Connect with us

Prawo

To będzie „jesień średniowiecza” dla piratów. Taryfikator punktów karnych 2022

Opublikowano

-

Od 17 września kierowcy łamiący prawo na drodze będą dostawać o wiele wyższą liczbę punktów karnych i łatwiej stracą uprawnienia. A to nie jedyna zmiana, jaką przewiduje taryfikator punktów karnych 2022
Pomiar prędkości kierowców w Katowicach Fot. Policja

Pomiar prędkości kierowców w Katowicach Fot. Policja

We wrześniu wejdzie w życie trzecia część reformy nadzoru nad kierowcami. Po podniesieniu mandatów i powiązaniu stawek OC z wykroczeniami, teraz nastąpi modyfikacja systemu punktów karnych. Jak będzie wyglądał taryfikator punktów karnych 2022?

Po pierwsze, ucięta zostanie wieloletnia patologia polegająca na tym, że kierowcy zagrażający innym mogli za kilkaset złotych uciec przed utratą uprawnień. Ci, którzy mieli już dużo punktów karnych kupowali kursy w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego i po wykładach, które nic nie zmieniały w ich zachowaniu, kasowali sobie 6 punktów karnych. Mogli to robić raz na pół roku i nawet nie ruszając się z domu. WORD-y proponowały bowiem takie „kursy” online.

Po drugie, w taryfikatorze punktów karnych 2022 punkty kasować będą się nie po roku, jak obecnie, ale dopiero po dwóch latach i – uwaga! – liczonych od momentu zapłacenia mandatu.

I wreszcie po trzecie, zgodnie z tym, co zaplanowano w grudniowej nowelizacji Prawa o ruchu drogowym – MSWiA podwyższyło liczbę punktów karnych za wykroczenia drogowe. Ustawa umożliwiła przyznawanie za jedno wykroczenie nawet 15 punktów karnych. I takie kary wejdą w życie od 17 września – zaplanowano to w rozporządzeniu MSWiA, które trafiło już do Rządowego Centrum Legislacyjnego.

15 punktów karnych za poważne przestępstwa

Najwyższą możliwą liczbę punktów karnych – 15 jednorazowo – zagrożone będą następujące przestępstwa i wykroczenia o charakterze ogólnym:

– sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym,

– zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym,

– spowodowanie wypadku drogowego,

– niezastosowanie się do polecenia zatrzymania pojazdu przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego,

– prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień,

– złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów,

– spowodowanie wypadku komunikacyjnego przez żołnierza,

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,

– kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

– nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku,

– używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,

15 punktów karnych także za zachowania wobec pieszych, ignorowanie znaków i sygnałów oraz za przekraczanie prędkości

15 punktów karnych będzie też karą za niektóre wykroczenia wobec pieszych, za niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, a dokładniej za:

– omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

– wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,

– nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście,

– niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia,

– przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h,

– niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”,

– objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżanie na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone,

– wjeżdżanie na przejazd kolejowy za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,

– wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,

– jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych,

– przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami,

– przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej.

Więcej punktów to nie wszystko – jeszcze podwójne kary za recydywę!

W taryfikatorze punków karnych 2022 podwyższono też kary za inne wykroczenia. I tak np. za rozmowę przez telefon trzymany w dłoni podczas prowadzenia pojazdu grozić będzie 12 punktów karnych. Za cofanie na drodze szybkiego ruchu – 10 punktów karnych.

To jednak nie wszystko, co zmieni się jesienią. Od tej pory kierowcy popełniający wykroczenia nie tylko dostaną więcej punktów karnych. Jeśli w ciągu dwóch lat zostaną ponownie przyłapani na łamaniu prawa, zapłacą podwójną grzywnę – a te od stycznia są już wysokie. I tak np. ktoś, kto nie ustąpi pieszym wchodzącym na przejście jako recydywista nie zapłaci 1500 zł grzywny, ale już 3 tys. zł. Kto wjedzie na przejazd kolejowo-drogowy ignorując to, że zapory nie podniosły się jeszcze do końca zamiast 2 tys. zł zapłaci aż 4 tys. zł grzywny.

