Connect with us

Społeczeństwo

Laboratoryjny test alkomatów 2021. Które urządzenie mierzy najlepiej?

Opublikowano

-

Portal brd24.pl przebadał alkomaty w warunkach laboratoryjnych poddając je sześciu bardzo wymagającym testom. Najlepiej wypadło urządzenie AlcoSense Excel

Po raz pierwszy w portalu brd24.pl przetestowaliśmy alkomaty korzystając z wyspecjalizowanego laboratorium. To pozwoliło nam dokładniej sprawdzić urządzenia, z których korzystają Polscy kierowcy.

Dlaczego to ważne? Bo dokładność pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu zależy od
wielu parametrów urządzenia. Jednym z podstawowych parametrów – i ocenianych w polskich testach tych urządzeń – jest technologia wykonania czujnika. Na znacznie dokładniejsze pomiary pozwalają czujniki elektrochemiczne, gorsze są czujniki półprzewodnikowe. 
To jednak nie wszystkie aspekty, na które należy zwracać uwagę wybierając alkomat – od którego pomiarów może zależeć przede wszystkim stan, w jakim zdecydujemy się wyruszyć na drogę, a więc bezpośrednio nasze bezpieczeństwo.

Test przeprowadziliśmy w laboratorium, gdzie mogliśmy poddać urządzenia wymagającym próbom. Fot. brd24.pl

Test przeprowadziliśmy w laboratorium, gdzie mogliśmy poddać urządzenia wymagającym próbom. Fot. brd24.pl

Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić bardzo dokładny i wymagające badanie obejmujące w sumie sześć prób. Za każdą zaliczoną próbę przyznawaliśmy 1 punkt (w przypadki testu dokładności pomiaru przyznawaliśmy 1 punkt za zdanie testu przy niskich stężeniach i 1 punkt za test przy stężeniach wyższych. Niezaliczona próba oznaczała 0 punktów. Natomiast za ostrzeżenie – gdy próba była na krawędzi uznania wyniku – przyznawaliśmy tylko 0,5 punkta.
W sumie do osiągnięcia możliwych było maksymalnie 7 punktów.

Do badań wybraliśmy pięć różnych urządzeń z różnych przedziałów cenowych dostępnych na polskim rynku. Badaliśmy następujące alkomaty:

GTX Smart
Promiler AL9000 Lite
AlcoSense Excel
AlcoVisor Mars
Alcolife F5 Pro

1. Test głębokości oddechu (prawidłowość pobierania próbki powietrza)

Pierwszym testem, któremu poddaliśmy alkomaty, był test sprawdzający, jaką objętość próbki powietrza pobiera urządzenie do określenia zawartości alkoholu. To bardzo ważny parametr. Dopiero powietrze wydychane głęboko z płuc pozwala na miarodajne podanie zawartości alkoholu w organizmie. Dla alkomantów konsumenckich przyjęto (według normy EN- PN 16280), że takie powietrze wydychane jest, gdy człowiek wydmuchuje co najmniej 1,2 litra powietrza do urządzenia. Ten parametr ma więc duże znaczenie jeśli chodzi o dokładność pomiarów.

W tym teście użyliśmy urządzeń laboratoryjnych podających powietrze z przepływem 10 LPM (litry na minutę) oraz 20 LPM – co odpowiadało dmuchaniu lżejszemu i mocniejszemu. Mierzyliśmy nie tylko, jaką rzeczywistą objętość powietrza pobiera urządzenie jako próbkę, ale też czas pobierania próbki – dzięki temu mogliśmy wskazać, które urządzenia mają oparte czujniki sygnalizujące użytkowni

WYNIKI:

Test 1 – Głębokość oddechu (zapewnienie odpowiedniej próbki do badania)
Alkomat Czas pobierania próbki przy przepływie 11 LPM (litry na minutę) w sekundach Czas pobierania próbki przy przepływie 20 LPM w sekundach Litry powietrza w próbce przy 10 LPM Litry powietrza w próbce przy 20 LPM Wynik testu
GTX Smart
Image
4 4 0,67 1,33 Niezaliczony
AlcoVisor Mars
Image
3,16 3,2 0,53 1,07 Niezaliczony
Promiler AL9000 Lite
Image
3,46 3,34 0,58 1,11 Niezaliczony
Alcolife F5 Pro
Image
3,86 3,93 0,64 1,31 Niezaliczony
AlcoSense Excel
Image
8 4,26 1,33 1,42 Zaliczony

