Connect with us

Społeczeństwo

Coraz mniej wypadków powodują piesi, coraz więcej kierowcy. Niepokojący trend ciężarówek

Wśród sprawców wypadków w Polsce coraz mniej jest pieszych a coraz więcej kierowców. Wzrost liczby wypadków w 2016 r. nastąpił jedynie z winy tych drugich. Niepokoić może zwłaszcza znaczny – o 36 proc. – wzrost wypadków spowodowanych przez kierowców ciężarówek

Opublikowano

-

Wśród sprawców wypadków w Polsce coraz mniej jest pieszych a coraz więcej kierowców. Wzrost liczby wypadków w 2016 r. nastąpił jedynie z winy tych drugich. Niepokoić może zwłaszcza znaczny – o 36 proc. – wzrost wypadków spowodowanych przez kierowców ciężarówek

Samochody na drodze fot.rgbstock.com

W 2016 r. aż o 36 proc. wzrosła liczba sprawców wypadków wśród kierowców ciężarówek (w porównaniu z rokiem 2015). Fot. rgbstock.com

Dyskutując o statystyce wypadków drogowych, mimochodem, naszą uwagę w pierwszej kolejności przyciągają ofiary. Warto jednak pamiętać, iż ofiara jest to skutek zdarzenia – przyczynę powoduje sprawca. Pisząc wprost i banalnie: nie ma sprawcy – nie ma ofiary. Warto więc przyjrzeć się sprawcom wypadków drogowych na przestrzeni kilkunastu lat i zmianom jakie się w tym czasie dokonały.

W policyjnych raportach zdefiniowano pięć typów sprawców wypadków. To: kierowcy, piesi, pasażerowie, „współwina” oraz „inne przyczyny”.
Z owych pięciu typów, dwa są dominujące: kierowcy i piesi. W tabeli poniżej przedstawiono głównych sprawców wypadków drogowych w latach 2002-2016.

migdalek1

Z zestawienia wynika, że obydwa typy sprawców wypadków znajdują się w trendzie ilościowym malejącym, przy czym procentowo pieszych – jako sprawców – ubywa szybciej niż kierujących. O ile w 2002 r. na jednego pieszego sprawcę wypadku przypadało niecałych pięciu kierowców sprawców, o tyle w 2016 r. już prawie 12!

Można zatem postawić tezę, że wszelkie działania służące poprawie BRD oraz działania inwestycyjne w drogi i w transport w tym okresie, miały procentowo ponad dwukrotnie mocniejszy wpływ na zmniejszenie udziału pieszych jako sprawców wypadków, niż na kierowców (-73,3 proc./ -32,5 proc.). Ilościowo natomiast, zmniejszenie liczby wypadków wyraża się stosunkiem 2:1 – na korzyść kierowców (13.985 / 6.710). Ale to jest tylko 2:1.

Fatalny 2016 r. to wina kierowców. Trzy razy częściej wypadki z winy kierowców ciężarówek

Z tabeli wynika jeszcze jedna ciekawa rzecz. Czerwonym kolorem zaznaczono lata, które wyłamały się z trendu malejącego wszystkich wypadków, czyli 2007, 2011 i 2016. O ile w 2007 r. na ogólny wzrost wypadków miały wpływ obydwie grupy sprawców, o tyle w latach 2011 i 2016 na gorszy wynik zapracowali wyłącznie kierowcy.

I ostatnie spostrzeżenie: rok 2016 w kontekście kierowców – sprawców wypadków, cofnął nas w zasadzie do roku 2013. Kierowcy spowodowali o 1.774 wypadki więcej niż w 2015 r.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz typów pojazdów sprawców wypadków, którzy mieli największy wpływ na pogorszenie sytuacji na polskich drogach.

migdalek2

Wnioski. Największy wzrost sprawców wypadków (ilościowo) możemy przypisać kierującym samochodami osobowymi, co nie jest specjalnym zaskoczeniem – z uwagi, iż grupa kierująca tego typu pojazdami jest najliczniejsza. Na szczególną uwagę zasługuje jednak bardzo duży (ilościowy i procentowy) wzrost wypadków spowodowany przez kierujących samochodami ciężarowymi – o 36 proc.

Wiesław Migdałek

Autor, mieszkaniec Zielonej Góry, z wykształcenia mgr fizyki. W latach 2007-1011 jako pracownik Urzędu Marszałkowskiego zajmował się m.in. sprawami BRD w ramach Lubuskiej Rady BRD. Obecnie jest kierowcą zawodowym w transporcie międzynarodowym. Pracując za granicą z uwagą śledzi pojawiające się tam wszelkie nowości i implementacje BRD – zarówno inżynierskie jak i w komunikacji społecznej.