Pełen taryfikator punktów karnych 2022

A. Naruszenia o charakterze szczególnym

Kod

Rodzaj 

Kwalifikacja prawna 

Liczba punktów

1

2

3

4

5

A 01

Naruszenie, w wyniku którego czyn został zakwalifikowany jako przestępstwo z art.:

art. 173, 

art. 174, 

art. 177 § 1 lub 2, 

art. 178b,

art. 180a, 

art. 244

art. 355 § 1 lub 2 k.k.

15

A 02

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którego następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia 

art. 86 § 1a lub 2 k.w.

12

A 03

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka

art. 87 § 1 k.w.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

15

A 04

Nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku

art. 162 § 1 k.k. lub

art. 93 § 1 k.w.

art. 44 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

15

A 05

Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego

art.178a § 1 lub 4k.k.

art. 45 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

15

A 06

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w którym nie doszło do naruszenia czynności narządu ciała oraz rozstroju zdrowia 

art. 86 § 1 lub 2 k.w.

10

A 07

Naruszenie powodujące zagrożenie bezpieczeństwa innej osoby popełnione poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i strefą ruchu

art. 98k.w.

8

A 08

Naruszenie powodujące tamowanie lub utrudnienie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu 

art. 90 § 2 k.w.

8

A 09

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

art. 97 k.w.

art. 60 ust. 1 pkt 1 p.r.d.

15

B. Naruszenia polegające na nieprawidłowym zachowaniu się wobec pieszych

B 01

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

art. 86b § 1 pkt 4 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

15

B 02

Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem

art.86b § 1 pkt 3 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 1 p.r.d.

15

B 03

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście

art. 86b § 1 pkt 1 k.w.

art. 26 ust. 1 albo 1a p.r.d.

15

B 04

Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia

art. 86b § 1 pkt 2 k.w.

art. 26 ust. 7 p.r.d.

15

B 05

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 

art. 86b § 1 pkt 1k.w.

art. 26 ust. 2 p.r.d.

12

B 06

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem

art. 86b § 1 pkt 1 k.w.

art. 23 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

10

B 07

Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

art. 86b § 1 pkt 5 k.w.

art. 26 ust. 3 pkt 3p.r.d.

8

B 08

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

art. 86b § 1 pkt 1 k.w. 

art. 26 ust. 4 albo 5p.r.d.

8

B 09

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu

art. 86b § 1 pkt 1k.w.

art. 17 ust. 2 p.r.d.

8

B 10

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania

art. 86b § 1 pkt 1 k.w.

art. 11 ust. 5p.r.d.

8

B 11

Naruszenie zakazu rozdzielania kolumny pieszych

art. 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 2 p.r.d.

8

B 12

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdu komunikacji publicznej lub na chodnik – w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

art. 26 ust. 6 p.r.d.

6

C. Naruszenia polegające na niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych

C 01

Niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu

art. 92 § 2 k.w.

§ 109 ust. 1 i 3z.s.d.

15

Niezastosowanie się do:

C 02

1) sygnałów świetlnych

§ 95, § 97, § 98, §102 ust. 2, §104 lub §106 z.s.d.

15

C 03

2) sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym

art. 92 § 1 k.w.

§ 108 ust. 2-5, § 109 ust. 4 albo § 110z.s.d.

15

C 04

3) sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

§ 109 z.s.d. lub 

art. 129 ust. 2 pkt 1, 7 i 12p.r.d.

15

C 05

Niezatrzymanie pojazdu przed sygnalizatorem S-2 przez kierującego pojazdem skręcającym (zawracającym) w kierunku wskazanym zieloną strzałką

§ 96 ust. 3 z.s.d.

6

Niestosowanie się do znaków:

C 06

– B-2 „zakaz wjazdu”

art. 92 § 1 k.w.

§ 17 ust. 1 z.s.d.

8

C 07

– B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”

§ 16 z.s.d.

8

C 08

– B-21 „zakaz skręcania w lewo” lub B-22 „zakaz skręcania w prawo”

§ 22 ust. 1 z.s.d.

5

C 09

– C-1 do C-12 „nakaz jazdy …”

§ 35 i§ 36 z.s.d.