PODSUMOWANIE: 


Spośród wszystkich badanych alkomatów tylko jeden – AlcoSense Excel odmierzał objętość powietrza pobraną od użytkownika. W obu przypadkach próbka, na podstawie której określał wynik, przekraczała normatywne 1,2 l. Dlatego w przypadku podawania 10 LPM ten alkomat pobierał próbkę dwukrotnie dłużej niż w przypadku podawania z 20 LPM.

Żadne z pozostałych urządzeń nie pobierało próbek zapewniających najwłaściwszy pomiar w przypadku delikatniejszego wdmuchiwania powietrza (10 LPM). Wszystkie sygnalizowały użytkownikowi zakończenie badania po odmierzeniu określonego czasu w sekundach, bez względu na to, jaka objętość powietrza została do nich wdmuchnięta.
Alkomaty GTX Smart i Alcolife F5 Pro jedynie przy podawaniu powietrza z większym natężeniem (20 LPM) pobrały próbki o objętości powyżej 1,2 litra. Oznacza to, że dokładny pomiar zapewnią jedynie przy odpowiednio silnym wdmuchiwaniu powietrza. Inaczej ich licznik czasu zatrzyma pobieranie próbki o zbyt małej objętości, by znalazło się w niej powietrze wydmuchiwane głęboko z płuc.

Pozostałe dwa urządzenia (AlcoVisor Mars oraz Promiler AL9000 Lite) nawet podczas podawania powietrza z większym natężeniem przepływu, czyli 20 LPM, zakończyły pobieranie próbki, gdy jej objętość wynosiła poniżej 1,2 litra.

2. Test dokładności pomiaru

W drugim teście podawaliśmy do alkomatów laboratoryjne stężenia alkoholu w powietrzu w dwóch różnych stężeniach odpowiadających progom prawnym w Polsce (0,2 promila – wykroczenie kierowania pojazdem po użyciu alkoholu; 0,5 promila – przestępstwu prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości).
Do kontroli laboratoryjnego stężenia używaliśmy wskazania niekonsumenckiego, wykorzystywanego przez służby alkomatu stacjonarnego Draeger 9510.

Przy obu stężeniach dokonywaliśmy serii pomiarów każdym z badanych w naszym teście alkomatów.

WYNIKI:

Test 2 – Dokładność pomiaru
Draeger 9510 – alkomat wzorcowy 0,2142 promila
Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4
GTX Smart
Image
0,30 0,00 0,14
AlcoVisor Mars
Image
0,18 0,20 0,19
Promiler AL9000 Lite
0,23 0,23 0,23
Alcolife F5 Pro
Image
0,14 0,13 0,14
AlcoSense Excel
Image
0,25 0,24 0,24
Draeger 9510 – alkomat wzorcowy 0,5019 promila
Pomiar 1 Pomiar 2 Pomiar 3 Pomiar 4
GTX Smart
Image
0,19 0,23 0,46
AlcoVisor Mars
Image
0,48 0,53 0,55 0,54
Promiler AL9000 Lite
0,54 0,57 0,55 0,55
Alcolife F5 Pro
Image
0,41 0,43 0,45 0,45
AlcoSense Excel
Image
0,55 0,56 0,56 0,56

PODSUMOWANIE:

Ten test poprawnie zaliczyły tylko dwa urządzenia: AlcoSense Excel oraz Promiler AL9000 Lite. Przy stężeniu 0,2 promila Promiler AL9000 Lite w każdym pomiarze pokazywał stały wynik 0,23 promila. Z kolei AlcoSense Excel wskazał 0,25 promila oraz 0,24 promila (jego producent deklaruje jednak celowe założenie podawania minimalnie zawyżonych wyników użytkownikowi urządzenia, by w ten sposób zwiększyć bufor bezpieczeństwa jego decyzji dotyczącej jazdy pojazdem).
Przy stężeniu 0,5 promila oba urządzenia wskazywały minimalnie zawyżone wyniki pomiarów, co jest dla użytkownika bezpiecznym rozwiązaniem.

