8 w woj. mazowieckim, na drodze ekspresowej S1 w woj. śląskim oraz na drodze ekspresowej S11 w woj. wielkopolskim.

Okazało się, że poza obszarem zabudowanym prędkość przekracza blisko połowa motocyklistów (44,8 proc.).

W przekrojach dróg jednojezdniowych stwierdzono 48,2 proc. motocyklistów poruszających się z prędkością ponad dopuszczalny limit. Na drogach dwujezdniowych odnotowano 43,3 proc. przekroczeń prędkości dopuszczalnej, a na drogach ekspresowych 44,5 proc. zarejestrowanych motocyklistów jechało z prędkością ponad 120 km/h.

Udziały przekroczeń prędkości dopuszczalnej o ponad 10 km/h wyniosły odpowiednio 28,5 proc. na drogach jednojezdniowych, 22,8 proc. na drogach dwujezdniowych i 31,4 proc. na drogach ekspresowych.

TABELA: Liczba i udział przekroczeń prędkości motocyklistów

 

Liczba i udział przekroczeń prędkości motocyklistów

Raport dla Krajowej Rady BRD działającej w resorcie infrastruktury wskazuje na poważny problem w zachowaniu motocyklistów. Taki materiał musi posłużyć do wypracowania działań, które pozwoliłby to zjawisko ograniczyć – tak samo, jak wcześniej badania relacji pieszy-kierowca wskazały dobrze, że problemem są zachowania kierowców w obrębie przejść dla pieszych, które doprowadziły m.in. do zmiany prawa ws. pierwszeństwa pieszych.

Łukasz Zboralski

Źródło: „Monitoring zachowań uczestników ruchu drogowego – w wybranych województwach. Etap II”, ITS, Heller Consult sp. z o.o., 2022 r.