5

C 10

– D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”, D-12 „pas ruchu dla autobusów”, F-10 „kierunki na pasach ruchu”, F-11 „kierunki na pasie ruchu”, F-15 „niesymetryczny podział jezdni dla przeciwnych kierunków ruchu”, F-18 „przeciwny kierunek dla określonych pojazdów”, F-19 „pas ruchu dla określonych pojazdów”

§ 49 ust. 1 i 2 , § 72 albo § 75 z.s.d.

5

C 11

– P-8a do P-8c „strzałka kierunkowa”

§ 87ust. 1 lub 2a z.s.d.

5

C 12

– P-4 „linia podwójna ciągła”

§ 86 ust. 5 z.s.d.

5

C 13

– B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” 

§ 25 z.s.d.

4

C 14

– B-3 do B-7 „zakaz wjazdu …”

§ 18 ust. 

1-8 z.s.d.

3

C 15

– B-13 do B-19 „zakaz wjazdu …”

§ 19 lub 

§ 20 z.s.d.

2

C 16

Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „stop”:

art. 92 § 1 k.w.

§ 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 lub ust. 4 z.s.d.

8

Niestosowanie się do znaków:

C 17

-D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29

art. 92 § 1k.w.

§ 52 ust. 6 w zw. z § 2 ust. 4 albo § 52 ust. 4 w zw. z § 2 ust. 4 z.s.d.

6

C 18

-P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b

§ 90 ust. 2 i § 92 albo § 90 ust. 4 i § 92 z.s.d.

6

C 19

– B-35 „zakaz postoju”, B-36 „zakaz zatrzymywania się”, B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”, B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” lub B-39 „strefa ograniczonego postoju”

§ 28 lub § 29 ust. 1 i 2 z.s.d.

1

C 20

Niestosowanie się do pozostałych, niewyszczególnionych w niniejszym katalogu znaków i sygnałów drogowych, z wyłączeniem znaków dotyczących zatrzymania i postoju pojazdów

1

D. Naruszenia przepisów obowiązujących na skrzyżowaniach lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu lub toru jazdy pojazdów

D 01

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch

art. 90 § 2 albo art. 86 § 1, 1a lub 2 k.w.

art. 16 ust. 6, art. 17 ust. 2, art. 22 ust. 4,art. 23 ust. 1 pkt 3, art. 25 ust. 1-3 lub art. 27 ust. 1-3 p.r.d.,

albo 

§ 5 ust. 5-7 

albo § 21 ust. 1 pkt 2 z.s.d.

Liczba punktów przypisana naruszeniom oznaczonym odpowiednio kodem A 02, A 06 albo A 08

D 02

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu

art. 97k.w.

art. 9 p.r.d.

5

D 03

Naruszenie zakazu zawracania

art. 97 albo 92 § 1 k.w.

art. 22 ust. 6pkt 1 i 4 p.r.d. 

albo 

§ 22 ust. 5 z.s.d.

5

D 04

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej

art. 97 k.w.

art. 22 ust.6 pkt 2 i 3 p.r.d

12

D 05

Niesygnalizowanie lub błędne sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

art. 22 ust. 5 p.r.d.

4

E. Naruszenia przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:

E 01

-o więcej niż 70 km/h

art. 92a § 2 k.w. 

art. 20, art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 63 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 pkt 2 lit. d p.r.d.

albo 

§27, §31 ust.1 lub §81 ust. 1 i 2 z.s.d.

albo

art. 21 ust. 4 p.r.d.

15

E 02

– od 61 do 70 km/h 

14

E 03

– od 51 do 60 km/h

13

E 04

– od 41 do 50 km/h

11

E 05

– od 31 do 40 km/h

9

E 06

– od 26 do 30 km/h

art. 92a § 1 k.w. 

7

E 07

– od 21 do 25 km/h

5

E 08

– od 16 do 20 km/h

3

E 09

– od 11 do 15 km/h

2

E 10

– do 10 km/h

1

E 11

Niezachowanie minimalnego odstępu od poprzedzającego pojazdu podczas przejazdu autostradą albo drogą ekspresową lub podczas przejazdu tunelem o długości przekraczającej 500 m poza obszarem zabudowanym

art. 97 k.w.

art. 19 ust. 3a, 4 lub 5p.r.d.