Alkomat AlcoVisor Mars znalazł się na krawędzi zdania testu. Przy stężeniu 0,2 promila dwa z trzech wyników podał minimalnie poniżej 0,2 promila, co mogłoby wpływać na podjęcie złej decyzji przez użytkownika. Przy stężeniu 0,5 promila jeden raz podał zaniżony wynik (0,48), co także niesie niebezpieczeństwo podjęcia złej decyzji przez użytkownika.

Testu nie zaliczył alkomat GTX Smart – wyniki przez niego podawane były bardzo niestabilne i mocno przekłamane. 
Test oblał też alkomat Alcolife F5 Pro – jego wyniki były stabilne, lecz w obu przypadkach wskazywały poniżej rzeczywistego stężenia alkoholu.

3. Test siły dmuchania i jej wpływu na wynik

Podczas tego testu badaliśmy, jak siła, z jaką wdmuchiwane jest powietrze do urządzenia wpływa na jego wskazanie przy stężeniu 0,5 promila. Ten test niejako uzupełnia wiedzę pozyskaną w teście numer 1 – dotyczącym objętości jakie do próbek wykorzystują alkomaty.
Taki tekst pokazuje użytkownikom, czy mogą uzyskać nieprawidłowy wynik dmuchająć zbyt lekko albo zbyt mocno w urządzenie.

Do każdego alkomatu podawaliśmy powietrze nasycone alkoholem w stężeniu 0,5 promila najpierw z przepływem powietrza 10 LPM, a potem z przepływem ustawionym na 20 LPM.

WYNIKI:

Test 3 – Test wpływu siły dmuchania na wynik
Stężenie do pomiaru 0,233 promila 0,49 promila
Wyniki przy 10 LPM Wyniki przy 20 LPM
GTX Smart
0,22 0,00 Niezaliczony
AlcoVisor Mars
0,45 0,52 Niezaliczony
Promiler AL9000 Lite
0,54 0,54 Zaliczony
Alcolife F5 Pro
0,46 0,39 Niezaliczony
AlcoSense Excel
0,54 0,57 Zaliczony

PODSUMOWANIE:

Test pozytywnie przeszły dwa urządzenia – AlcoSense Excel oraz Promiler AL9000 Lite. 
W przypadku pierwszego z tych urządzeń można było to zakładać, ponieważ w teście numer 1 okazało się, że to urządzenie dokładnie odmierza objętość powietrza niezbędną do osiągnięcia wiarygodnej próbki. AlcoSense Excel dwa razy podał niewiele wyższe stężenie od podawanego.
Pomiary dokonane urządzeniem Promiler AL9000 Lite to pewne zaskoczenie – ma tylko sekundnik odmierzający czas pobierania próbki, ale bez względu na natężenie wdmuchiwanego powietrza w obu przypadkach podał taki sam wynik, niewiele przekraczający badane stężenie, a więc bezpieczny dla użytkownika.

Wyniki wskazywane przez GTX Smart w obu pomiarach okazały się zupełnie niewiarygodne.

Z kolei AlcoVisor Mars przy łagodniejszym wdmuchiwaniu powietrza (10 LPM) pokazał wynik poniżej badanego stężenia.

Alcolife F5 Pro w ogóle nie wskazywał wyniku przy zbyt łagodnym dmuchaniu (10 LPM). Wynik pokazał dopiero przy przepływie powietrza ustawionym na 15 LPM – był to jednak wynik poniżej badanego stężenia. Przy 20 PLM wynik był jeszcze niższy niż przy 15 LPM.

4. Test efektu pamięci

Zdarza się, że jednym alkomatem bada się kilka osób. Niektóre mają wyższe stężenie alkoholu w organizmie niż inne. Czy ktoś badany po innych osobach otrzyma prawidłowy wynik? Czy może alkomat „zapamięta” wcześniejsze wdmuchnięcia zawyży wynik albo go zaniży?

