Connect with us

Społeczeństwo

Eksperci wskazują ministerstwu: oddać fotoradary gminom, zakazać rowerzystom wyprzedzania z prawej

Oddanie samorządom fotoradarów stacjonarnych, cofnięcie rowerzystom możliwości wyprzedzania pojazdów z prawej strony, wprowadzenie kar za niezachowanie właściwego odstępu na drodze – to propozycje ekspertów, którym resort infrastruktury przekazał do konsultacji projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym

Opublikowano

-

Oddanie samorządom fotoradarów stacjonarnych, cofnięcie rowerzystom możliwości wyprzedzania pojazdów z prawej strony, wprowadzenie kar za niezachowanie właściwego odstępu na drodze – to propozycje ekspertów, którym resort infrastruktury przekazał do konsultacji projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym

tlp1

Fragment pisma TLP przesłanego do MIB

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa konsultowało publicznie projekt zmian prawa, które wprowadzić ma m.in. nowe stacje diagnostyczne TDT, w których obowiązkowo musieliby badać pojazdy ci, którzy przegapią termin badania technicznego.
Eksperci ze związku pracodawców „Transport i Logistyka Polska” przesłali resortowi długą listę uwag i domagają się licznych zmian w prawie drogowym. Jakich?

Powrót fotoradarów i osobówki na buspasy

W piśmie wysłanym na początku listopada do wiceministra Jerzego Szmita i do wiadomości nadzorującej sprawy bezpieczeństwa wiceminister Justyny Skrzydło przedstawiciele TLP postulują przywrócenie strażom gminnym prawa do korzystania z fotoradarów stacjonarnych. Argumentują to „znacznym pogorszeniem porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego w wyniku likwidacji gminnych urządzeń rejestrujących”. Straż nie mogłaby korzystać z urządzeń ręcznych i montowanych w samochodach.

Zwrócenie kompetencji strażnikom gminnym przydałoby się w kontekście innej propozycji związku – ustawowego określenia, jacy użytkownicy dróg mogą korzystać z tzw. buspasów. Zdaniem ekspertów po pasach dla autobusów powinny móc jeździć też samochody osobowe, które przewożą co najmniej cztery osoby (licząc z kierowcą). W ten sposób ci, którzy efektywnie korzystają z pojazdów w miastach zyskali by przywileje. To, czy auto ma prawo jechać po buspasie mogłyby kontrolować urządzenia obsługiwane przez straż miejską lub gminną.

Karanie za brak odstępu i obowiązkowe ostrzeganie innych przed zatorem

Członkowie TLP wskazali też wiceministrowi, że na coraz większej sieci dróg ekspresowych dochodzi do coraz większej liczby zdarzeń drogowych. Ich zdaniem jedną z podstawowych przyczyn może być brak zachowywania odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu.
Proponują więc określić, jaki powinien być minimalny odstęp do poprzedzającego pojazdu – „wynoszący co najmniej wyrażoną w metrach wartość połowy prędkości pojazdu”. Chcą jednocześnie, by kierowców nie zachowujących takiego odstępu służby mogły karać.

TLP zauważa też, że większość kierowców, która dojeżdża do zatoru drogowego na trasie, ostrzega kolejnych włączając światła awaryjne w pojeździe. Eksperci proponują, by ostrzeganie innych kierowców w tej sytuacji ni wynikało z dobrej woli, ale było obowiązkowe.

Poza tym związek wskazuje, że Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w którym poza obszarem zabudowanym dopuszcza się wyprzedzanie pojazdów z prawej strony – w szczególności na drogach ekspresowych i autostradach. „Uważamy, że należy zakazać wyprzedzania z prawej strony poza obszarem zabudowanym, z wyjątkiem wyprzedzania pojazdu skręcającego w lewo oraz wyprzedzania pojazdów szynowych” – postulują eksperci.

Chcą też, by w przepisać dokładnie uregulować sposób, w który kierowcy powinni tworzyć tzw. korytarz bezpieczeństwa dla przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.

Rowerzyści- obowiązkowo na ścieżkę, bez wyprzedzania z prawej

TLP wskazuje wiceministrowi, że zmian wymagają też wprowadzone przed kilkoma laty przepisy regulujące ruch rowerowy. Po co? By „zahamować negatywne tendencje w zakresie liczby wypadków drogowych z rowerzystami”. W związku z tym eksperci uważają za konieczne:
– uchylenie przepisu zezwalającego rowerzyście wyprzedzać powoli jadące pojazdy z ich prawej strony,
– wprowadzenie obowiązku zachowania szczególnej ostrożności przez rowerzystę wjeżdżającego na przejazd rowerowy,
– wprowadzenie sformułowanego wprost zakazu jazdy po jezdni, jeśli wzdłuż drogi dostępna jest droga dla rowerów,
– uchylenie przepisu zezwalającego na jazdę rowerzystów jeden obok drugiego.

red