5

F. Naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania

F 01

Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony

art. 92b k.w.

art. 24 ust. 3-5 p.r.d.

8

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu:

F 02

-na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany

art. 92b k.w.

art. 27 ust. 4 p.r.d.

10

F 03

– silnikowego jadącego po jezdni przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

art. 24 ust. 7 pkt 1 p.r.d.

10

F 04

-silnikowego jadącego po jezdni na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi

art. 24 ust. 7 pkt 2 p.r.d.

10

F 05

-silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany

art. 24 ust. 7 pkt 3 p.r.d.

10

F 06

-na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim

art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

10

F 07

-przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany

art. 28 ust. 6 w zw. z art. 28 ust. 3 pkt 3 p.r.d.

10

F 08

Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”

§ 23 ust. 1-3 z.s.d.

15

F 09

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

art. 24 ust. 11 p.r.d.

10

F 10

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

art. 97 k.w.

art. 24 ust. 6 p.r.d.

6

F 11

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

art. 24 ust. 2p.r.d.

6

G. Naruszenia przepisów dotyczących używania świateł zewnętrznych

Niestosowanie się podczas jazdy do obowiązku używania wymaganych przepisami świateł:

G 01

– od zmierzchu do świtu

art. 88 k.w.

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

6

G 02

– w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

art. 30 ust. 1 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. a p.r.d.

2

G 03

– w okresie od świtu do zmierzchu

art. 51 ust. 1 p.r.d.

2

G 04

– w tunelu, niezależnie od pory doby

art. 51 ust. 1 lub ust. 6 p.r.d.

6

Naruszenie warunków dopuszczalności używania świateł przeciwmgłowych:

G 05

– przednich

art. 97 k.w.

art. 51 ust. 5 p.r.d.

2

G 06

– tylnych

art. 30 ust. 3 p.r.d.

2

G 07

Pozostawienie pojazdu bez wymaganego przepisami oświetlenia

art. 88 k.w.

art. 52 ust. 1 p.r.d.

3

G 08

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

art. 97 k.w

art. 51 ust. 3 p.r.d.

4

H. Naruszenia innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

Naruszenie zakazu cofania:

H 01

– na drodze ekspresowej lub autostradzie

art. 97 k.w.

art. 23 ust. 2 p.r.d.

10

H 02

– w tunelu, na moście lub wiadukcie

art. 23 ust. 2 p.r.d.

6

H 03

Omijanie pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia w lewo z jego lewej strony

art. 23 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

6

H 04

Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu

art. 94 § 2 k.w.

art. 71 ust. 1-5 i ust. 6 p.r.d.

3

H 05

Nieuprawnione umieszczanie w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego, wysyłających sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie

art. 96ak.w.

art. 66 ust. 4 pkt 3 p.r.d

5

H 06

Naruszenie obowiązku „jazdy prawostronnej”

art. 97 k.w.

art. 16 ust 1-4 p.r.d.

6

H 07

Naruszenie obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa przez kierującego pojazdem

art. 39 ust.1 p.r.d.

5

H 08

Naruszenie przez kierującego pojazdem obowiązku używania kasku ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym 

art. 40 ust. 1 p.r.d.

5

H 09

Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

art. 45 ust. 2 pkt 1 p.r.d.

12

Naruszenie zakazu:

H 10

– objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

art. 97a pkt 1k.w.

art. 28 ust. 3 pkt. 1 p.r.d.

15

H 11

– wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym,

czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

§ 98 ust. 5z.s.d.

15

H 12

– wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 97a pkt 2k.w.

art. 28 ust. 3 pkt 2 p.r.d.

15

H 13

– wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 97 k.w.

art. 25 ust. 4 pkt 1 p.r.d.

4

H 14

Zakrywanie (zasłanianie) świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

art. 60 ust. 1 pkt 2lub art. 61 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

8

H 15

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tylu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

art. 60 ust. 1 pkt 3 p.r.d.