To zbadaliśmy w kolejnym z testów. W tym przypadku dokonaliśmy takiego testu, jaki urządzenia konsumenckie przechodzą na zgodność z normą EN-PN 16280.
Mierzyliśmy stężenie 0,2 promila. A potem trzykrotnie mierzyliśmy to małe stężenie poprzedzając je pomiarem wysokiego stężenia – 3,1 promila.
UWAGA: Nie ocenialiśmy pomiarów stężenia 3,1 promila – ponieważ część dostępnych urządzeń do domowych zastosowań nie obejmuje aż takiej skali i nie uważamy też, by było to niezbędne. 3,1 promila to już stan upojenia alkoholowego, da się go łatwo rozpoznać bez pomiarów.

WYNIKI:

Test 4 – Test efektu pamięci
Stężenie badawcze 0.20‰ 2.1‰ 0.20‰ 2.1‰ 0.20‰ 2.1‰ 0.20‰
GTX Smart
0,30 2,00 0,00 2,00 0,00 0,20 0,00 Niezaliczony
AlcoVisor Mars
0,20 2,69 0,47 2,70 0,59 2,70 0,59 Niezaliczony
Promiler AL9000 Lite
0,24 1,92 0,37 1,92 0,36 1,92 0,37 Ostrzeżenie
Alcolife F5 Pro
0,09 6,00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,60 Niezaliczony
AlcoSense Excel
0,23 3,27 0,28 3,41 0,32 3,55 0,34 Ostrzeżenie

PODSUMOWANIE:

Żaden z badanych alkomatów nie zachowywał się w tej sytuacji idealnie. Nawet w najlepszym przypadku ich wskazania dotyczące kolejnych pomiarów stężenia 0,2 wzrastały.
W tym teście najlepiej zachowywał się w pomiarach alkomat AlcoSense Excel. Jego kolejne pomiary stężenia 0,2 wzrastały najwolniej z poziomu 0,23 do 0,34 w ostatnim pomiarze niskiego stężenia.

Drugim dość dobrze zachowującym się podczas tego testu alkomatem był Promiler AL9000 Lite. Jednak jego wskazania wzrosły szybciej i osiągnęły wyższy pułap niż AlcoSense Excel. W pierwszym pomiarze wskazał 0,24 promila, ale już w kolejnym pomiarze wskazał

Reszta urządzeń tego testu nie zaliczyła. Alcolife F5 Pro z niewiadomych powodów pokazał błędne – zaniżone wskazanie – już od pierwszego pomiaru.
Z kolei GTX Smart pokazał właściwie tylko pierwsze wskazanie. Po zbadaniu wyższym stężeniem, nie wskazywał już niższego stężenia.
AlcoVisor Mars po naprzemiennym badaniu wysokiego stężenia nadal wskazywał wyniki, ale przy niskim stężeniu były one ponad dwukrotnie zawyżone.

5. Test czułości na inne substancje

Wskazania alkomatów mogą zakłócić niektóre substancje naturalnie produkowane przez ludzki organizm. Najpowszechniejszym jest aceton, który czasami pojawia się w ludzkim oddechu. Tak dzieje się m.in. w stanie ketozy. Zdarza się to często u osób chorych na cukrzycę. Ale może też dotyczyć ludzi zdrowych z kilku powodów (np. przy diecie niskowęglowodanowej, przy przyjmowaniu niektórych leków, przy braku jedzenia przez dłuższy czas m.in. przed śniadaniem).

Jeśli alkomat zareaguje na aceton wskaże mylnie zawartość alkoholu w organizmie – wówczas ktoś, kto wcześniej spożył jakieś niewielkie ilości alkoholu lub nie spożywał go wcale może mylnie uważać, że ma w organizmie wciąż jego zawartość.
Dobre urządzenie nie powinno pokazać żadnej zawartości alkoholu.

WYNIKI:

Test 5 – Test czułości na inne substancje
Aceton
GTX Smart
0,32 Niezaliczony
AlcoVisor Mars
0,00 Zaliczony
Promiler AL9000 Lite
0,00 Zaliczony
Alcolife F5 Pro
0,00 Zaliczony
AlcoSense Excel
0,00 Zaliczony

PODSUMOWANIE:


Test na czułość na aceton przeszły wszystkie urządzenia oprócz jednego. GTX Smart przy podawaniu stężenia acetonu mylnie wskazał zawartość 0,3 promila alkoholu w powietrzu.