5

H 16

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery, wózki rowerowe lub hulajnogi elektryczne albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej

art. 32 ust. 6 p.r.d.

2

H 17

Ciągnięcie za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcia lub ładunku

art. 60 ust. 2 pkt 4 p.r.d.

10

Zatrzymanie pojazdu:

H 18

– na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu

art. 97 k.w.

art. 49 ust. 1 pkt 2 p.r.d.

5

H 19

-na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 49 ust. 1 pkt 1p.r.d.

5

H 20

– w tunelu, na moście lub na wiadukcie

art. 49 ust. 1 pkt 3p.r.d.

5

H 21

Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu

art. 94 § 1 k.w.

art. 3 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 lub 7, art. 13 ust 4 i 5 lub  art. 104a ust. 1 i 5 u.k.p.

10

H 22

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu

uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu

art. 97k.w.

art. 9 ust. 3p.r.d.

8

H 23

Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych

art. 97 lub

art. 92 § 1k.w.

art. 16 ust. 2, art. 22 ust. 6 pkt 2 lub 3p.r.d. 

lub § 17 ust. 1z.s.d.

15

H 24

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

art. 97 k.w.

art. 16 ust. 4

6

H 25

Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd tramwajowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

art. 28 ust. 6 w zw. z ust. 3 pkt 2p.r.d.

5

H 26

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy (tramwajowy) w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

art. 28 ust. 3 pkt 4

lub ust. 6 p.r.d.

5

H 27 

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

art. 45 ust. 1 pkt 5p.r.d.

5

H 28

Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju za wyjątkiem naruszenia określonego kodem H 18-H 20

art. 46, 47, 49 lub 50 p.r.d.

1

  1. Naruszenia przepisów dotyczących przewożenia osób

J 01

Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

art. 97 k.w.

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 3, 3a-3c lub art.45 ust. 2 pkt 4-6 p.r.d.

5

J 02

Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

10

J 03

Przewożenie więcej niż dwojga  dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami

15

J 04

Przewożenie pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa lub używaniu kasków ochronnych

art. 45 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 39 ust. 1lub art. 40 ust. 1 p.r.d.

5

J 05

Przewożenie więcej niż jednego pasażera niezgodnie z przepisami o korzystaniu z pasów bezpieczeństwa  lub używaniu kasków ochronnych

8

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

J 06

– kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież oraz autobusem szkolnym

art. 97 k.w.

art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub art. 57a ust.1 lub ust. 3 p.r.d.

5

J 07

– kierującego innym pojazdem

art. 57 ust. 2 lub art. 57a ust. 2 p.r.d.

4

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez:

J 08

– kierującego pojazdem przewożącym osoby niepełnosprawne

art. 97 k.w.

art. 58 ust.1 p.r.d.

5

J 09

– kierującego innym pojazdem

art. 58 ust. 2 p.r.d.

4

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi:

art. 63 ust. 1 p.r.d.

J 10

– 1 osobę

6

J 11

– 2 osoby

7

J 12

– 3 osoby

8

J 13

– 4 osoby

9

J 14

– 5 osób

10

J 15

– 6 osób

11

J 16

– 7 osób

12

J 17

– 8 osób

13

J 18

– 9 osób

14

J 19

– 10 osób lub więcej

15

Naruszenie warunków przewozu konwojentów, drużyn roboczych lub osób wykonujących czynności ładunkowe, w przyczepie ciągniętej przez ciągnik rolniczy, jeżeli:

art. 63 ust. 3 pkt 2:

J 20

– liczba osób przekracza 5

lit. a p.r.d.

6

J 21

– osoby znajdują się pomiędzy ładunkiem a przednią ścianą przyczepy

lit. c p.r.d.

6

J 22

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepie, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E 10, C08–C16, C17 i C18

art. 63 ust. 3 pkt 1, pkt 2 lit. b, pkt 3 lub pkt 4 p.r.d.

5

J 23

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z wyłączeniem naruszenia określonego kodem E01–E10

art. 63 ust. 2 pkt 1-3 p.r.d.

5

J 24

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na 

motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

art. 45 ust. 2 pkt 2p.r.d.

10

ai