6. Test przechowywania w chłodnym miejscu

W naszej szerokości geograficznej w zimie temperatury spadają poniżej zera. Pozostawienie alkomatu w samochodzie oznacza poważne wychłodzenie urządzenia. Tymczasem technologia wykonania tych urządzeń osobistych zapewnia dokładność pomiaru od temperatury 5 stopni Celsjusza powyżej zera.

Podczas tego testu przez godzinę stopniowo ochładzaliśmy urządzenia do temperatury -10. Następnie w takiej temperaturze przechowywaliśmy je przez osiem godzin. Po tym czasie dokonywaliśmy pomiarów przy stężeniu 0,2 promila i 0,5 promila.

WYNIKI:

Test 6 – Test przechowywania w chłodnym miejscu
Stężenie badawcze 0.20 promila w temperaturze -10’C 0.50 promila w temperaturze -10’C
GTX Smart
0,00 0,00 Niezaliczony
AlcoVisor Mars
0,00 0,00 Niezaliczony
Promiler AL9000 Lite
0,15 0,43 Niezaliczony
Alcolife F5 Pro
0,00 0,00 Niezaliczony
AlcoSense Excel
Komunikat o zbyt niskiej temperaturze i wskazówka poczekania, aż urządzenie osiągnie 5’C lub więcej Komunikat o zbyt niskiej temperaturze i wskazówka poczekania, aż urządzenie osiągnie 5’C lub więcej Zaliczony

PODSUMOWANIE:

Ten test zaliczył tylko jeden alkomat – AlcoSense Excel. To urządzenie w zbyt niskiej temperaturze jako jedyne wskazywało użytkownikowi temperaturę na wyświetlaczu i informowało, że z pomiarem należy zaczekać do osiągnięcia przez alkomat temperatory co najmniej 5 stopni Celsjusza.

Alkomat Promiler AL9000 Lite pozwolił na przeprowadzenie pomiarów w takich warunkach i w obu przypadkach pokazywał zaniżone stężenia (0,15 promila i 0,43 promila) co może wpływać na błędną decyzję użytkownika dotyczącą prowadzenia pojazdu.

Pozostałe trzy alkomaty – GTX Smart, AlcoVisor Mars, Alcolife F5 Pro – pozwalały na przeprowadzenie pomiarów i za każdym razem wskazywały brak zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, co może narażać użytkowników i zakłamać ich rzeczywiste stężenie alkoholu w organizmie.

ZWYCIĘZCA TESTU ALKOMATÓW 2021 

- AlcoSense Excel

WYNIK: 6,5 punkta na 7 możliwych

CENA: 549 zł

W naszym wymagającym laboratoryjnym teście alkomatów, najlepszym urządzeniem okazał się AlcoSense Excel zdobywając 6,5 punkta na 7 możliwych. Wszystkie próby przeszedł znakomicie. Jedynie w jednym przypadku zdecydowaliśmy się na ostrzeżenie, choć próbę zaliczył i tak najlepiej ze wszystkich urządzeń (chodzi o próbę dotyczącą wielokrotnych pomiarów przedzielanych dmuchaniem z wysokim stężeniem).

AlcoSense Excel – jak zaznacza producent – mierzy bardzo dokładnie stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu, ale celowo dla użytkownika wynik podaje minimalnie zawyżony. Polityka firmy jest taka, by kierowców w jak najlepszy sposób zabezpieczyć przed podjęciem błednej decyzji.
Dokładne pomiary mają związek z czujnikiem elektrochemicznym zastosowanym w urządzeniu. Wykorzystano w nim taką samą technologię czujnika, jaka przeznaczana jest do alkomatów, które są stosowane przez służby. Różnica polega na tym, że powierzchnia czujnika jest w AlcoSense Excel po prostu mniejsza – 64 mm kw.

Jako jedyne urządzenie z badanych w teście AlcoSense Excel rzeczywiście odmierzał objętość powietrza niezbędną do pobrania miarodajnej próbki według normy dla takich urządzeń. Zapewnia więc prawdziwość pomiaru niezależnie od tego, z jaką siłą dmucha się w urządzenie. To ogromna zaleta w porównaniu do reszty alkomatów w tym przedziale cenowym (a nawet droższych), które do pobrania próbki wykorzystują jedynie odliczanie czasu dmuchania.

Sprośród testowych zadań wyróżnił się jeszcze w teście prowadzonym po przechowywaniu urządznia w chłodzie – symulującym np. pozostawnienie alkomatu w samochodzie na mrozie. Tylko AlcoSense Excel informował użytkownika, że w takich warunkach dokonanie pomiaru jest niemożliwe i zalecał odczekanie do momentu, aż urządznie osiągnie temperaturę 5 stopni Celsjusza lub wyższą.

AlcoSense Excel ma jeszcze kilka zalet, których nie obejmowały zadania testowe, a w przypadku zwycięzcy testu warto o nich wspomnieć.

Po pierwsze – alkomat ten umożliwia w przystępny sposób wprowadzenie limitu alkoholu dla różnych krajów. Przy czym można te wartości wprowadzać tak, jak zostały one w różnych krajach określone – czyli w mg/l (zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu), w promilach (zawartość alkoholu w krwi) czy BBR (blood-breath ratio – czyli zależność stężenia we krwi i w wydychanym powietrzu).

Po drugie – urządzenie informuje o przeciążeniu czujnika. Przy próbach takich jak w naszym teści związanym z naprzemiennym dmuchaniem wysokim stężeniem alkoholu w powietrzu, AlcoSense Excel wykrywając rozregulowanie czujnika uniemożliwi dokonuywanie dalszych pomiarów – chroniąc przed podawaniem zaniżonych bądź zawyżonych wskazań. Użytkownik zostaje poinformowany, po jakim czasie czujnik zostanie zregenerowany na tyle, by znów umożliwiać wiarygodny odczyt.

Po trzecie – alkomat wyposażony jest w duży, kolorowy wyświetlacz, którzy przy pomiarach informuje o zawartości alkoholu i przekroczeniu limitów nie tylko za pomocą liczb, ale też kolorów tła, co pozwala jeszcze lepiej i szybciej orientować się w wynikach.

Pozostałe urządzenia z testu brd24.pl
(ceny za serwisem Ceneo.pl)

 

Promiler AL9000 Lite 

WYNIK: 4,5 punkta na 7 możliwych
Cena: 459 zł

Ten alkomat wskazywał wyniki bardzo zbliżone do alkomatu wzorcowego zdobywając w naszym teście.
Nie pobierał jednak odpowiedniej próbki powietrza do badania, odmiarzając jedynie czas dmuchania w ustnik. Pozwalał też na pomiar w warunkach ochłodzenia urządzenia, co skutkowało podawaniem zaniżonych wyników stężenia. W przypadku naprzemiennego dmuchania także wysokim stężeniem alkoholu w powietrzu, podawał coraz bardziej zawyżone wyniki.

 

AlcoVisor Mars

WYNIK: 3 punkty na 7 możliwych
Cena: 399 zł

Ten alkomat wskazywał część wyników poniżej stężenia mierzonego alkomatem wzorcowym. Może więc powodować podjęcie błędnych decyzji o kierowaniu pojazdem. 
Nie pobiera odpowiedniej próbki powietrza do badania, odmierzając jedynie czas dmuchania w ustnik. Z tego powodu przy zbyt lekkim dmuchaniu podaje wyniki zaniżone.

 

Alcolife F5 Pro
WYNIK: 1 punkt na 7 możliwych
Cena: 849 zł

Zdecydowanie największe rozczarowanie tego testu, biorąc pod uwagę półkę cenową produktu. Alkomat wskazywał wyniki o 20 lub 25 proc. zaniżone w stosunku do realnego stężenia alkoholu. Zawiódł we wszystkich próbach oprócz jednej – nie wskazał nic przy podawaniu acetonu.

 

GTX Smart
WYNIK: 0 punkt na 7 możliwych
Cena: 125,99 zł

Alkomat poległ we wszystkich próbach testu. Jego wskazania były kompletnie niemiarodajne. Wskazywał też stężenie alkoholu przy podawaniu acetonu.

 

 

ai